Rząd zaciska pasa. Przyszły rok bez funduszu nagród dla mundurowych?

3 września 2020, 08:50
policja. fot. mswia
Fot. MSWiA

"W roku 2021, co do zasady, proponuje się nie tworzenie oddzielnego, wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych funduszu nagród" – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, która pod koniec sierpnia skierowana została do konsultacji publicznych. Jeśli przepisy te wejdą w życie, oddzielne fundusze nagród w przyszłym roku nie powstaną w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i wojsku. Nie oznacza to wprawdzie wprost, że mundurowi w ogóle nie mogą liczyć na nagrody, jednak te przyznawane będą "w ramach posiadanych (przez formacje – przyp. red.) środków na uposażenia".

Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej na przyszły rok, fundusze nagród nie powstaną w żadnej służbie mundurowej oraz wojsku. Jak czytamy w uzasadnieniu, "działanie takie pozwoli na zmniejszenie w 2021 roku wydatków osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych, przy równoczesnym utrzymaniu funduszu wynagrodzeń oraz kadr niezbędnych do realizacji ustawowych zadań". Czy mundurowi mogą w takim razie liczyć w przyszłym roku na jakiekolwiek nagrody?

Jednocześnie w miejsce funduszy nagród, proponuje się stworzenie możliwości przyznania nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania (określone w specyfikach poszczególnych służb) ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek, w funduszu wynagrodzeń a nie wydatkowanych z przyczyn obiektywnych (przybywanie na zwolnieniach, urlopach wychowawczych czy nieobsadzenia etatów w wyniku procedury naboru).

Fragment uzasadnienia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 

W Policji, nagrody finansowe otrzymać będzie można "za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie męstwo i inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach" oraz "za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich". Warto dodać, że do tej pory środki niewypłacone funkcjonariuszowi przebywającemu na L-4 zasilały właśnie fundusz nagród. Ponieważ ten jednak w przyszłym roku ma nie powstać, będą one stanowiły swoistą oszczędność w ramach środków przeznaczanych na uposażenia. Sytuacja ta jest analogiczna we wszystkich formacjach mundurowych.

W Straży Granicznej oprócz sytuacji zastępowania funkcjonariuszy przebywających na L-4, mundurowi będą mogli liczyć na nagrody za "wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach wymagającą znacznego nakładu pracy, a także za przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie". Niemal identycznie sytuacja wygląda w SOP i PSP. Tam także, poza nagrodami za "zastępstwo", będzie można otrzymać wyróżnienie finansowe za "uzyskiwanie znaczących wyników w służbie, wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także w razie dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze funkcjonariusza" - w SOP, oraz "za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, szczególne osiągnięcia w służbie, realizowanie zadań w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy" - w PSP.  

W 2021 roku fundusz nagród nie powstanie też w Krajowej Administracji Skarbowej.  Funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej – podobnie jak w przypadku służb podległych MSWiA – nagroda za "szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, w szczególności za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy, doskonalenie kwalifikacji zawodowych" oraz "za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich" może zostać przyznana, ale pieniądze pochodzić będą ze środków przeznaczonych na uposażenia. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku Służby Więziennej. Również tam ze środków na uposażenia, wypłacane będą nagrody "za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w służbie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych" oraz za zastępowanie mundurowego przebywającego na L-4.

Jak wynika z projektu, fundusz nagród nie zostanie w przyszłym roku powołany także w wojsku. Żołnierzowi będzie można przyznać nagrodę uznaniową "w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych" a także nagrodę za "wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe" oraz za zastępowanie żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim, jednak wszystko w ramach środków na uposażenia.

Zgodnie z projektem przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej, nagrody o których mowa, przyznawane będą "w ramach posiadanych środków na uposażenia" a nie osobnego funduszu nagród, który – zgodnie z założeniem – nie powstanie.

Co takie zmiany mogą oznaczać dla funkcjonariuszy? Po pierwsze, w przyszłym roku nagród może być mniej. Wynikać to może przede wszystkim z faktu, że fundusz nagród stanowiły środki dodatkowe, a zgodnie z projektem przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej nagrody będą wypłacane w ramach pieniędzy przewidzianych na uposażenia. Mniejsza liczba nagród (lub ich niższy wymiar) będzie więc pochodną tego, ile dysponentom budżetów uda się zaoszczędzić w ramach środków przewidzianych na uposażenia (np. zwolnienia lekarskie czy urlopy wychowawcze). Nagrody mogą także zależeć od liczby wakatów w poszczególnych formacjach, na które co do zasady, każda służba otrzymuje przecież finansowe "pokrycie". Zaproponowane zmiany nie oznaczają wprawdzie, że przyznanie nagrody funkcjonariuszowi będzie niemożliwe, jednak biorąc pod uwagę konstrukcję przepisów i źródło finansowania, ich wręczanie może rodzić konieczność znacznie bardziej skrupulatnej niż do tej pory analizy tego, czy daną formację stać na finansowe wyróżnienie. Likwidacja funduszy nagród pokazuje też dość jasno, że rząd szuka oszczędności, a zestawiając to z projektem przyszłorocznego budżetu, w którym budżety niemal wszystkich formacji mundurowych mają zostać zmniejszone, widać że polityka zaciskania budżetowego pasa jest działaniem skoordynowanym. Przepisy projektu ustawy okołobudżetowej zakładają bowiem nie tworzenie funduszu nagród, nie tylko w służbach mundurowych, ale też w innych "jednostkach sektora finansów publicznych".

Projekt ustawy został do konsultacji publicznych. 

KomentarzeLiczba komentarzy: 182
Zagwostka
poniedziałek, 7 września 2020, 15:06

Czyli co, wg was mają zostać ci ze stażem +25 lat służby i ci którzy przyszli po reformie na 25 lat do służby?, a pomiędzy mają zostać wypchnięci na emke?, a cel, zasadność, braki kadrowe... Nawet jeżeli ci ze stażem +25 i ci co przyszli na 25 to pewnie z 40% stanu, gdzie pozostałe 60%?, na razie młodzi nie garną się aż tak do służby żeby można ot tak tych ludzi zastąpić, tak myślę i zrobić jednolitą reformę.

15a
poniedziałek, 7 września 2020, 15:00

Wiesz no, jest mega wzburzenie ludzi podległych pod 15a, totalny impas, ci ludzie mają po 15-20 lat służby, więc armia ludzi z różnych formacji, czują się wykiwani przez system, obiecuje im się gruszki na wierzbie w postaci DRUGIEJ emerytury, a to bzdura i bajka, art.95FUS i wszystko w temacie. Jeżeli papier położą ci z plus +15 lat, czyli emeryci to nie będzie komu robić, dlatego trwa batalia o powrót do art.15 i likwidacji bubla 15a.

Yurek
poniedziałek, 7 września 2020, 13:43

Warto spokojnie poczekać, na razie to zdawkowa informacja, premie zawsze były uznaniowe, dla wybranych, z reguły dostawały te same osoby.

Art.15a
poniedziałek, 7 września 2020, 13:14

15a. Nie zdziwi mnie fakt jak funkcjonariusze ze starzem 15-24 masowo położą raporty. Jeżeli zrobią to solidarnie to w przyszłym roku może zostanie ten problem rozwiązany. Jestem ciekaw reakcji rządu i związków zawodowych. Ilu jest funkcjonariuszy z takim starzem?

15, 15a
czwartek, 10 września 2020, 14:30

Piszesz, że funkcjonariusze 15-24 masowo położą raporty. To właśnie likwidacja art. 15a sprawi masowe składanie raportów! Dlaczego, bo np. przyjąłeś się w 2001 roku + masz 10 lat z cywila, czyli Twój staż emerytalny wynosi 29 lat, czyli masz pełną emkę. Takich ludzi jest naprawdę sporo. Rząd o tym bardzo dobrze wie!

Blekot
poniedziałek, 7 września 2020, 23:28

Ciekawy pomysł, może przynieść oczekiwany rezultat. Sam mam 17 lat cywila

poniedziałek, 7 września 2020, 14:37

Nie zostanie bo o taki skutek komuś się rozchodzi. Zostaną pezyjęci ma nowych zasadach i tzw starzy na stanowiskach kierowniczych.

Już cywil
poniedziałek, 7 września 2020, 12:59

Niedobory kadrowe to więcej pracy, więcej obowiązków, więcej zostawionego zdrowia, jeżeli osoby z najwyższym stażem +25 dostaną wysokie dodatki 1,500-2,500 pln to właśnie te osoby na pewno muszą zwiększyć swoje zaangażowanie i motywacje do pracy, ciekawe jak zachowają się w tej sytuacji osoby które nie dostaną dodatków i dodatkowo zabraknie dla nich premii i nagród, prawdziwy test na tolerancje.

poniedziałek, 7 września 2020, 14:39

+25 jest na stanowiskach kierowniczych i głównie kwp, kgp. Zostaną przyblokowane etaty dla tych +15/+20. Zostaną młodzi, prężni, przyjeci na nowych zasadach...

Tweets InfoSecurity24