Zmiany w obrocie bronią i amunicją. Senat przyjął nowe przepisy

29 maja 2019, 09:29
handgun-231699_1280
Fot. Pixabay

Senat przyjął we wtorek poprawki, po czym poparł projekt ustawy, która ma m.in. umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją. Regulacja pozwala również wprowadzić przepisy tworzące System Rejestracji Broni (SRB).

Za wnioskiem o poparcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym głosowało 85 senatorów, a jeden był przeciw. Wcześniej senatorowie przyjęli 29 poprawek, głównie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Niektóre dotyczyły uporządkowania spraw związanych z odrębnym wejściem w życie przepisów SRB.

Rządowy projekt ustawy został przedłożony przez MSWiA, a jego celem było m.in. dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.

Według projektodawców zaproponowane rozwiązania umożliwią pełną realizację obowiązków państwa związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny przez wdrożenie przepisów umożliwiających wydawanie zezwoleń na wywóz broni i amunicji do krajów trzecich, poza Unię Europejską. Nowe przepisy nie przewidują wymiany dotychczas udzielonych koncesji. Stara ustawa wprowadzała bowiem obowiązek posiadania takiego zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowa ustawa zachowuje zasadnicze rozwiązania z obecnie obowiązujących przepisów. W nowych przepisach na nowo zdefiniowano obowiązki koncesjonowanego przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe definicje podstawowych pojęć. Zdaniem MSWiA nowa ustawa jest dzięki temu bardziej precyzyjna i zostawia mniejsze pole na uznaniowe działania administracji.

Nowa ustawa ma umożliwić przewóz amunicji na podstawie jednego dokumentu, którym będzie zgoda przewozowa poświadczona przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Nie będzie konieczne - jak obecnie - uzyskanie zgody ministra gospodarki. Ponadto nowe rozwiązanie ma umożliwić pełną kontrolę każdego transferu amunicji dokonywanego przez przedsiębiorcę na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z wymaganiami prawa unijnego obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym broń będzie powierzana do naprawy lub remontu. Dotychczas - jeśli ich działania nie dotyczyły istotnych części broni - byli z obowiązku posiadania koncesji zwolnieni.

W regulacji zawarto również przepisy zapewniające wdrożenie dyrektywy Rady UE, która wprowadza obowiązek prowadzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej objętej tą dyrektywą oraz umożliwia wprowadzenie Systemu Rejestracji Broni. System ten będzie zawierał zbiór danych o legalnie posiadanej broni palnej. W SRB będzie rejestrowana broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń oraz wyprodukowana i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców. SRB ujednolici też zasady prowadzenia ewidencji posiadanej i przeznaczonej do sprzedaży strzeleckiej broni palnej oraz umożliwi prowadzenie tej ewidencji na platformie tego systemu, łącznie z automatycznym generowaniem informacji o transakcjach związanych z tą bronią.

Nowe przepisy nie przewidują - jak jest obecnie - konieczności odstrzeliwania trzech nabojów z broni przeznaczonej do obrotu. Takiego obowiązku praktycznie nie ma w innych krajach UE, przepis ten wygenerował milionowe straty dla przedsiębiorców.

Ustawa zmienia także minimalny wymagany wiek pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem bronią palną. Obniżono go z 21 do 18 lat. Ustawa obniża również minimalny wymagany wiek przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji - z dotychczasowych 25 do 21 lat.

Nowe przepisy umożliwiają również użyczanie klientom broni przed zakupem w celu jej wypróbowania.

Z obowiązku uzyskania koncesji zwolniony został obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego, wytworzoną przed 1900 r. Regulacją nie objęto także broni wpisanej na listę skarbów dziedzictwa narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzealiów.

W noweli uwzględniono zalecenia zawarte w informacji z 22 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli NIK "Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego".

Ustawa czeka teraz już tylko na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które mają zacząć obowiązywać od 14 grudnia 2019 r.

RAL/DM/PAP

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 25
Frantz
czwartek, 30 maja 2019, 21:44

Ciekawe czemu na siekiery nie ma takich restrykcji? Czy wszyscy drwale przechodzą badania psychiatryczne? Albo czy szefowie kuchni i kucharze nie przechodzą badań na okoliczność używania "noży szefa kuchni" o długości grubo ponad 25cm?? Co z rzeźnikami?? Czy badania "psycho" powstrzymały "Froga" przed popełnieniem w ciągu niecałych 15 minut ponad 100 groźnych wykroczeń drogowych? Czy badania psychologiczne zabezpieczyły policjantów przed popełnieniem samobójstw? Było kilka takich przypadków!! Czy szykany i szlabany powstrzymały paru durni przed śmiercią na przejazdach kolejowych? NIE!! Ale przepisy dotyczące broni palnej "mają nas zabezpieczyć"??? Ktoś kto twierdzi że przepisy nad uchronią to jakiś "psychol"! Na drogach w Polsce ginie coś 3500 ludzi rocznie i ŻADNE przepisy nas dotąd nie uchroniły!! Ale za to te durne przepisy na 1000% ograniczają nasze PRAWA!!

Silnoręki
sobota, 8 czerwca 2019, 23:58

Brak edukacji w zakresie posługiwania się bronią, do tego propaganda mediów i zastraszania ludzi marginalnymi przypadkami robią robotę. Hoplofobia gotowa.

Tutejszy
czwartek, 30 maja 2019, 12:20

Dyskusja pozbawioną sensu. Dzieci wiedzą że nie chodzi o bezpieczeństwo obywateli, ale przewagę i dominację elit

Wyjechany
czwartek, 30 maja 2019, 11:55

Restrykcyjne przepisy dotyczące posiadania broni oczywiście nie mają chronić obywateli. W rękach ludz znajduje się dziesiątki jak nie setki milionów szt .efektywnych narzędzi Do zabijania. Noże, siekiery, widły, itp. Broń typu maczeta,prymitywny rodzaj szabli czy maczugi każdy może wykonać sam. O zastosowaniu samochodu czy baseboli też Nie warto się szerzej rozpisywać. O co więc chodzi? To proste. Elity gospodarczo polityczne rządzące państwem chcą sobie zapewnić przewagę siły w wypadku niezgody i buntu ludności wynikających z jego działań. Żeby było jasne.To dotyczy WSZYSTKICH rządów Po 1989r. Zakres wyzysku i upodleniu większości przez mniejszość byłby nieporównywalnie mniejszy w wypadku groźby ze obywatele skutecznie mogą bronić się przed zachlannoscia rodzimej i zewnętrznych kontrolujących ta pierwsza oligarchii.

Taka prawda
środa, 29 maja 2019, 14:32

broń czarno prochowa wytworzona przed 1900 rokiem zwolniona a obecne repliki z pozwoleniem ? Ludzie - teraz jest bez a mimo to nikt nikogo w Polsce z takiej broni nie zabił !!!! Gdyby wprowadzic przepisy jak w Texasie to zapewne też nikt nikogo by nie zabił... lub 100 razy mniej niz w wypadkach samochodowych. A mimo to nikt nie zakazuje ludziom prowadzic samochodów Bezsens państwa jest porażający. Niekaralny obywatel powinien mieć prawo do broni bez zezwolenia. Wystarczy sama niekaralność Łucznik od razu stanąłby na nogi ,powstało by wiele innych fabryk W Finlandii mozna? W Polsce "się nie da panie"

Davien
środa, 29 maja 2019, 20:01

Panie taka prawda przepis o broni czarnoprochowej dotyczy sprzedawców a nie posiadaczy, tu sie nie zmieniło.

Wojciech
środa, 29 maja 2019, 13:20

Czyli dalej jesteśmy traktowani gorzej niż murzyni w koloniach.

Oleg
czwartek, 30 stycznia 2020, 13:19

Ma Pan pozwolenie na broń? Ja mam bo lubię sobie pojechać na strzelnice i zrelaksować się i NIE MIAŁEM ŻADNYCH PROBLEMÓW Z UZYSKANIEM TAKIEGO POZWOLENIA. Tak w czym problem? O co wam ludzie chodzi? Każdy może dostać pozwolenie na broń jeżeli mu na tym zależy, a jeżeli chcecie wprowadzić dostępność broni na poziomie kiełbasy, to sory to nie będzie państwo a tylko jakaś wolna amerykanka. Super przepisy w Stanach? Kto Wam przeszkadza jechać i mieszkać tam. Narzekasz, narzekasz, narzekasz, czy przynależysz do kluby narzekaczy?

Tweets InfoSecurity24