Uniewinniony funkcjonariusz wróci do służby. Prezydent podpisał ustawę

4 czerwca 2019, 16:14
wiczenia, policja, fot. świętokrzyska policja
Fot. Świętokrzyska Policja

Prezydent podpisał dziś ustawę umożliwiającą powrót do służby funkcjonariuszom zwolnionym za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionym w postępowaniu karnym. Zmiana przepisów to efekt petycji wniesionej do Senatu jeszcze w 2017 roku.

Przypomnijmy, nowe przepisy znoszą termin ograniczający prawo do wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej. W przypadku Policji i Straży Granicznej termin ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaleniem ze służby. W takim przypadku prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania również nie będzie ograniczone terminem. Po śmierci funkcjonariusza takie prawo będzie przysługiwało członkom rodziny wyszczególnionym w przepisach.

Ustawa stwarza podstawy prawne do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby, gdy funkcjonariusz miał postępowanie dyscyplinarne i karne za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. Ewentualna rehabilitacja będzie możliwa jeżeli zapadnie prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowione zostanie po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo wykroczenia czy braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Jak podkreślało wielu mundurowych, obowiązujące do tej pory przepisy nie odpowiadały realiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W przypadku inicjatora senackiej petycji, wyrok uniewinniający zapadł dopiero po 12 latach.

„Mamy projekt ważny, który przywraca honor policjantów i naprawia zaszłość, jest ważny dla tych którzy nawet bez wyroków czy zarzutów utracili pracę. Rozwiązujemy jeden z najważniejszych problemów, poprawiający sytuację mających poczucie krzywdy policjantów, którzy zostali niesłusznie oskarżeni” – mówił w kwietniu przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski.

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Fu sz
piątek, 7 czerwca 2019, 17:35

W Służbie Więziennej jest to samo. Liczą się statystyki, wizerunek i opinia publiczna.

Globus
środa, 5 czerwca 2019, 18:44

Ja ostatnio po 16latach pracy miałem postępowanie za to że strzelałem zgodnie z obowiązującymi przepisami. I co Komendant wszczął z automatu postępowanie za które zostałem pominięty w awansach itp. Obecnie jestem w plecy jakieś 3-4 tyś zł i do kogo mogę się żalić, do lustra. Taki mamy klimat bandyci mają teraz raj a my musimy siedzieć cicho. W postępowaniu karnym jestem pokrzywdzony a w policji robią mi postępowanie.

olo
wtorek, 4 czerwca 2019, 23:51

A kiedy wprowadzicie kary dla komendantów bezzasadnie zwalniających policjantów na podstawie pomówień? Bo na razie mogą bez żadnych konsekwencji na podstawie własnego widzimisię zwalniać dla dobra służby. Zrobiono malutki krok, żeby naprawiać błędy komendantów. Może trzeba zmobilizować kierownictwo do niepopełniania błędów, niejednokrotnie łamiących życie policjantom.

Piotr
środa, 5 czerwca 2019, 17:56

Popieram teraz komendant żeby się nie rozniosło wydala ze służby powinni być odszkodowanie i to duże i obciążyć komendantów bo niejednokrotnie sami wychodzą przed szereg.

Tweets InfoSecurity24