Funkcjonariusze SW z nagrodami przed Bożym Narodzeniem

13 grudnia 2019, 12:13
ppor. Danmiel Bazylewicz
Fot. ppor. Daniel Bazylewicz, Służba Wiezienna

Związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa spotkali się z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, żeby porozmawiać o ostatecznym rozliczeniu środków finansowych na paragrafach płacowych oraz powstałych w wyniku wakatów. Jak informują, do zagospodarowania w formie nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy pozostała kwota 25 523 000 zł, co daje średnią na etat bez wakatów 889,00 zł. Nagrody mają być wypłacone jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Jak podkreśla związek, celem jego pracy była m.in. realizacja porozumienia podpisanego między ministrem sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w listopadzie 2018 roku, dalsza realizacja awansów na wyższe stanowiska oraz stopnie służbowe, przyznanie nagród uznaniowych funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa, które mają być wypłacone przed Świętami Bożego Narodzenia, oraz dalszych działań związanych z realizacją przyszłorocznych podwyżek.

Zgodnie z komunikatem, po rozliczeniu wykonanych awansów w stopniach i na stanowiskach oraz dodatkowych awansów na stanowiskach oddziałowych po przeprowadzeniu przeglądu stanu etatowego na tych stanowiskach, a także po akceptacji zwiększenia liczby stanowisk oddziałowych oraz regulacji wysokości dodatków służbowych do zagospodarowania w formie nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy pozostała kwota 25 523 000 zł, co daje średnią na etat, bez wakatów, 889,00 zł. Jak dowiadujemy się od związkowców, na realizację tych celów "wydatkowana została średnio kwota około 60,00 zł na etat, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Głównego NSZZFiPW z dnia 17.06.2019, przedstawionym w piśmie do Dyrektora Generalnego SW z dnia 27.06.2019.".

Strony uzgodniły, że nagrody mają być wypłacone przed Świętami Bożego Narodzenia, minimalna wysokość nagrody została ustalona na poziomie 300,00 zł, zasady oraz kryteria podziału środków na nagrody zostaną ustalone przez Dyrektorów Okręgowych w porozumieniu z właściwymi Zarządami Okręgowymi NSZZFiPW.

komunikat NSZZFiPW

Dyrektor Generalny Służby Więziennej miał również oświadczyć, że do końca stycznia 2020 roku zostaną zrealizowane wszystkie awanse na stanowiskach zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r. Centralny Zarząd przestawić miał również rozliczenie funduszu płac dla pracowników cywilnych. "Kwota na nagrody w wyniku tego rozliczenia kształtuje się na poziomie 4 500 000 zł, co daje średnią na etat w wysokości 2 500,00 zł" - przekazują związkowcy. Nagrody mają zostać wypłacone przed Świętami Bożego Narodzenia, a zasady oraz kryteria podziału środków zostaną ustalone przez Dyrektorów Okręgowych w porozumieniu z właściwymi Zarządami Okręgowymi NSZZFiPW.

Oczekiwane podwyżki

Służbę Więzienną czekają również styczniowe podwyżki, ustalone jeszcze w 2018 roku w ramach resortowo-związkowego porozumienia. Przypomnijmy, że ma to być 500 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną. Część tych środków pochodzi ze zwiększania podstawy wyliczenia, czyli tzw. kwoty bazowej w ustawie budżetowej na 2020 rok z 1 523,29 zł do kwoty 1614,69 zł. Jak piszą funkcjonariusze, aby uzyskać kwotę 500 zł, strona służbowa skierowała stosowne wystąpienie do ministra sprawiedliwości o zawnioskowanie do Rady Ministrów o zwiększenie tzw. wielokrotności kwoty bazowej od 01.01.2020r. z 3,71 do 3,81.

Centralny Zarząd zobowiązał się, że jeszcze do końca bieżącego tygodnia, czyli do 13.12.2019 r. przedstawi propozycje przyszłorocznej podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy w dwóch formach: procentowej i kwotowej. 

Zarząd Główny NSZZFiPW na posiedzeniu w dniu 16.12.2019r. podejmie decyzje o formule realizacji podwyżki, mamy nadzieję, że podpiszemy w tym zakresie stosowne porozumienie z Dyrektorem Generalnym.

komunikat NSZZFiPW

Jednocześnie przedstawiciele więziennictwa potwierdzili wysokość podwyżki dla pracowników cywilnych w kwocie 400 zł brutto na etat od 01.01.2020 roku. Także ta kwota wynika z listopadowego porozumienia. Do ministra sprawiedliwości skierowano również pismo oceniające stan realizacji porozumienia z dnia 19.11.2018 roku.

MR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 18
Ktosikowo
czwartek, 16 stycznia 2020, 09:50

Zarobki sw w stosunku do wojska i ich niróbstwa to jedna wielka kpina. Szeregowy po podstawówce ma 3600 do reki i 600 za brak kwatery służbowej a od 2020- 4000zł na reke. Sw to kpina w stosunku do wykonywanych obowiązków.

Piotr
piątek, 27 grudnia 2019, 15:56

BZDURA !!! Cyt "nagrody mają być wypłacone przed Świętami Bożego Narodzenia, minimalna wysokość nagrody została ustalona na poziomie 300,00 zł,... " Kilku f-sz w AŚ Wejherowo nie otrzymało nawet minimum 300zł. NIE PUBLIKUJCIE TAKIEJ PROPAGANDY I KŁAMSTW ! ! ! Okręg Gdański nie interweniuje, a Dyr AŚ robi co chce i zastrasza f-szy ! ! !

Jaś
piątek, 27 grudnia 2019, 16:14

TO SZCZERA PRAWDA ! ! !

Jaskier
sobota, 21 grudnia 2019, 10:41

Pewnie zapłacą 24 grudnia o 18:00. Zastanawia mnie jedno. Jeśli ktoś z CZSW czyta choć czasem te komentarze lub komentarze w księdze gości na stronie związku to uważa, że w służbie jest wszystko dobrze a komentarze piszą rosyjscy agenci? Ciekawe na kogo zwalą winę jak kryminały wreszcie staną.

spokojnie
niedziela, 22 grudnia 2019, 19:30

może zapłacą o tej 18 bo pewnie dziadowskie premie jeszcze by ktoś się wkur.. i do roboty nie przyszedł na święta ;). Nie ma co liczyć na nagrody , na nic kasy nie ma choćby nadgodziny, dodatki itd. ludzi do roboty też brakuję- a co wiosna pokaże jak odejdzie reszta?

Ritter
sobota, 21 grudnia 2019, 00:10

Ciekaw jestem gdzie nagrody świąteczne są wypłacane jak w SW czyli 23 grudnia? Kpina z ludzi i tyle można napisać. Wielka szkoda że przelewy nie są zlecone 24 grudnia a może i takie jednostki się znajdą. Podział środków również jak zawsze przy tego typu bonusach jest intrygujący. Mowa o sporych kwotach a zawsze realia to dolny próg.

Sw
niedziela, 15 grudnia 2019, 21:37

Widzę wszędzie tak samo, zgadzam się z przedmówcami, sprawiedliwie byłoby po równo

Tweets InfoSecurity24