"Strumień pieniędzy" dla służb, czyli MSWiA zdradza priorytety modernizacji

27 października 2021, 15:28
FCtEzgzXIAM4uer-1
Fot. MSWiA/Twitter

Resort spraw wewnętrznych i administracji zakończył pracę nad wyczekiwanym już od ponad roku nowym programem modernizacji dla podległych mu służb mundurowych. Jego priorytetowe założenia zaprezentowano podczas zorganizowanej w środę konferencji. Na liście znajdziemy zwiększenie liczby etatów, inwestycje w szkolnictwo czy ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Jak podkreślił minister Mariusz Kamiński, MSWiA ma "konkretną wizję rozwoju formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" Polaków. 

O programie, którego szczegóły zdradziło dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiedzieliśmy jeszcze do niedawna naprawdę niewiele. Uchylenie rąbka tajemnicy na temat planów resortu wymuszone zostało niejako przez zaogniającą się sytuację w formacjach, które traciły cierpliwość nie otrzymując odpowiedzi przede wszystkim na jedno pytanie: czy i jakie MSWiA zaplanowało dla nich podwyżki. W efekcie spotkań i negocjacji prowadzonych na linii MSWiA-związkowcy dowiedzieliśmy się więc, że na modernizację na lata 2022-2025 przeznaczonych zostanie ponad 10 mld złotych. Środki te rozdysponowane zostaną między Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa. Część tej kwoty, i to całkiem spora, przeznaczona została na podwyżki i etaty - 5,7 mld złotych (a reszta na inwestycje i wyposażenie - 4,4 mld złotych). Co do tego mundurowi od czasu zakończenia negocjacji mieli jednak pewność, gdyż zapisane zostały one w kończącym rozmowy porozumieniu. Wynagrodzenia funkcjonariuszy, zgodnie z ustaleniami, wzrosną od stycznia 2022 roku przeciętnie o 677 złotych brutto wraz z nagrodą roczną. Kwota ta zakłada również 4,4-proc. waloryzację uposażeń, przewidzianą na przyszły rok. 

W połowie października Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA zapowiedział, że prace nad nową ustawą modernizacyjną są prawie zakończone, a projekt do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafić miał do końca tygodnia. Resort zaliczył więc parę dni opóźnienia (nie licząc oczywiście tego rocznego, gdyż program ruszyć miał w styczniu 2021 roku, oraz tegorocznych zapowiedzi, że ustawę zobaczymy jeszcze we wrześniu...), ale udało mu się wreszcie zrobić pierwszy krok na legislacyjnej drodze, którą czeka dokument. Jak już wiemy, ustawa została zgłoszona i trwają konsultacje międzyresortowe. Minister Kamiński podczas konferencji podkreślił, że ustawa musi zostać uchwalona do końca roku i zapewnił, że tak się właśnie stanie.

"Absolutne priorytety"

Największy modernizacyjny "strumień pieniędzy", jak to ujął szef MSWiA, popłynie oczywiście w kierunku polskiej policji, jako największej formacji. Będzie to ok. 6,5 mld złotych. Jednym z priorytetów w przypadku tej formacji będzie jej wzmocnienie etatowe. W ciągu czterech lat ich liczba zwiększyć ma się o ok. 7,5 tys., co oznacza, że po tym czasie będzie ona liczyła ponad 110 tys. policjantów. Choć część etatów pochłonie powstające Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, czyli 1800, to najwięcej przeznaczonych jest do prowadzenia działań prewencyjnych - 5,6 tys. Chodzi o to, jak tłumaczył komendant główny policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, by więcej patroli pojawiło się na ulicach miast i wsi. Co ważne, ponad 2 tysiące nowych funkcjonariuszy służbę będzie pełnić w posterunkach. W planach KGP jest bowiem takie rozmieszczenie sił, by każda z takich jednostek miała "na stanie" osiem etatów. Szef policji zapowiedział również plan stworzenia czy odtworzenia, w ramach nowego programu modernizacji, 250 nowych posterunków.

To jednak nie koniec bardzo ważnych z perspektywy rozwoju formacji zmian, o których jej kierownictwo mówi już od jakiegoś czasu. Chodzi dokładnie a małą rewolucję, jeśli chodzi o policyjne szkolnictwo, które - jak podkreślił komendant Szymczyk - wymaga doinwestowania i rozbudowy. W ciągu tych czterech modernizacyjnych lat powstać ma w związku z tym nowa szkoła policji w Lublinie, dojdzie także do rozbudowy szkoły w Katowicach o blisko 500 miejsc szkoleniowych. Pozwoli to m.in. na wydłużenie trwania szkolenia podstawowego, zintensyfikowanie szkolenia policjantów oraz odciążenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która ma z czasem skupić się na kursach oficerskich. Szczytno czeka również rozbudowa o ok. 300 miejsc szkoleniowych. 

2,5 mld złotych ze środków, które trafią w ramach modernizacji do policji, zostanie przeznaczonych na inwestycje i zakupy, a w tym budowę nowej siedziby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Komenda Główna Policji zamierza również dokupić kamery nasobne oraz do pojazdów służbowych. Jak poinformował gen. insp. Jarosław Szymczyk, do końca 2023 roku - zgodnie z planami formacji - kamera nasobna znajdzie się na wyposażeniu każdego umundurowanego patrolu policji. Natomiast od 2023 roku formacja kupować ma już tylko pojazdy wyposażone w odpowiedni monitoring. Każdy funkcjonariusz, który pełnić będzie służbę na ulicy, wyposażony będzie również w taktyczną kamizelkę kuloodporną, a ogólna jakość umundurowania ma ulec poprawie. 

"Sukcesem jest rozwój"

A jak modernizacyjne priorytety wyglądają w Straży Granicznej? 1,5 mld złotych, które w ramach programu trafią do tej formacji, przeznaczone zostaną - jak mówił gen. dyw. Tomasz Praga - na modernizację (co formacja zapowiadała już wcześniej) Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich. Jest to system o dużym znaczeniu, który zbiera informację o sytuacji na polskich obszarach morskich, pozwalając przede wszystkim na koordynowanie działań Straży Granicznej. Jak mówił szef SG, chodzi nie tylko o samo monitorowanie, ale również wspomaganie bezpieczeństwa ochrony infrastruktury krytycznej, jak np. budowa gazociągu Baltic Pipe. 

Formację czeka również wzmocnienie sił o ok. 750 etatów. Funkcjonariusze ci pełnić będą służbę na wschodzie, przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Odcinek ten, w pierwszej kolejności z Białorusią, czeka również rozbudowa systemu perymetrii. W drugim etapie, co zapowiedział minister Mariusz Kamiński, wzmocnione zostaną zabezpieczenia na granicy z Ukrainą oraz Rosją. 

Modernizacyjne środki przeznaczone zostaną również na zakup dwóch nowych poduszkowców, które wykorzystywane będą na Zalewie Wiślanym. Formacja ma w planach również rozpisanie przetargu na dwa nowe rozpoznawcze statki powietrzne, modernizację infrastruktury i doposażenie w dodatkowe samochody patrolowe i specjalne, jak np. Przewoźne Jednostki Nadzoru, czyli tzw. PJN-y. 

"Milowe kroki"

W przypadku Państwowej Straży Pożarnej mówimy o doinwestowaniu sięgającym, jak wynika z wyliczeń, ok. 2 mld złotych (dokładna kwota nie została jednak podana), z czego 800 mln złotych trafi na inwestycje budowlane - 53 nowe komendy i jednostki ratownicze, 67 głębokich remontów i modernizacji innych obiektów, czyli 120 inwestycji w terenie. 

Państwowa Straż Pożarna wzmocniona zostanie również, tak jak policja i Straż Graniczna, o 750 etatów. Jak podkreślał podczas konferencji nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, pozwoli to na zapewnienie, by do wyjazdu w każdej jednostce ratowniczo-gaśniczej gotowych było 8 funkcjonariuszy. 

Szef formacji zapowiedział również zakup nowych drabin mechanicznych. Formacja doposażona zostanie w 40 aut, które pozwolą na wsparcie działań na wysokości, przede wszystkich w dużych miastach. Pieniądze z programu modernizacji przeznaczone zostaną również na nowe umundurowanie koszarowo-sztabowe i bojowe oraz ochronę osobistą strażaka.

Choć na konferencji w MSWiA nie pojawił się komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski, nie oznacza to, że ta formacja nie zostanie objęta modernizacyjnymi środkami. Mariusz Kamiński zapewnił w odpowiedzi na pytanie od prasy, że resort zdecydował się zaprezentować założenia najważniejsze z punktu widzenia obywateli. Od samego ministra dowiedzieliśmy się jednak, że formacja ta otrzyma ok. 200 mln złotych, które wykorzystane zostaną m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu. 

Zgodnie z deklaracjami MSWiA, plany nie zmieniły się, a program ruszyć ma od stycznia 2022 roku. Październik zbliża się jednak ku końcowi, więc zobaczymy, czy politykom uda się wyrobić w terminie.

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 158
Czarny
czwartek, 4 listopada 2021, 16:10

A kiedy poznamy jakieś zasady awansów na poszczególne grupy?, przecież na pewno to nie będzie sympatia lub antypatia przełożonych tylko jasno określone kryteria narzucone z urzędu, a skoro tak, to jakie?.

Real
czwartek, 4 listopada 2021, 21:09

Do 5 grupy automat z 5 na 6 dokładnie jak napisałeś że nie będzie czyli sympatia i antypatia "pseudo"żonych twoich

Siwy
czwartek, 4 listopada 2021, 23:14

Automat byłyby gdyby nie postawiono kryterium 25% rocznie z 5 na 6 grupę, tutaj pojawia się problem, komu w pierwszej kolejności?

xxyz
czwartek, 4 listopada 2021, 15:23

Kto będzie ten sprzęt konfigurował? bo technicy i informatycy już szukają nowych pracodawców którzy oferują na rynku wiecej Chyba że panowie ministrowie :D

Jurek
środa, 3 listopada 2021, 13:17

Zainwestujcie zwłaszcza w sprzęt do precyzyjnego namierzania telefonów a nie po bts-ach.jedno auto na wojewódzwto to kpina.każda duża komenda w województwie powinna taki mieć tym bardziej że to "laptop". Bez tego poszukiwania zaginionych...poszukiwanych...czy poważnych przestępców będzie dalej loterią po bts czyli 2-5km rozrzutu.dużą bolączką są braki podręcznych urządzeń do badania trzeźwości poza ruchem drogowym...a o narkotesterach podręcznych to można pomarzyć (nadal są buble zamówieniowe jak narkotester X koszTuje na runku 40zł po cenie detalicznej...policja kupuje ten sam w hursie za 120zł bo ma norme na papierze która jest nie potrzebna bo to urzĄdzenie tylko do wstępnej identyfikacji).Dodatkowo braki to mikro radiostacje dla policjantów nieumundurowanych...broni małogabarytowej dla ww łatwej do ukrycia.nadal obserwacja przestępców opiera się na 6-8 pojazdach zamiast dronów z możliwością pracy kilku kilkunastu godzinnej o dużym zAsięgu. O szybkim przejrzystych systemach to można pomarzyć.policja zawsze ma skomplikowane systemy z 50 zakładkami i 15 logowaniami-dno. No i brak systemu rozpoznawania tablic na pojazDach choćby w nasZych pojazDach ruchu drogowego a to standard europy zachodniej od wielu wielu lat.

Karol
czwartek, 4 listopada 2021, 19:25

Cyfryzacja mocna cyfryzacja ,koniec z notatnikami służbowymi oraz kamera u każdego funkcjonariusza wraz z monitoringiem w radiowozie. Po drugie ochrona prawna dla funkcjonariuszy.

Paweł
czwartek, 4 listopada 2021, 19:21

Dla mnie to narkotesty powinny być na wyposażeniu każdego patrolu. Jest klient dziwnie się zachowuje za kierownicą robimy test a jeszcze nie słyszałem od znajomych aby kiedyś mieli na swoim wyposażeniu takie testy.

Poldek
środa, 3 listopada 2021, 16:07

100 % racji Jurek wtedy policja poszlaby wreszcie na przód.

Balans
wtorek, 2 listopada 2021, 23:35

Spokojnie, trochę czasu zostało, jak dotąd akurat ta władza na nas mocno nie oszczędzała, więc poczekajmy i wtedy będziemy oceniać

Olo
środa, 3 listopada 2021, 13:35

My już czekamy od zawsze. Byle do wyborów ,byle było. Lekarze wywalczyli oraz ratownicy a my jak czekaliśmy tak dalej czekamy i końca nie widać,nie jeden to służbę przeczekał za zmianami i jest na emie i dalej się zastanawia kiedy to nastąpi.

PL
czwartek, 4 listopada 2021, 09:42

Pytanie kto na co czeka?, w poprzednich latach nam zabierano wszystko, teraz mamy modernizację i regularne podwyżki, niejeden z was w przyszłości za tym zatęskni skoro jest tak źle. Pamiętam że poprzednie lata mimo demonstracji, protestów nikogo nie obchodziło, więc może więcej obiektywizmu.

Paweł
czwartek, 4 listopada 2021, 19:26

Kolego nie poprzestaje się na zmianie zawsze idzie się w lepszą stronę a nie żyje się zapewnieniami.

Arni
poniedziałek, 1 listopada 2021, 21:49

Ja już widzę te premie po 500 brutto na święta i tyle. Nie tu lepiej nie będzie rząd daje pieniądze ale ich nie dzieli.Ci co dzielą dobrze kradną pod swoich i dlatego zwykły szarak nic nie dostaje.

Walery
wtorek, 2 listopada 2021, 16:26

Bo we wszystkim powinien być równy, narzucony przez zleceniodawcę klucz do premii, nagród, awansów, a tak to mamy, "tego lubię, tego nie lubię, ten mi pasuje, ten nie, to ten dostanie a tamten nie", kiedy to się skończy?. Jasne, zasady i zapanuje porządek.

Tweets InfoSecurity24