Policjanci jak cywile? Nowe zasady „odrabiania” wolnych dni

29 stycznia 2019, 08:59
Policja, zabezpiecznie, fot. Sląska policja
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Śląska Policja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące rozkładu czasu służby policjantów. Proponowane zmiany mają umożliwić wyznaczenie „soboty dniem służby dla policjantów, w tych samych terminach, w których wyznaczono sobotę dniem pracy dla pracowników administracji rządowej”. Zdaniem MSWiA „umożliwi to właściwe zabezpieczenie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę zarówno policjanci jak również wykonują pracę członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej”.

Zmiana obowiązującego rozporządzenia jest, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, spowodowana potrzebą dostosowania obowiązujących regulacji związanych z wyznaczaniem dla policjantów dnia wolnego od służby przypadającego między dniami wolnymi od służby do rozwiązań obowiązujących i stosowanych wobec pracowników urzędów administracji rządowej.

Dotychczasowe przepisy zakładają, że przełożony może wyznaczyć policjantowi na dzień wolny od służby, dzień przypadający między dwoma wolnymi od służby dniami, a w zamian za to wyznaczyć jako dzień służby najbliższą sobotę. Jednak, jeżeli sobota ta przypada po wolnym od służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem, przełożony dniem służby wyznacza kolejną sobotę. Jak zauważa MSWiA, takie rozwiązanie ogranicza możliwość wskazania tej samej soboty dla policjantów i cywili. Projektowana zmiana, ma umożliwić wyznaczenie soboty dniem pracy w tych samych terminach, zarówno na mundurowych jak i cywili pracujących w policji.

„Ustalenie dniem wolnym od służby dnia przypadającego między dniami wolnymi od służby i wyznaczenie soboty dniem służby za ustalony dzień wolny od służby będzie następowało w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Dokument trafił właśnie do konsultacji, a o opinię na jego temat poproszony został m.in. NSZZ Policjantów.

DM 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Andrettoni
środa, 20 lutego 2019, 02:38

Odchodząc z Policji miałem 5 lat nie zrealizowanych urlopów, około roku nie odebranego wolnego za nadgodziny, nigdy nie odebrane urlopy dodatkowe. Dodam, ze w dni wolne wielokrotnie pełniłem dyżury telefoniczne. Uznałem, że mam dosyć życia, w którym nie mam życia. Dodam, ze popadłem w bezsenność i depresję, gdyż grafik miałem tak skonstruowany, ze pomiędzy służbami często nie miałem 8 godzin przerwy. Teoretycznie przerwy by były, gdyby nie trzeba było robić nadgodzin. Wszystko to było uzasadniane "potrzebami służby" oraz stwierdzeniem, że "służba operacyjna" trwa całą dobę i nigdy się nie kończy. Dodajmy do tego przełożonych nie udzielających żadnego wsparcia i czyhających na każdy błąd. Dodajmy do tego brak świąt czy sylwestra, bo to okres kiedy przestępcy odwiedzają rodziny i łatwiej ich dostać. Własna rodzina jest nieistotna. Wyciśnięto mnie jak cytrynę. Nikt mi za to nie zapłacił, ani nie uzyskałem żadnej rekompensaty.

Reklama
Tweets InfoSecurity24