Ponad miliard złotych z ubiegłego roku do wydania. NIK przyjrzał się planom MSWiA

9 sierpnia 2021, 15:12
Służby mundurowe, fot. MSWiA
Fot. MSWiA

"Kwota środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w części 42 wyniosła 1 222 566 tys. zł (246 zadań), tj. znacznie więcej niż̇ w 2019 roku (114 611,3 tys. zł – 30 zadań)" – wynika z informacji po kontroli z wykonania budżetu za rok 2020 udostępnionej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zgodnie z przepisami środki trzeba wydać do 30 listopada 2021 roku, choć biorąc pod uwagę fakt, że służby nie otrzymały zapowiadanego zastrzyku finansowego - w postaci nowego programu modernizacji - nie powinno sprawić to mundurowym problemów. 

"Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w części 42 wynosił 1 222 566 tys. zł, z tego wydatki majątkowe – 1 128 005,6 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 88 490,4 tys. zł oraz dotacje – 6070 tys. zł" – czytamy w dokumencie udostępnionym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dodatkowo, w ramach wydatków niewygasających, na ten rok przeniesiono środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 310 413,9 tys. zł.

Przeniesione na wydatki niewygasające środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 310 413,9 tys. zł obejmowały:
- z rezerwy nr 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – w wysokości 26 287,4 tys. zł;
- z rezerwy nr 36 – Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020" – w wysokości 27 287,9 tys. zł;
- z rezerwy nr 37 – Środki na realizację rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020 r. (6000 tys. zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem przestępczości gospodarczej (1500 tys. zł) – w wysokości 716,5 tys. zł;
- z rezerwy nr 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych – w wysokości 12 340 tys. zł; - z rezerwy nr 46 – Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – w wysokości 3488,4 tys. zł;
- z rezerwy nr 64 – Pozostała działalność – w wysokości 115 310,9 tys. zł;
- z rezerwy nr 65 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 – w wysokości 124 982,8 tys. zł.

fragment informacji o wynikach kontroli NIK "Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 42 − Sprawy wewnętrzne" 

Jak informuje NIK, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej odmówił ujęcia sześciu zadań w wykazie wydatków niewygasających na łączną kwotę 238,5 tys. zł. Dotyczyły one programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Co ciekawe, kwota środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 wyniosła 1 222 566 tys. zł (246 zadań), a dla porównania, w 2019 roku było to 114 611,3 tys. zł (30 zadań). Dodatkowo, zgodnie z nowelizacją ubiegłorocznej ustawy budżetowej "wydatki majątkowe w części 42 na rok 2020 zwiększone zostały o 822 119 tys. zł i w całości ujęto je w puli wydatków niewygasających z końcem roku 2020". Nowe zadania, które wprowadzono do ustawy -  na łączną kwotę 220 236,2 tys. zł - obejmowały przede wszystkim zadania inwestycyjne Policji. 

Jako uzasadnienie ujęcia w wykazie wydatków niewygasających zadań, których realizacja nie została rozpoczęta i które znajdowały się w fazie przygotowania, wskazywano m.in. nowelizację ustawy dotyczącej przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 oraz wprowadzenie przez resort finansów limitu środków budżetowych na rok 2021 bez możliwości jego zwiększenia.

NIK w trakcie kontroli nie stwierdził nieprawidłowości "w zakresie stosowania obowiązujących przepisów dotyczących wydatków niewygasających z rokiem 2020", jednak Izba zauważa, że "zgłaszanie do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających zadań inwestycyjnych, które nie zostały rozpoczęte w 2020 r. zaburza zasadę przejrzystości i roczności budżetu, zarówno w 2020 r., jak i 2021 r. i może wpływać na zwiększenie długu Skarbu Państwa w kolejnych latach budżetowych".

Zobowiązania w części 42 na koniec 2020 wyniosły 1 067 133,6 tys. zł i były wyższe od zobowiązań w 2019 r. o 112 322,1 tys. zł, tj. 11,8 proc. Główną pozycję zobowiązań stanowiły zobowiązania z tytułu nagród rocznych funkcjonariuszy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz podatki od uposażeń i świadczeń emerytalno-rentowych wypłaconych w grudniu 2020 r. Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania MSWiA (dysponent III stopnia) wyniosły 11 936,5 tys. zł i były wyższe o 1855,4 tys. zł, tj. 18,4 proc. od zobowiązań w 2019 r. Główną pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi.

fragment informacji o wynikach kontroli NIK "Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 42 − Sprawy wewnętrzne"

Programu modernizacji nie ma, ale…

O tym, że budżety służb podległych MSWiA w 2021 roku będą niższe niż te, jakimi formacje dysponowały w roku ubiegłym, wiadomo już od dłuższego czasu. Jak się jednak okazuje, nie musi to oznaczać tego, że służby do wydania mają w tym roku mniej pieniędzy. Wszystko dzięki nowelizacji budżetu z końca 2020 roku i przesunięciu sporej części z tych środków na ten rok budżetowy w ramach wydatków niewygasających. Ich wydanie to niemałe wyzwanie dla służb, jednak biorąc pod uwagę fakt, że wbrew temu co zakładało MSWiA w tym roku nie udało się wystartować z nowym programem modernizacji, dodatkowe środki stanowią w pewnym sensie substytut pieniędzy, które do mundurowych popłynęłyby w ramach kontynuacji zakończonej w ubiegły roku modernizacji.

Podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, podkreślał, że "bieżący budżet formacji daje im przeżycie, a rozwój to są programy modernizacyjne". Jak mówił, prace dotyczące kontynuacji programu są już na ukończeniu, jednak jak się okazuje zniecierpliwienie w mundurowych szeregach jest coraz większe. W rozmowie z InfoSecurity24.pl Krzysztof Oleksak, szef Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych stwierdził, że funkcjonariusze oczekują tego, że MSWiA "położy karty na stół". "Obawiamy się tego, że jeżeli nadal będziemy funkcjonować w rzeczywistości niedopowiedzeń (…) to jesień może być w służbach mundurowych bardzo <<dynamiczna>>" – mówił Oleksak. 

Ponad miliard złotych w ramach środków niewygasających, jakie do dyspozycji w tym roku mają formacje podległe MSWiA, w pewnym sensie pozwoli im nie tylko "przeżyć" ten rok, ale też zrealizować i dokończyć szereg inwestycji i zakupów. Środki te jednak wydać można tylko do końca listopada i co więcej, nie mogą z nich zostać sfinansowane np. podwyżki uposażeń, których oczekują funkcjonariusze. W związku z tym pytania o kształt kolejnego programu modernizacji, który zgodnie z zapowiedziami wystartować ma w styczniu 2022 roku, nie są dziś pozbawione sensu. 

DM

Reklama
ReklamaInfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 57
Tom
niedziela, 15 sierpnia 2021, 01:28

Przychodzi młody, który po szkole zarabia o około tysiąc mniej od człowieka, pracującego w formacji od 20 lat. Zero odpowiedzialności, głowa w chmurach. Nie jest sam, ma kilku podobnych kolegów, koleżanki. Ten z 20 letnim stażem, ma ich na głowie, bo musi za nich myśleć, czegoś ich nauczyć. Premii z wakatów nie ma, bo jest ich coraz mniej, cyfry się zgadzają etatowo. Gorzej na koncie. Człowiek z 20 letnim stażem dodatku dziadkowego nie dostaje. Do 25 lat nie dotrwa, bo zdrowie nie pozwoli... Oby mial kto go zastąpić..

Siegfried
piątek, 13 sierpnia 2021, 11:01

"Programu modernizacji nie ma, ale..." ale, dziadki ze związków mają 2500 zł co miesiąc plus, więc są do przodu o jakieś 5 programów modernizacji do przodu, więc jest git . Najgorsze jest to, że rząd teraz śmiało powie: "my daliśmy już podwyżki policji w 2020 i 21 roku". I faktycznie dali, tylko że beneficjentem jest grupa około 10% policjantów. A niestety za rok pewnie powtórka manewru dla nowopowstajacego cyber, gdzie dla 1800 osób będzie trzeba pokupic drogi sprzęt komputerowy i zapewnić pensję po około 10 tyś. Więc 2022 dla przeciętnego policjanta też nie wróży nic dobrego.

Cywil
czwartek, 12 sierpnia 2021, 02:48

Tym razem protest miał by znacznie poważniejsze skutki niż poprzednio, zwłaszcza przy tak gorącej atmosferze w sejmie, zbliżającej się kolejnej fali pandemii, zbliżającym się małymi krokami świętom niepodległości i wszystkich świętych, dlatego władza dogada się z mundurowymi, zobaczycie

PL
czwartek, 12 sierpnia 2021, 02:20

Skoro mamy takie duże oszczędności, skoro tyle pieniędzy wróciło z powrotem do budżetu, to znaczy że teraz można te środki spożytkować na wyrównanie szans i pensji grupy minus 25 lat służby z grupą plus 25 lat służby, bo przy tych samych zadaniach różnica w pensji po 3-4 tysiące to mocne przegięcie i demotywacja

kajdon
czwartek, 12 sierpnia 2021, 20:48

Dopracuj kolego w tej formacji do 25 lat sluzby i wtedy zabierz glos

25 ?!
piątek, 13 sierpnia 2021, 10:49

Każdy ma prawo zabrać głos... a w sprawie 25+ i 28,5+ tym bardziej każdy kto ma już 15 lat służby i też ma prawo odejść na emeryturę. Kategoria f-szy 15+ przy obecnie przyjętym systemie czuje się bezwartościowa dla tej formacji i zdemotywowana dysproporcją finansową w uposażeniu, choć to właśnie Ci f-sze wdrażają młodych adeptów i za nich odpowiadają i dymają na ulicy... System powinien zakładać jakikolwiek dodatek również dla nich, gdyż oni także mogą mieć już dość i po prostu porzucić tę firmę. Można było spokojnie zrobić np. dodatek 500 zł po 15 latach służby, 1000 zł po 20 latach służby, 1500 zł po 25 latach i dopiero 2500 po 28,5 roku służby - każdy miałby wtedy motywację do pozostania jak najdłużej w służbie i szkolenia młodych (pomijam fakt, że 25+ i 28,5+ to już zwykle wysokie stołki "zabiurkowe" zajmują i nie wiedzą jak obecnie praca na ulicy wygląda, bo ostatni raz byli tam z 15 lat temu, jeszcze w innych czasach, a to na ulicę właśnie trafiają wszyscy młodzi, których trzeba szkolić, pilnować i za nich odpowiadać). I teraz do sedna - nie bredź kolego, że jak dosłużę do 25 lat to wtedy pogadamy, bo po 1 - Ciebie już nie będzie (już zaczęło się spuszczanie 28,5+ tzw. reszty "starej krwi", dodatkowo ze względu na konieczność zaoszczędzenia na tych właśnie kosmicznych dodatkach po 2500 zł dla 28,5+), a po 2 - jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe spowodowane kryzysem kadrowym i za 2, max 3 lata już tego nie będzie (teraz pod przykrywką pandemii wakaty obsadzają masowo i szybciutko młodymi policjantami po ekspresowych 2-miesięcznych kursach podstawowych, a jak statystycznie liczba wakatów nie będzie już wyglądała tak tragicznie - to żegnajcie "betonowe dodatki" i weterani dziadki ;-)). To już się powoli dzieje w różnych komendach (np. w mojej), więc nie pitol kolego, że jak parę lat jeszcze posłużę i będę miał w końcu te 25 lat stażu służby to też dostanę taki dodatek, i że wreszcie będę miał prawo zabrać głos w tej sprawie i będę mógł z tobą polemizować na ten temat - bo nie będzie już ani tematu ani Ciebie. Pozdrawiam wszystkich mundurowych - trzymać linię RAZEM to podstawa, nie dać się skłócić i poróżnić !

echo
sobota, 28 sierpnia 2021, 16:58

Panie kolego będziesz pracował i bez żadnego dodatku. Widzisz młodzieży dodatek 25 i 28,5 został przyznany dlatego aby nie odchodzili ci właśnie funkcjonariusze, jak masz 15 lat to będziesz pracował dalej bez łaski i nie pitol, że nie. Wynika to ze zwykłej statystyki poszukaj, zadaj sobie trudu i zrozumiesz, że nie ma żadnej fali odejść funkcjonariuszy z wysługą 15 lat, to żaden problem dla tej formacji. Później jest gorzej dlatego ten dodatek jest przyznawany właśnie później. Popracuj trochę i szanuj innych bo wbrew twoim "trzymać linię RAZEM to podstawa, nie dać się skłócić i poróżnić !" robisz coś zupełnie odwrotnego.

Benek
środa, 11 sierpnia 2021, 01:09

Została masa pieniędzy, skoro ostatnio z 9 mld przeznaczono ok. 3 mld na poprawę zarobków, teraz też można przeznaczyć z puli 1.2 mld pieniądze na poprawę wynagrodzeń, tym bardziej że koszty życia osiągnęły swoje apogeum.

Olo
czwartek, 12 sierpnia 2021, 02:29

Przy takich środkach oszczędności można śmiało wesprzeć podwyżki wynagrodzeń, zwłaszcza teraz, kiedy inflacja i ceny są niemal kosmiczne. Przed nami wzmożona praca, pandemia, zabezpieczenia 1 i 11 listopada, zabezpieczenia demenostracji, inne imprezy i wydarzenia, stąd nie prosimy o jałmużnę tylko godne zarobki

Hary
środa, 11 sierpnia 2021, 17:39

Dobrze że tu można sobie pogadać i ponarzekać i na tym się skończy. Ceny podskoczyły bo brak komponentów do produkcji i ropa drożeje. Uspokoi się to ceny spadną - nie demonizujcie sytuacji. Jak się komuś nie podoba niech idzie do cywilnej roboty - tam mu nadają. Cała budżetówka chce podwyżek tylko długofalowo nie ma na to kasy - dadzą nam to nauczyciele, służba zdrowia itp się upomni. Żadnych znaczących podwyżek nie będzie aby nie było odstępstwa od reguły.

Valdi
czwartek, 12 sierpnia 2021, 02:24

Hary, co ty kolego za bzdury wypisujesz?, przypuszczam że nie masz nic wspólnego z mundurówką, nikt z naszych by tak nie napisał. Było porozumienie w 2018 podczas protestu, tam nam obiecano podwyżki w latach 21-24 i tyle kolego.

Hary
czwartek, 12 sierpnia 2021, 22:50

Poprawię bo się zamieszałem - art. 15a miał być załatwiony do 31.12.2019, w SW szybciej do 30.09.2019 roku mieli wiedzieć już wszystko. Pracuję 20 lat w mundurze. Co do wpisów innych - w mundur idzie się dla uprawnień emerytalnych a nie kasy - nie piszcie bzdur. Każdy chce godnie zarabiać ale to uprawnienia są wabikiem.

Hary
czwartek, 12 sierpnia 2021, 22:15

Na strajku obiecywali też że zwrócą uprawnienia - załatwią sprawę art. 15a do 31.12.2020 roku - tak było w porozumieniu. I co z tego obiecywania !?. Przeinaczyli wszystko - dali co chcieli i kiedy chcieli

Miszcz
środa, 11 sierpnia 2021, 22:04

Bzdury piszesz!! Robie tu i tu i stwierdzam ze w cywilu lepiej. A co do cen jak sie podniosły to już nie spadną tak, że ...

Emeryt
czwartek, 12 sierpnia 2021, 13:19

Też byłem w resorcie, w cywilu odpoczywa ci głowa, nerwy, nikt cię nie szarpie po nocy, w święta, nie złapiesz syfa, masz normowany czas pracy, bez weekendów, nie szarpiesz się, nie narażasz, nie pasuje robota zmieniasz, więc nie gadajcie że cywil jest ciężki, jest po prostu prostszy i jest areszcie normalnie

Kryst
środa, 11 sierpnia 2021, 19:42

Spokojnie, trochę czasu minie i zaczną przechodzić do cywila, zarówno policjanci jak i osoby z innych gałęzi budżetówki, jak się nic nie zmieni w kwestii zarobków. Budżetówka już nie jest w żadnym stopniu atrakcyjna jeśli chodzi o zarobki, więc tu coś muszą zmienić, bo będą tylko przychodzić tacy, co nic im się nie chce, albo nigdzie się nie nadają.

stasiek
środa, 11 sierpnia 2021, 18:09

te 1.2 mld zł nie może być przeznaczone na wynagrodzenia, bo to ma podobny być na premie w kwocie od 10 - 30 tys zł. Zobaczymy, czy będą podwyżki, czy nie, zobaczymy, czy będzie protest, czy nie, zgodnie z porozumieniem, podwyżki mają być nie mniejsze niż w ostatniej ustawie modernizacyjnej, i tak już z rocznym poślizgiem, wszyscy widzą, co się dzieje, jednym po 2500 zł, a innym figę z makiem. Przeważnie od narzekania się zaczyna, podobnie było w 2018r. ..............

Tweets InfoSecurity24