Policyjne podwyżki już za chwil parę?

22 stycznia 2020, 11:44
fot. fot
Fot. Lubuska Policja

Zarząd Główny NSZZ Policjantów opublikował projekt zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Jak podkreślają jednak związkowcy, to nie koniec rozmów o pieniądzach. Zamierzają oni bowiem kontynuować dyskusję o "ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów w roku 2020" zarówno z MSWiA, jak i z Komendantem Głównym Policji. 

Kontynuacja rozmów, jak informują związkowcy, związana jest z dodatkowymi środkami, które pozostają w dyspozycji Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji. Jak podkreśla Zarząd Główny NSZZ Policjantów, mogłyby zostać one przeznaczone na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Związkowcy z NSZZP przypominają, że nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Jak podkreślają w uzasadnieniu do projektu znajdują się informacje o starej oraz nowej kwocie bazowej, a także wzroście wielokrotności kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie policjantów. Tłumaczą dalej, że "porównanie starego (stara kwota bazowa x stary mnożnik) i nowego iloczynu (nowa kwota bazowa i nowy mnożnik) pozwoli" na obliczenie indywidualnych skutków, czyli kwoty o jaką wzrośnie wasze indywidualne uposażenie zasadnicze. Jak informował bowiem niedawno InfoSecurity24.pl, większe pieniądze dla mundurowych wynikać będą właśnie z tych dwóch czynników.

"Do tego uposażenia trzeba dodać posiadany dodatek z tytułu wysługi lat, tzw. dodatek stażowy pamiętając, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc." - wylicza NSZZP. Jak podkreślają policyjni związkowcy, w trakcie prac nad dokumentem, ich celem była realizacja zapisów porozumienia z 2018 roku. Zarząd przypomina w tym miejscu, że dotyczyło to m.in. kwestii równego wzrostu uposażeń dla wszystkich policjantów, co "nie było łatwe". 

Nie było to łatwe, ponieważ w tegoroczną regulację wpisano sześcioprocentowy wzrost kwoty bazowej, na co de facto policjanci czekali od jedenastu lat. Uwzględniając fakt, że w z pięćsetzłotowej kwoty przeznaczonej na podwyżkę, trzydzieści osiem złotych zarezerwowano na nagrodę roczną, to różnice w granicach trzydziestu kilku złotych w obrębie poszczególnych grup zaszeregowania potraktować należy jako osiągnięcie celu w niemal stuprocentowym wymiarze.

komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W uzasadnieniu do projektu MSWiA, który pojawił się na stronie NSZZP, przypomina, że zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną). 

Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r.

Uzasadnienie projektu MSWiA

Podwyżki zaplanowane na 2020 rok wyniosą 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł. Tym samym przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 151,97 zł. Jak informują twórcy projektu z MSWiA w jego uzasadnieniu, "w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego średnio o 397 zł". Dodają również, że wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego (wraz ze skutkami wzrostu kwoty bazowej) nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 66 zł. 

 Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. około 462 zł.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia

Dokumenty opublikowali na razie sami związkowcy. Projekt rozporządzenia nie jest jeszcze dostępny ani na stronie ministerstwa, ani na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

EDIT: MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Zgodnie z zapowiedziami mnożnik wrosnąć ma o 0,10 do poziomu 3,810. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 29
Młody
poniedziałek, 27 stycznia 2020, 19:02

Czasami czuję się jak bym dostał już 5 podwyżek, a do tej chwili nic na konto nie wplynelo. Wychodzi na to, że 14 miesięcy nie wystarczyło na dopięcie podwyżki.

Świadomy szeregowy
piątek, 24 stycznia 2020, 14:14

Protest z 2018 roku pokazał ile faktycznie pracuje Policjantów, a ile to biurkowa biurokracja, tzw. pierdzistołki. Wystarczyło że 30 % z tzw. dołu poszło na l4, i już nie miał kto pracować w podstawowym zakresie zadań. To pokazuje że blisko połowa służących w policji jest tak naprawdę zbędna. Do tego uważam że przyznanie wysokich dodatków dla tych ze stażem 25 i więcej spowoduje zabetonowanie stanowisk i zmniejszy możliwości awansu nie poprawiając wydolności i jakości w policji. Zniechęci to młodych do służby. Ja już dzisiaj obserwuję jak mocno przyspawani do stołków od spraw są funkcjonariusze z ponad 30 letnim stażem. Dziękuję za wypowiedź.

piątek, 31 stycznia 2020, 12:49

Tak, jednak część z tych 30 latków, pracujących uczciwie i rzetelnie wykonują o kilkadziesiąt procent skuteczniej i lepiej pracę, w tym widać to ewidentnie w wielowątkowych śledztwach, którymi są przerażeni młodzi policjanci, niechętni do takiej orki, a jedynie pilnującymi czasu służby, by choćby minuty nie xostać dłużej

glina
piątek, 24 stycznia 2020, 18:59

nie 30% a blisko 65% było na L4... a co do starych... to masz takie pojęcie że lepiej się nie wypowiadaj..

świadomy szeregowy
sobota, 25 stycznia 2020, 01:07

Rozumiem że przysłowiowo "trafiła kosa na kamień". Może zechciej mnie oświecić w temacie "starych". Chętnie posłucham merytorycznych argumentów a nie takich w stylu "... a ile ty masz służby ? Bo ja mam ... i teraz to niech młodzi zap...." itp. To już słyszałem wielokrotnie.

Hagtur
czwartek, 23 stycznia 2020, 22:48

Przypominam , że jest to kwota brutto.....

Ja
czwartek, 23 stycznia 2020, 20:03

Na 16 grupie średnia wieku pracy 29 lat....

Rzyt
czwartek, 23 stycznia 2020, 15:41

NSZZ wszystko jasne...pierw nierobów wyrzucić,zmniejszyć biurokrację,wszystkich sprzed 89 wyrzucić oraz redukcja połowy sejmu i Senatu,połowę generałów policji i wojska

piątek, 31 stycznia 2020, 13:07

Jak pokazuje historia, ci którzy służą na pierwszej lini przed 1989r. potwierdzają swoją wartość, w większości są to wytrawni fachowcy, nają systematyczne wymierne efekty swojej pracy i zasługują na szacunek sle przede wszystkim na dodatkowr wynagrodzenie. Niestety wielu policjantów zwłaszcza z kilkuletnim stażem nie garnie się do pracy, slbo wykonuje ją powierzchownie jednocześnie oczekując takiego samego wynagrodzeniaj jak najstarsi funkcjonariusze, którz mają faktyczne sukcesy. Skoro takim przełożeni nie podnoszą odatku służbowego co jest sprzeczne z zasadami służby i rodzi różne patologie, to przynajmniej tzw. dodatek stażowy winien im to wynagrodzić.

Tweets InfoSecurity24