Rząd zaciska pasa. Przyszły rok bez funduszu nagród dla mundurowych?

3 września 2020, 08:50
policja. fot. mswia
Fot. MSWiA

"W roku 2021, co do zasady, proponuje się nie tworzenie oddzielnego, wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych funduszu nagród" – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, która pod koniec sierpnia skierowana została do konsultacji publicznych. Jeśli przepisy te wejdą w życie, oddzielne fundusze nagród w przyszłym roku nie powstaną w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i wojsku. Nie oznacza to wprawdzie wprost, że mundurowi w ogóle nie mogą liczyć na nagrody, jednak te przyznawane będą "w ramach posiadanych (przez formacje – przyp. red.) środków na uposażenia".

Zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej na przyszły rok, fundusze nagród nie powstaną w żadnej służbie mundurowej oraz wojsku. Jak czytamy w uzasadnieniu, "działanie takie pozwoli na zmniejszenie w 2021 roku wydatków osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych, przy równoczesnym utrzymaniu funduszu wynagrodzeń oraz kadr niezbędnych do realizacji ustawowych zadań". Czy mundurowi mogą w takim razie liczyć w przyszłym roku na jakiekolwiek nagrody?

Jednocześnie w miejsce funduszy nagród, proponuje się stworzenie możliwości przyznania nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania (określone w specyfikach poszczególnych służb) ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek, w funduszu wynagrodzeń a nie wydatkowanych z przyczyn obiektywnych (przybywanie na zwolnieniach, urlopach wychowawczych czy nieobsadzenia etatów w wyniku procedury naboru).

Fragment uzasadnienia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 

W Policji, nagrody finansowe otrzymać będzie można "za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie męstwo i inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach" oraz "za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich". Warto dodać, że do tej pory środki niewypłacone funkcjonariuszowi przebywającemu na L-4 zasilały właśnie fundusz nagród. Ponieważ ten jednak w przyszłym roku ma nie powstać, będą one stanowiły swoistą oszczędność w ramach środków przeznaczanych na uposażenia. Sytuacja ta jest analogiczna we wszystkich formacjach mundurowych.

W Straży Granicznej oprócz sytuacji zastępowania funkcjonariuszy przebywających na L-4, mundurowi będą mogli liczyć na nagrody za "wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach wymagającą znacznego nakładu pracy, a także za przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie". Niemal identycznie sytuacja wygląda w SOP i PSP. Tam także, poza nagrodami za "zastępstwo", będzie można otrzymać wyróżnienie finansowe za "uzyskiwanie znaczących wyników w służbie, wykonywanie zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności, a także w razie dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze funkcjonariusza" - w SOP, oraz "za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, szczególne osiągnięcia w służbie, realizowanie zadań w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy" - w PSP.  

W 2021 roku fundusz nagród nie powstanie też w Krajowej Administracji Skarbowej.  Funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej – podobnie jak w przypadku służb podległych MSWiA – nagroda za "szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, w szczególności za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy, doskonalenie kwalifikacji zawodowych" oraz "za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich" może zostać przyznana, ale pieniądze pochodzić będą ze środków przeznaczonych na uposażenia. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku Służby Więziennej. Również tam ze środków na uposażenia, wypłacane będą nagrody "za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w służbie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych" oraz za zastępowanie mundurowego przebywającego na L-4.

Jak wynika z projektu, fundusz nagród nie zostanie w przyszłym roku powołany także w wojsku. Żołnierzowi będzie można przyznać nagrodę uznaniową "w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych" a także nagrodę za "wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe" oraz za zastępowanie żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim, jednak wszystko w ramach środków na uposażenia.

Zgodnie z projektem przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej, nagrody o których mowa, przyznawane będą "w ramach posiadanych środków na uposażenia" a nie osobnego funduszu nagród, który – zgodnie z założeniem – nie powstanie.

Co takie zmiany mogą oznaczać dla funkcjonariuszy? Po pierwsze, w przyszłym roku nagród może być mniej. Wynikać to może przede wszystkim z faktu, że fundusz nagród stanowiły środki dodatkowe, a zgodnie z projektem przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej nagrody będą wypłacane w ramach pieniędzy przewidzianych na uposażenia. Mniejsza liczba nagród (lub ich niższy wymiar) będzie więc pochodną tego, ile dysponentom budżetów uda się zaoszczędzić w ramach środków przewidzianych na uposażenia (np. zwolnienia lekarskie czy urlopy wychowawcze). Nagrody mogą także zależeć od liczby wakatów w poszczególnych formacjach, na które co do zasady, każda służba otrzymuje przecież finansowe "pokrycie". Zaproponowane zmiany nie oznaczają wprawdzie, że przyznanie nagrody funkcjonariuszowi będzie niemożliwe, jednak biorąc pod uwagę konstrukcję przepisów i źródło finansowania, ich wręczanie może rodzić konieczność znacznie bardziej skrupulatnej niż do tej pory analizy tego, czy daną formację stać na finansowe wyróżnienie. Likwidacja funduszy nagród pokazuje też dość jasno, że rząd szuka oszczędności, a zestawiając to z projektem przyszłorocznego budżetu, w którym budżety niemal wszystkich formacji mundurowych mają zostać zmniejszone, widać że polityka zaciskania budżetowego pasa jest działaniem skoordynowanym. Przepisy projektu ustawy okołobudżetowej zakładają bowiem nie tworzenie funduszu nagród, nie tylko w służbach mundurowych, ale też w innych "jednostkach sektora finansów publicznych".

Projekt ustawy został do konsultacji publicznych. 

KomentarzeLiczba komentarzy: 182
Dziadek
sobota, 5 września 2020, 20:05

Napiszę coś niepopularnego, uważam ze po latach niebytu Policja została dofinansowana przez Rząd, weszły ładne podwyżki, wiadomo, postawa ZZ plus protest, a może przede wszystkim protest, ale Rząd przyjął i Chwała!. Niestety, obecna decyzja dodatków mało przemyślana, nawet jeżeli chciano zatrzymać emerytów ze stażem +25 żeby uzupełnić w międzyczasie młode kadry, to nie tymi metodami ze odbiera się innym premie i nagrody, zwiększa się kominy płacowe i demoluje siatkę płac, to istny demontaż i demotywacja dla pozostałych, poza tym niszczenie relacji, przerzucanie obowiązków, antagonizmy, słowem brak w tym logiki, nie wolno jednym mówić "kryzys, zaciskanie pasa" a innym "dla Was wszystko, koszty nieważne", poza tym czytam ze jest niezałatwiona od 20 lat sprawa 15a, od tego należało zacząć, to koronna i priorytetowa obietnica FZZSM , wiarygodność siadła tym posunięciem, dalej będę kibicował Wam koledzy, szanujcie się i nie dajcie poróżnić, bo nic tak nie dzieli jak pieniądze, zwłaszcza jak ich nie ma.

służba
poniedziałek, 7 września 2020, 00:11

Co znaczy nie załatwiona sprawa 15a? Od kiedy to 15a dotyczy służby? Likwidacja 15a jest z krzywdą dla tych co służą w Policji, bo dostaną taką samą emeryturę za służbę jak inni za cywila, bo stary, patologiczny art. 15 dawał możliwość liczenia cywila do emki mundurowej.

Pies
poniedziałek, 7 września 2020, 23:39

Jeżeli twierdzisz, że praca z cywila nie powinna być zaliczona to co z tymi pieniędzmi w ZUS, kto je dostanie, po co było pracować, gdzie żądać ich zwrotu. Udziel mi takiej odpowiedzi. Dlaczego tusz przelał połowę moich pieniędzy z II filaru do ZUS jeżeli wtedy byłem już mundurowym.

Tadzik
sobota, 5 września 2020, 19:45

Skutki pandemii są nieubłagane, to wiemy, mamy globalny kryzys, fakt, widzę tylko jedną nieścisłość, niekonsekwencje. Pytanie takie, zaciskamy pasa wszyscy czy tylko osoby z grupy poniżej 25 roku służby?, bo de facto ludziom ze stażem +25 sytuacja finansowa radykalnie się poprawi, tak jakby Państwo kwitło i rozkwitało, to dla kogo w końcu ten kryzys i zaciskanie pasa?, a może to plotka, może to tylko błąd w druku?.

JR
niedziela, 6 września 2020, 00:37

Nic się nie poprawi. Wpadną w drugi próg podatkowy.

x666
sobota, 5 września 2020, 22:15

mógłbym się z tobą zgodzić, tak po ludzku, to masz rację. Niestety ekonomia nie zawsze jest sprawiedliwa. Dodatek 25+ wpłynie na oszczędności budżetu z tytułu mniejszych kosztów emerytur. W efekcie nie wypłacenie tego dodatku w żaden sposób nie da oszczędności. Więc nie wprowadzać tylko dla zasady, że jeden nic nie dostanie to drugi też, tak tylko z zazdrości?

Ale o co chodzi?
sobota, 5 września 2020, 19:36

Nie wiem o co chodzi do końca z tym 15a?, ale skoro macie lata z cywila i płaciliście składki to macie prawo do wliczenia tych lat, to logiczne, no chyba ze dostaniecie te pieniądze kiedyś na konto.

Krejzol
sobota, 5 września 2020, 19:26

Dodatek miał zatrzymać osoby doświadczone z uprawnieniami, w mojej grupie mamy osoby ze stażem 16-22 lata, kązdy to już emeryt i doświadczony pracownik, żaden z nas nie dostanie dodatku, a teraz proszę mi napisać tekst "poczekaj, za chwilę i ty dostaniesz" serio?, bądźmy poważni, za chwilę dodatek zniknie, bo kadry się uzupełnią a my przez wzgląd na zaciskanie pasa nie dostaniemy przez ten czas żadnej premii w ramach osczędności na .... dodatki, takie są fakty, pozdrowienia koledzy z 25plus, nasze premie, nagrody macie od nas.

Big
niedziela, 6 września 2020, 11:15

Mam 27 lat służby i cieszę się,że w końcu ktoś docenił to że tyle tu wytrzymałem. Żeby nie było jestem aspirantem i zasuwam dochodzenia.

Bywa
sobota, 5 września 2020, 19:51

W punkt Krejzol, te dodatki są od nas, od grupy -25, pula, środki przeznaczone na nagrody, premie dla wszystkich, pójdą na dodatki dla 25+.

Realista
sobota, 5 września 2020, 19:06

Nic nie mam do kolegów z 25+, sam za chwilę osiągnę ten staż, w sumie 1.5 roku, mimo to uważam ze resort powinien się wycofać z tego projektu, nie jest dobrze dzielić środowiska a kasa podzieli na pewno, różnice będą po 2-3 tysiące na uposażeniu, to za duże dysproporcje, zwłaszcza ze obowiązki i zadania mamy podobne, zaczną się przepychanki, pyskówki i awantury, nic dobrego z tego nie wyniknie a relacje się posypią.

Tweets InfoSecurity24