Szkoła jazdy SOP. Nowa instrukcja szkolenia kierowców

19 kwietnia 2019, 09:17
1-2373
Fot. SOP

W ostatnim czasie media donosiły o licznych kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem samochodów prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Być może w reakcji na te wydarzenia szef formacji wydał zarządzenie w sprawie szkolenia z zakresu techniki jazdy pojazdami SOP. W jego zastępstwie dokument podpisał zastępca płk Paweł Tymiński. 

Nowe zarządzenie, opublikowane 22 marca, określa cele i sposób prowadzenia szkolenia kierowców SOP, jego organizację, zakres tematyczny i wskazówki metodyczne.

Po co SOP zmienia przepisy? Zgodnie z tym co możemy przeczytać w zarządzeniu, wszytko po to by zapewnić ciągłość procesu szkolenia funkcjonariuszy SOP, a także uzupełnić i poszerzyć wiedzę teoretyczną. Chodzi także o doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się pojazdami będącymi na wyposażeniu SOP, nabycia i podniesienia umiejętności prowadzenia pojazdów SOP oraz doskonalenia techniki jazdy w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych. Co więcej nowy system szkolenia ma kształtować cechy i zachowania mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Funkcjonariusze SOP mają zapoznać się też z budową, obsługą i eksploatacją pojazdów i z działaniem wybranych układów bezpieczeństwa biernego i czynnego używanych przez formacje aut. 

Kolejne paragrafy zarządzenia określają miejsce prowadzenia szkoleń, rodzaj używanych pojazdów, zabezpieczenie techniczne i medyczne, liczbę uczestników, a także organizację samego szkolenia - w tym osoby uprawnione do jego prowadzenia. Co ciekawe, jak się okazuje, zajęcia praktyczne mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B, wykonujące obowiązki służbowe w komórce organizacyjnej SOP właściwej do spraw szkolenia w zakresie techniki i taktyki jazdy pojazdami lub osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B wykonujące obowiązki służbowe w innej komórce organizacyjnej SOP, niż opisana powyżej. To jednak nie wszystko, mundurowych szkolić mogą również osoby spoza SOP posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że zajęcia praktyczne dla funkcjonariuszy SOP mogą prowadzić, po prostu, osoby "z ulicy".

Ciekawe są również wskazówki metodyczne i zakres tematyczny szkoleń teoretycznych i praktycznych. Zdecydowana większość zagadnień, jakie mają być poruszone na szkoleniach, jest tożsama z tymi, jakie omawiane są na kursie teoretycznym i praktycznym na prawo jazdy - od omówienia właściwej pozycji fotela i kierownicy, poprzez zapoznanie z działaniem rozmaitych systemów w rodzaju ABS, ustawianie lusterek, do bezpieczeństwa drogowego i sposobów parkowania.

Czy oznacza to, że prawdziwe są doniesienia medialne sugerujące, że poziom umiejętności znacznej części obecnych kierowców SOP pozostawia wiele do życzenia? Trudno stwierdzić to jednoznacznie, niemniej jednak pewne zaniepokojenie budzi fakt, że spora część zagadnień, jakie poruszane mają być na szkoleniu, skupia się na sytuacjach i sprawach, które kierowcy służący w tego rodzaju służbie powinni mieć opanowane w stopniu zdecydowanie ponadpodstawowym jeszcze przed otrzymaniem skierowania na kurs tego rodzaju. Szkolenie kierowców SOP powinno, jak się wydaje, obejmować w znacznej większości trening specyficznych umiejętności związanych ze specyfiką służby - umiejętności, których trudno jest nauczyć się w trakcie codziennej eksploatacji pojazdów cywilnych.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Gal
sobota, 20 kwietnia 2019, 11:06

Kiedyś prawo jazdy zdobywało się w wojsku a teraz w SOP.

Gts
piątek, 19 kwietnia 2019, 17:32

No, a czego się spodziewaliście, że pisowi uda się tam orłów ściągnąć? Z całym szacunkiem jeśli rozdawnictwo socjalu spowodowało, że oczekiwania finansowe kompletnych dyletantów mających dwie lewe ręce do roboty poszły w górę do ponad 3000zł na rękę, to kto za tyle pójdzie do odpowiedzialnej roboty. Na kasie, za kierownica busa, mogą pracować praktycznie wszyscy. Trudno więc liczyć na mistrzów kierownicy za podobną stawkę. Pis dając kolejny socjal w tym roku jeszcze bardziej podniesie oczekiwania pracowników budżetówki i funkcjonariuszy. Niby dlaczego ktoś ma pracować za mniej niż wyciąga się z socjalu? Niby dlaczego funkcjonariusz na odpowiedzialnym stanowisku np. taki który czesto jeździ w konwoju, eskorcie ma się zgodzic robić to za płace na poziomie kasjerki? A gdzie jeszcze bardziej odpowiedzialne zajęcia... co to za myślenie rodem z filmów Koterskiego, że w Polsce to pracuje tylko pracownik fizyczny odbijający karte na zakładzie i miarą tejże pracy jest liczba godzin, a nie jakość, zaawansowanie naukowe czy stopień trudności wynikajacy np. z przepisów.

Kierowca
piątek, 19 kwietnia 2019, 15:53

Totalna kpina i marnotrawienie pieniedzy nas wszystkich.

Jan
piątek, 19 kwietnia 2019, 15:11

1 rok - wózek widłowy, 2 rok melexem po fabryce, 3 rok osobówką po bocznych drogach... 15 rok kierowca prawie kompletny rzuca kwitami i idzie na emeryturę?

Tweets InfoSecurity24