Zmiany w Biurze Nadzoru Wewnętrznego

2 marca 2020, 18:30
MSWiA, powołanie, teczka, orzeł, mianowanie, fot. MSWiA
Fot. MSWiA

"W poniedziałek (2 marca br.) szef MSWiA Mariusz Kamiński powołał Dariusza Górskiego na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Powołanie poprzedziła rezygnacja dotychczasowego Inspektora Nadzoru Wewnętrznego Andrzeja Sprychy" - poinformowało MSWiA. Sprycha swoją funkcję pełnił od 27 stycznia 2018 roku.

Dariusz Górski, powołany dziś na szefa BNW, urodził się w 1977 r. w Lubaniu. Wcześniej był policjantem, a służbę w formacji rozpoczął w 2004 roku, skąd przeszedł do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje w krótkim życiorysie nowego Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, "podczas służby dyplomatycznej w Brukseli pełnił funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Zwalczania Korupcji". Górski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z prawa karnego gospodarczego na tej samej uczelni. 

Biuro Nadzoru Wewnętrznego powstało styczniu 2018 roku. Jak przekonywało  wtedy kierownictwo MSWiA powołanie do życia BNW jest konieczne by minister mógł sprawować realny nadzór nad podległymi mu służbami. "Dotąd ten nadzór jest iluzoryczny i w znacznej mierze teoretyczny" – mówił podczas sejmowej debaty ówczesny wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jak podkreśla MSWiA, najważniejszym zadaniem BNW, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest "egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji". Resort dodaje też, że "BNW zajmuje się też wszelkimi nieprawidłowościami w pracy służb, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej". 

Jednym z zadań Biura jest również weryfikacja kandydatów na wyższe stanowiska w służbach mundurowych oraz  funkcjonariuszy, którzy takie stanowiska już zajmują. Chodzi tu o komendantów, szefów i ich zastępców, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez MSWiA oraz naczelników.

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Optymalne
piątek, 3 września 2021, 01:08

Powołanie BNW było odpowiednim posunięciem. Tak powinien wyglądać nadzór nad służbami w ogóle. Żadnych służb wewnętrznych w każdej z nich, ale właśnie zupełnie wyodrębniona i oddana pod kierowanie przez ministra komórka. Identyczne porządki należy przeprowadzić wobec służb specjalnych. Minister koordynator jako stałe stanowisko i takie same służby nadzoru i kontroli. Z czasem można przemyśleć konieczność funkcjonowania niektórych "bytów równoległych", gdyż przy określonym poziomie funkcjonowania państwa i klasy politycznej co najmniej 2-3 z nich nie są konieczne, a wysokie wymogi narzucane przez potencjalnego przeciwnika wymagają pozwalających im sprostań jednoznacznych kompetencji każdej służby i mniejszej ilości kierownictw koniecznych dla lepszej koordynacji w sytuacjach kryzysowych. Polska to nie USA: nie to wygodne i bezpieczne położenie, nie ten ustrój komplikujący wiele kwestii. Nam powinno być bliżej do UK lub Niemiec, a i rosyjskie rozwiązania w wielu kwestiach dot. kontrwywiadu i walki z terroryzmem są odpowiedniejsze (szczególnie te sprzed 1978 roku tj. program "Nabat" i "temat T" całościowo w gestii jednej instytucji). Niejedno zagadnienie bezpieczeństwa w polskich realiach wymaga jeszcze usprawnień i racjonalnych przeobrażeń wg. wzorców kultury organizacyjnej brytyjskiej, niemieckiej, szwedzkiej.

Tweets InfoSecurity24