Kandydat na mundurowego z tatuażem nie trafi do psychiatry

12 października 2018, 13:52
tatuaż, fot. Pixabay.com
fot. Pixabay, Creative Commons CC0

Osoby posiadające tatuaże, starające się o przyjęcie do służb mundurowych już niedługo nie będą kierowane do poradni zdrowia psychicznego. MSWiA, w projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, chce znieść zapis kwalifikujący tatuaże jako samouszkodzenia.

Ustalony w załączniku do projektu rozporządzenia wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby, na podstawie którego komisje lekarskie podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji wydają orzeczenia o zdolności albo niezdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej czy Służbie Ochrony Państwa będzie zaktualizowany. Jeśli projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez szefa MSWiA, zmieni się m.in. kwalifikacja tatuaży. Zgodnie z tym co napisano w uzasadnieniu, osoby z tatuażami nie będą już kierowane do poradni zdrowia psychicznego. Według dziś obowiązujących przepisów kandydaci posiadający tatuaże obowiązkowo muszą odwiedzić lekarza psychiatrę.

Osoby z tatuażami należy kierować do poradni zdrowia psychicznego. Jest wymagana opinia psychiatryczna.

obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu

W szczegółowych objaśnieniach i zalecanych czynnościach projektu rozporządzenia wyjaśniono, że tatuażu nie należy traktować jako samouszkodzenia oraz, że nie podlega on ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zgodnie z projektem, komisja umieści jedynie w orzeczeniu informację obejmującą umiejscowienie tatuażu, jego wielkość, wygląd i treść. 

Dlaczego MSWiA zdecydowało się na liberalizację przepisów dot. tatuaży? „Zmiany wynikają z doświadczeń nabytych przy określaniu zdolności do służby w formacjach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz są wyrazem oczekiwań wobec kandydatów do służby i funkcjonariuszy” – tłumaczy  resort. Pytanie o jakie „doświadczenia” i „oczekiwania” chodzi. Biorąc pod uwagę stan wakatów w służbach mundurowych, być może, zmiany to w pewnym sensie, próba ułatwienia drogi do policyjnego czy strażackiego munduru. Zgodnie danymi MSWiA (z czerwca 2018) w całym kraju brakowało prawie 6300 (6,1 proc.) funkcjonariuszy Policji, 400 (17,6 proc.) funkcjonariuszy SOP, 2252 (13,5 proc.) funkcjonariuszy Straży Granicznej i prawie 1500 (4,8 proc.) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 17
Arek
wtorek, 16 października 2018, 00:20

A tym roku probowałem dostać się do Policji. Po 4 mc odpadłem tylko k wyłącznie na komisji lekarskiej...Psychiatra widział mój tatuaż a specjalnie go pokazałem żeby sam ocenił czy jest szpecacy. Psychiatra nic nie wpisał do kary i życzył mi powodzenia na komisji....

Synek
poniedziałek, 15 października 2018, 15:58

@Iras: na poziomie diagnozy, czy badania mającego na celu tę diagnozę wyłonić to jest to samo.

iras
niedziela, 14 października 2018, 18:31

Synek - Badania psychologiczne to ma chyba każdy. W artykule piszą o badaniach psychiatrycznych.

Lekarz
niedziela, 14 października 2018, 17:01

Nie trafi? A powinien!

ccc
niedziela, 14 października 2018, 12:46

Biblia wspomina o tatuażach tylko raz: „Nie wolno wam (...) wykonywać na sobie tatuowanych znaków” (Kapłańska 19:28). Bóg dał taki nakaz starożytnym Izraelitom, by odróżniali się od ludzi z okolicznych narodów, którzy ozdabiali swe ciała imionami lub symbolami swoich bogów (Powtórzonego Prawa 14:2). Chociaż chrześcijan nie obowiązuje Prawo Mojżeszowe, warto wziąć pod uwagę zasadę leżącą u podstaw tego prawa. Czy chrześcijanin powinien tatuować ciało? W przeanalizowaniu tej sprawy mogą ci pomóc poniższe wersety biblijne: „Pragnę, by kobiety ozdabiały się (...) ze skromnością” (1 Tymoteusza 2:9). Ta zasada dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Powinniśmy szanować uczucia drugich i nie zwracać na siebie niestosownej uwagi. Niektórzy robią sobie tatuaż, żeby podkreślić swą osobowość lub niezależność, a inni manifestują w ten sposób władzę nad własnym ciałem. Ale Biblia zachęca chrześcijan: ‛Oddajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania’ (Rzymian 12:1). Skorzystaj ze „zdolności rozumowania”, by zastanowić się, dlaczego chcesz zrobić sobie tatuaż. Jeśli powodem jest chęć bycia modnym albo utożsamienia się z jakąś grupą, pamiętaj, że twoje upodobania mogą okazać się mniej trwałe niż tatuaż. Przeanalizowanie swoich pobudek pomoże ci podjąć mądrą decyzję (Przysłów 4:7). „Plany pilnego z całą pewnością przynoszą korzyść, lecz każdy, kto jest pochopny, niechybnie zmierza do nędzy” (Przysłów 21:5). Decyzję o zrobieniu sobie tatuażu wielu podejmuje pochopnie, choć może ona mieć długofalowy wpływ na kontakty międzyludzkie i karierę. A usunięcie tatuażu bywa kosztowne i bolesne. Sondaże — jak również coraz większy popyt na usługi usuwania tatuaży — wskazują, że niejedna osoba mająca taką ozdobę ciała prędzej czy później chce się jej pozbyć.