Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej zarobią więcej niż policjanci czy strażacy?

28 maja 2018, 10:38
straż marszałkowska
  • Zgodnie z rozporządzeniem wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, ustalona została na 3,91;
  • Ustawa o Sraży Marszałkowskiej weszła w życie 20 maja 2018 roku;
  • Straż Marszałkowska jest umundurowaną i uzbrojoną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony Sejmu i Senatu, podległą Marszałkowi Sejmu.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 20 maja, Straż Marszałkowska stała się służbą mundurową. Ustawa budziła sporo kontrowersji, głównie związanych z nowymi uprawnieniami jakie funkcjonariusze SM zyskali po wejściu w życie nowych przepisów. Powstanie nowa formacji mundurowej, niesie za sobą  konieczność uregulowania formalnych kwestii związanych m.in. z naborem czy wysokością uposażenia. Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, zostało niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jak się okazuje, przeciętne uposażenie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej wynosić będzie prawie 6 tys. złotych. To o około 1000 złotych więcej, niż dziś wynosi przeciętne uposażenie policjantów czy strażaków.

Kwestie uposażenia funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, podobnie jak innych służb mundurowych, reguluje specjalne rozporządzenie ustalające wielokrotność (mnożnik) kwoty bazowej (kwota bazowa w 2018 roku wynosi 1523,29 zł). Zgodnie z rozporządzeniem z 23 maja 2018 roku, podpisanym przez Premiera Mateusza Morawieckiego, wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, ustalona została na 3,91. Oznacza to, że przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SM wynosi 5956,06 zł. Nie jest to rzecz jasna kwota jaką dostanie każdy funkcjonariusz SM, bo indywidualne uposażenia zależą, podobnie jak w innych służbach mundurowych, m.in., od grupy „zaszeregowania”, wysługi lat czy przyznanych dodatków. Jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, mnożnik ustalony na poziomie 3,91 "ma na celu zrekompensowanie braku dodatkowych należności, które otrzymują funkcjonariusze i żołnierze (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, ABW, AW, SKW, SWW i wojsko), tj.: należności „mieszkaniowych”, związanych z dopłatą do wypoczynku i innych, których funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej nie będą otrzymywać". Mimo to, kwota średniego uposażenia pokazuje pewną skalę tego jak w danej formacji kształtują się zarobki funkcjonariuszy.

Dla porównania, warto przypomnieć jak kształtuje się przeciętne uposażenie w innych służbach mundurowych. W Policji, po majowych zmianach, mnożnik kwoty bazowej został podniesiony o 0,09 z poziomu 3,19 do 3,28. Po zmianach, przeciętne uposażenie policjantów to 4996,39 zł. W Państwowej Straży Pożarnej, wielokrotność kwoty bazowej to 3,22 co daje przeciętne uposażenie na poziomie 4904,99 zł. Przeciętne uposażenie w Straży Granicznej to, podobnie jak w Policji, 4996,39 (mnożnik 3,28). Najwyższy mnożnik, spośród służb podległych MSWiA, jest w Służbie Ochrony Państwa. Tam średnie uposażenie funkcjonariusza to 5163,95 zł. W SOP wielokrotność kwoty bazowej to 3,39.

Zmiany, jakie zaszły w Straży Marszałkowskiej, po wejściu w życie ustawy, znacznie rozszerzają uprawnienia funkcjonariuszy, ale też poszerzają katalog zadań jakie maja oni wykonywać. Wśród nich znajduje się m.in. przeprowadzanie kontroli pirotechniczno-radiologicznej na terenie parlamentu, czym do tej pory zajmował się BOR, a później powstały w jego miejsce SOP. Straż Marszałkowska, zgodnie z zapowiedziami, ma też zwiększyć swoje szeregi. Przed zmianami w Straży Marszałkowskiej pracowało 160 osób, docelowo liczba ta ma wzrosnąć o 130 etatów (120 mundurowych i 10 cywilnych). Wiele mówiło się też, o możliwości „przechodzenia” do Straży Marszałkowskiej funkcjonariuszy z innych mundurowych formacji. Nie jest tajemnicą, że warunki finansowe mogą być jednym z czynników ułatwiających podjęcie tego typu decyzji.

DM 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 5
Feluś
wtorek, 29 maja 2018, 13:40

Jak zwykle jest tu dostrzegalny brak rozwiązań, systemowych! Gdy tymczasem należałoby stworzyć czytelny model płacowy dla wszystkich służb, uzależniający mnożniki nie od wysługi lat, czy zaszeregowania, a od potencjalnych zagrożeń jakie stoją przed funkcjonariuszami danej formacji i na danym stanowisku. Wydaje się że służba, której zadaniem może być niedopuszczanie do otwarcia okna przez niepełnosprawnych, nie ponosi najwyższych ryzyk zawodowych i ustalone dla niej mnożniki zdają się być przeszacowane. Jak więc dojść do właściwych rozwiązań? Kluczowe jest tu określenie warunków brzegowych, a więc określenie formacji i stanowisk najbardziej oraz najmniej zagrożonych. I tutaj wyraźnie widać że największe niebezpieczeństwo niesie ze sobą praca w \"ochronie prezesa\"! Ci specjaliści żyją w ciągłym zagrożeniu zamachem ze strony obcych nam i wrogich służb a także jeszcze groźniejszych obywateli \"RP\" czy innych podejrzanych indywiduów. Należało by zatem ten organ upaństwowić, tworząc Służbę Ochrony Prezesa o najwyższym mnożniku płacowym, co najmniej 5.0. Z kolei formacją w której służba niesie stosunkowo niskie zagrożenia i należałoby ją umieścić na dole tabeli płacowej, zdaje się być Straż Leśna. Do największych zagrożeń jakie niesie ze sobą służba w tej formacji należy zaliczyć: zabłądzenie w lesie i błąkanie się w nim przez jakiś czas bez pożywienia, potknięcie się o ekologa przywiązanego w lesie do czegoś i nabicie sobie guza o pieniek, czy też trafienie szyszką w berecik. Po dokonaniu tej wnikliwej analizy pozostaje przyporządkowanie pozostałym formacjom właściwego zaszeregowania płacowego z uwzględnieniem odpowiedzialności i ryzyk związanych ze służbą.

Kustosz
poniedziałek, 28 maja 2018, 20:24

I tak się przepuszcza kasę, na pompę i celebrę. Kiedy ostatnio się przydała ta straż marszalkowska? Powinni ich zastąpić funkcjonariusze policji albo SOP bo oni chociaż na czymś się znają i wykonują jakaś pracę.

Zapytywacz
poniedziałek, 28 maja 2018, 19:34

A wojsko jaki wskaźnik....... 3.20 od 2017 roku... Brawo

-CB-
poniedziałek, 28 maja 2018, 16:10

I kupowania sobie przychylności różnych służb ciąg dalszy... Przecież sejmu na zewnątrz mogli pilnować funkcjonariusze BOR/SOP, a żeby być porządkowymi w środku, nie trzeba mieć specjalnych przywilejów i uprawnień... Ciekawe czy sami rządzący mogą się jeszcze doliczyć ile tych różnych służb \"specjalnych\" w ogóle mamy...

Strażak Sam
poniedziałek, 28 maja 2018, 13:36

Dodatkowe należności tj. Dodatki mieszkaniowe, dopłata do wypoczynku itp, myśle, że to kwestia czasu. Przyjdzie taki czas, że SM zostanie zrównana do innych służb ( miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie), w których funkcjonariusze narażają swoje życie.

Reklama
Tweets InfoSecurity24