Prace nad programem rozwoju "na zaawansowanym etapie"

2 lutego 2021, 10:23
Maciej Wąsik, fot. Marta Marchlewska: Kancelaria Senatu
Fot. Marta Marchlewska/Kancelaria Senatu

O tym, że po zakończeniu programu modernizacji służb podległych MSWiA resort zamierza uruchomić kolejny program, dający podległym sobie formacjom finansowy zastrzyk, wiadomo już od dłuższego czasu. Jego start w 2021 roku oficjalnie zapowiedział jeszcze w grudniu 2019 roku szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak tłumaczył, to jedna ze strategicznych inicjatyw resortu. Program nie ruszył jednak od stycznia tego roku, choć – jak podkreśla wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w odpowiedzi na poselską interpelację – "prace analityczne nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi ww. programu są już na zaawansowanym etapie". 

Trudno uzyskać dziś wiążącą odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czy program rozwoju służb mundurowych podległych MSWiA ma szanse na start w tym roku. Ostatnie informacje, jakie MSWiA przekazywało na ten temat pochodzą z jesieni ubiegłego roku. Wtedy dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń, reprezentujący resort podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, odpowiadając na pytania posłów powiedział, że udało się opracować "ogólnie założenia z podziałem na te o charakterze inwestycyjno-majątkowym i o charakterze motywacyjnym do uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników". "Później będziemy uzgadniać to w pierwszej kolejności z komendantami, z kierownictwem formacji i ze związkami zawodowymi" - mówił dyrektor. Jak dodawał, chciałby by "na przełomie października czy ewentualnie pod koniec listopada można było przekazać projekt do uzgodnień międzyresortowych". Władysław Budzeń podkreślił jednak, że jest to jego ocena statusu prac, dlatego też kwestia terminów może ulec zmianie, "w zależności od możliwości finansowania przez budżet czy też w zależności od decyzji pana premiera albo też ogólnie rządu". Niedługo później okazało się, że projekt – w terminie wskazywanym przez dyrektora Budzenia – nie został przekazany do konsultacji i do dziś nie do końca wiadomo, kiedy się to stanie. 

Program, jak wynika z wcześniejszych deklaracji MSWiA, miał obejmować dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach. Sposobem na to miało być podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Więcej środków przeznaczonych miało też zostać na szkolenia oraz inwestycje w uczelnie służb porządku publicznego, które kształcą mundurowych. Drugi obszar to inwestycje w rozwiązania techniczne. Środki z nowego programu miały pozwolić na dalsze zakupy m.in. pojazdów, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy. 

Zaawansowane prace

Okazuje się, że MSWiA pomysłu kontynuacji modernizacji w podległych sobie służbach jednak nie zarzuciło. Jak zapewnia – w odpowiedzi na poselską interpelację – wiceszef MSWiA "prowadzone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prace analityczne nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi ww. programu są już na zaawansowanym etapie". Minister Maciej Wąsik dodaje też, że "Program Rozwoju formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji będzie kolejnym, trzecim programem wieloletnim, zapewniającym ich rozwój w zakresie wyposażenia technicznego i potencjału ludzkiego. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności działania ww. służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa – przyp. red.), a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywateli". Jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji, "w jego opracowaniu czynny udział wezmą reprezentanci związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej (SG) i Państwowej Straży Pożarnej (PSP), którzy będą mieli możliwość odniesienia się m.in. do kwestii określenia wielkości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem podwyżek uposażeń". Minister przypomina też, że wynika to z porozumienia z 8 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy szefem MSWiA a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, SG i PSP.

Kiedy i czy program ma szanse na wdrożenie? Wszystko zależy od tego, jak szybko potoczą się prace w samym MSWiA i tego, kiedy projekt oficjalnie wejdzie na legislacyjną ścieżkę. Pewnym optymizmem napawać może już wprawdzie sam fakt, że – skoro w resorcie spraw wewnętrznych i administracji prace nad kształtem nowych rozwiązań są na zaawansowanym etapie – to MSWiA pomysłu nie zamierza raczej porzucać. Biorąc jednak pod uwagę, że zbliżamy się do połowy pierwszego kwartału 2021 roku i fakt, że konsultacje i ustalenia - kiedy już się rozpoczną - zajmą nieco czasu, wydaje się, szanse na to, by program wszedł w życie w pierwszej połowie tego roku są raczej niewielkie. To oczywiście tylko pewna prognoza, opierająca się i tak na optymistycznym założeniu, że resort spraw wewnętrznych i administracji konkretny projekt przedstawi w niedalekiej przyszłości. Z drugiej strony, pamiętać też trzeba, że w ramach programu rozwoju, uregulowana ma zostać kwestia ewentualnych podwyżek mundurowych uposażeń, a ustalenia dotyczące szczegółów mogą zająć dłuższą chwilę. Nie jest bowiem tajemnicą, że to właśnie wysokość podwyżek budzi w środowisku jedne z największych emocji. Wciąż jednak – by móc mówić o szczegółach – potrzebny jest sam projekt, a na ten z niecierpliwością czeka rzesza mundurowych.

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 22
Korczownik
poniedziałek, 8 lutego 2021, 15:05

Jakie są pomysły dla podoficerów ze stażem w SG od 15 lat wzwyż ? bez szans nawet na 04 grupę i bez chorążówek, bez nagród i dodatków, na pierwszej linii, służby cały rok ,,pod chmurką". Na co wy ludzie czekacie ?! aż wszyscy odejdą na emerytury i pozostaną tylko młodzi ze swoim ..nowoczesnym" podejściem i starcy za biurkiem ? Ludzie chcą służyć dalej ale my ich zmotywujcie bo uciekną i sobie będą dorabiać w cywilu.

czwartek, 18 lutego 2021, 15:44

Dyskryminacja że względu a wiek Kolego jest niedopuszczalna, patrz na to, kto iw jaki sposób wykonuje swoje obowiązki służbowe

Police
piątek, 5 lutego 2021, 23:45

Na wszystko jest 13 i 14 emerytury, 500 plus ,pomoc dla przedsiębiorców, a dla służb nic..a co z porozumieniem, gdzie związki?

15a
niedziela, 7 lutego 2021, 09:08

15a

ekon
poniedziałek, 8 lutego 2021, 12:08

Przestań nudzić w przegranej sprawie.

Dereń
piątek, 5 lutego 2021, 15:46

Oby doszło do realizacji. Bo system motywacyjny słaby dla zwykłego szarego funkcjusza. Inflacja galopuje a pensje w miejscu. Nie mówiąc już o systemie nagród, awansów czy chociażby medalach dla sierżanta Kowalskiego.

Korczownik
środa, 10 lutego 2021, 14:02

Nagród ? Jakich nagród ? Awansów ? Jakich awansów ? Motywacja ? Jaka motywacja ?

Jej rjdbf difb djdbf
piątek, 5 marca 2021, 02:26

Dokładnie. Większość policjantów już od dawna przychodzi odwalić swoje 8 czy 12 godzin i do domu. Morale w tej formacji są zerowe

Elo
środa, 3 lutego 2021, 10:28

Czas najwyższy.. Bo ona powinna obowiązywać już od stycznia tego roku koledzy... Służby mundurowe mswia już dawno powinny posiadać ustawe modernizacyjna... I to na już!!! Nie można jednego roku coś nam dać a potem 3 bądź 4lata nic, wychodzi bowiem nato że dostajemy podwyżkę inflacyjna co jakiś czas a nasze wynagrodzenia realnie stoją w miejscu i jesteśmy na zero biorąc pod uwagę inflację. Działania nasze na każdej płaszczyźnie i to bez różnicy czy policja, PSP czy SG... Rząd musi zdać sobie sprawę że funkcjonariusz który zarabia godnie będzie wiedział że za ciężki trud służby dostaje godne wynagrodzenie.. I to nie tylko jak jest zmiana władzy.. Ale zgodnie z ustawą modernizacyjn.. Bo temat naszych podwyżek inflacyjnych to inny temat.. Ale miejmy nadzieję że rządzący dojdą w końcu do wiedzy że jeśli chcą by formacje mundurowe były stabilne w sensie kadrowych i etatowym musi ich coś trzymać w służbie i motywować.. Nie medale... Nie klepanie po plecach... Nie dyplomy... A godne warunki służby... Wzajemny szacunek i uczciwe wynagrodzenie każdego z nas...

AF.
niedziela, 28 lutego 2021, 18:07

I cywilom też tego życzymy.

Prac cywilny
czwartek, 4 marca 2021, 08:54

Za 2050 zł z czego 300 na dojazdy to jest wegetacja.

Olo
wtorek, 2 lutego 2021, 20:05

Zaawansowany etap? Zapisy porozumienia były jasne. Program już powinien funkcjonować

Tweets InfoSecurity24