Przepisy dyskryminują byłych policjantów i strażaków. MSWiA zdecyduje się na ich zmianę?

19 czerwca 2020, 15:06
policja psp pozar fot policja pl
Fot. Policja

Jeśli byli policjanci lub strażacy zawodowi podjęli nową pracę po upływie roku od zwolnienia ze służby, to do okresu zatrudnienia nie jest im zaliczany czas służby w tych formacjach - informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak podkreśla, takie przepisy naruszają zasadę równości wobec prawa, "stawiają bowiem policjantów i strażaków w znacznie gorszej sytuacji niż funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych". Adam Bodnar chce, by resort spraw wewnętrznych i administracji zajął się zmianą tych przepisów.

Zwolnieni funkcjonariusze skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie jest im zaliczany okres służby - jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Problem ten dotyczyć ma funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Jak podkreśla RPO, zgodnie z art. 302 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. Zasady nabywania uprawnień pracowniczych określono w art. 80 ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o Policji oraz w art. 70 ust. 1 ustawy 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z nimi policjantowi, który podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby (a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą - w ciągu 3 miesięcy od tego dnia), okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.

Rzecznik podkreśla, że w większości służb mundurowych takie ograniczenie czasowe już nie obowiązuje. Oznacza to, że ich byłym funkcjonariuszom - zatrudnionym w charakterze pracownika po upływie roku od ustania stosunku służbowego - dolicza się okres pełnionej służby do okresu zatrudnienia. A Policja i Państwowa Straż Pożarna to jedyne formacje, w których takie ograniczenie wciąż istnieje.

Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą w równym stopniu mają być traktowane równo - bez zróżnicowań, zarówno faworyzujących jak i dyskryminujących. (...) W ocenie RPO omawiane przepisy ustaw o Policji i PSP naruszają zasadę równości wobec prawa. Stawiają bowiem policjantów i strażaków w znacznie gorszej sytuacji niż funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych.

komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich

Adam Bodnar zwrócił się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Chodzi dokładnie o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany obu ustaw w opisanym zakresie.

Jeszcze w maju RPO zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o rozważenie zmiany przepisów, w taki sposób, aby byli funkcjonariusze służb mundurowych, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej mieli poczucie, że są traktowani tak samo, jak pozostali żołnierze zawodowi. Jak tłumaczył, chodziło o różnice w sposobie naliczania odprawy dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego czy Służby Wywiadu Wojskowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o Policji, podczas obliczania wysokości odprawy funkcjonariusza uwzględnia się czas nieprzerwanej służby wojskowej, jeżeli żołnierz nie otrzymał po jej zakończeniu odprawy i został bezpośrednio przyjęty do służby w Policji. "Jeżeli zatem żołnierz zawodowy nie otrzymał odprawy, to okres jego zawodowej służby wojskowej zostaje uwzględniony przy ustalaniu wysokości odprawy" we wspomnianych wcześniej służbach mundurowych. Analogiczne rozwiązania znajdziemy w aktach prawnych dotyczących innych formacji mundurowych. Problem pojawiać ma się, jak pisze biuro, kiedy funkcjonariusz podejmuje zawodową służbę wojskową. Okazuje się, że funkcjonariusze policji, SG, PSP, ABW, AW, SKW czy SWW, "którzy bezpośrednio po zakończeniu służby w formacjach mundurowych podejmą zawodową służbę wojskową, bezpowrotnie tracą prawo do odprawy za okres wcześniejszej służby". Otrzymają oni odprawę jedynie za okres służby w polskich Siłach Zbrojnych. W tym przypadku o zbadanie sprawy i zmianę przepisów Adam Bodnar apeluje w resorcie obrony narodowej. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 25
Blekot
sobota, 20 czerwca 2020, 10:19

Może RPO zajmie się też sprawą spornego art 15a "Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą w równym stopniu mają być traktowane równo - bez zróżnicowań, zarówno faworyzujących jak i dyskryminujących. (...) ". Ń Na Śląsku policjanci zbierają podpisy pod listem otwartym do ZG NSZZP w kwestii szybkiego rozwiązania sporego art 15a. Żądają natychmiastowych i zdecydowanych działań że strony związków. Popieram to.

Dobry glina
niedziela, 21 czerwca 2020, 19:45

Jestem 3 lata "w plecy"... Będę musiał 3 lata dłużej pracować żeby mieć to samo co kolega który przykład się kilka miesięcy wcześniej... Gdzie jest sprawiedliwość?

Arti
sobota, 20 czerwca 2020, 03:14

Niepojęte jest ze nikt dotąd noe pochylił się na f-szami z 15a, uczciwie pracowali, płacili latami podatki i przez 20 lat nikt nie oddał im lat cywilnych, w zamian powstały dodatki dla +25, czyli dla grupy która ma niezłe pensje, lata z cywila liczone i po odejściu na emeryturę, to jest dopiero ciekawostka jak można podzielić środowisko ...

Marek
sobota, 20 czerwca 2020, 23:34

Kolego trzeba było pracować do 30 lat tak jak ja to zrobiłem i nie mam problemu , gdyby nie dobra zmiana dalej bym pracował i służył wiernie bez do płacenia aby nie odchodzić na emeryturę

niedziela, 21 czerwca 2020, 00:09

Trzydziesci lat

Grzegorz
sobota, 20 czerwca 2020, 14:02

Te dodatki i tak będą dla swoich

Joe
sobota, 20 czerwca 2020, 18:23

Zapewne tak będzie. Będę przyznawane tylko dla tych z nieskazitelną opinią czyli wystarczy tym NIESWOIM nieco zepsuć opinię służbową i po dodatku...

Expolicjant
sobota, 20 czerwca 2020, 00:29

A co powiecie na to, że za emeryta policyjnego z pełną wysługą, zatrudnionego na pełnym etacie odprowadza się wszystkie składki na ZUS w tym emerytalną i rentową pomimo tego, że nie ma on prawa do drugiej emerytury czy renty, nie można mu też niczego doliczyć do jego emerytury bo przecież ma pełnę wysługę. Czy to nie kradzież w majestacie prawa?

John
sobota, 20 czerwca 2020, 11:01

To jest po prostu w czystej postaci złodziejstwo . Powinien już wtedy nie płacić podatku i już nie mieć drugiej pensji w wieku 65 lat. Chyba że by miał ją właśnie po osiągnięciu cywilnego progu 65. Albo tak albo tak.

GlinA
piątek, 19 czerwca 2020, 22:10

Wiele jest do zrobienia. Czas dojazdu ponad 2 godziny.zapomogi.remontowe.awanse..... Wiele jest tylko dla na wysokich stanowiskach. Wiele dla komendantów. Wiele dla wybranych. A szary policjant bez pleców nic nie dostanie.

Marek
sobota, 20 czerwca 2020, 01:14

Przepracuj z 20 lat, osiągnij w tym czasie sukcesy i jak nie zostaniesz doceniony za swoją pracę, to zazdrość innym. Młokosy chcą zarabiać więcej od doświadczonych. To jest masakra.

Janko
sobota, 20 czerwca 2020, 10:22

Uderz w stół....widzę "koledze" tat ogarnął etat.

Ewa
piątek, 19 czerwca 2020, 17:19

W końcu może się ktoś zajmie tymi sprawami i art 15a w Policji absurdalny przepis każdy policjant przyjęty do 1999 r dolicza sobie procenty z cywila potem nie ma możliwości pobierania dwóch emerytur ale będąc na emeryturze i pracując mogę co roku doliczyć sobie 1.3 do emerytury to jakiś żart

Zak
sobota, 20 czerwca 2020, 01:19

Dwie emerytury ? Kto w tej formacji pracuje :(. Doczytaj zanim cos napiszesz.

Stary
sobota, 20 czerwca 2020, 11:14

A ty co zdziwiony , młody zawsze zdziwiony , czytaj czytaj to może i doczytasz a dopiero później odpisuj FORMACJO

Emeryt
sobota, 20 czerwca 2020, 00:32

No właśnie. Co roku obiecują załatwienie tej sprawy i nic dalej z tym nie robią. Zawsze mają jakieś wymówki. Tylko starym prykom walą kasę. Ale to nic. Wybory to zweryfikują.

Pablo
sobota, 20 czerwca 2020, 10:05

Tak wybory to zweryfikują... Już zapomniałeś kto Ci wszystko likwidował, skracał, i wiecznie nie było pieniędzy na nic... Na awanse, nagrody itp. Akurat mam porównanie do tamtego okresu i co by nie mówić i jak nie narzekać, to jest zdecydowanie lepiej niż było. Nawet sprzęt jest dużo lepszy. Ale wiadomo wszystkim się nie dogodzi.

sobota, 20 czerwca 2020, 09:03

Też będziesz kiedyś stary

Tweets InfoSecurity24