Dodatki motywacyjne, ale nie dla wszystkich. Koniec prac nad ustawą o wsparciu służb mundurowych

14 sierpnia 2020, 19:12
mnudnurowe, Fot. straz.gov.pl - bryg. Sławomir Brandt, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP; ms.gov.pl, Morski Oddział Straży Granicznej, Policja Warszawa, Twitter
Fot. straz.gov.pl/bryg. Sławomir Brandt; ms.gov.pl; Morski Oddział Straży Granicznej; Twitter Komenda Stołeczna Policji

To już koniec prac nad ustawą o wsparciu służb mundurowych. Posłowie w dzisiejszych głosowaniach odnieśli się do wprowadzonych przez Senat poprawek. Jak się okazało, nie wszystkie z nich zyskały poparcie sejmowej większości. Wśród odrzuconych – zgodnie z rekomendacją Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – znalazły się m.in. zapisy dodające funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do katalogu beneficjentów specjalnego dodatku motywacyjnego po 25 i 28,5 latach służby czy postulowane przez związkowców reprezentujących Służbę Więzienną rozwiązania zmieniające sposób naliczania wysługi lat. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta, a większość jej przepisów obowiązywać zacznie w październiku.

O ile wczorajsze rozstrzygnięcia jakie zapadły w Senacie mogły zaskoczyć część obserwatorów - przynajmniej w pierwszej chwili, o tyle dzisiejszy przebieg wydarzeń w Sejmie był już raczej przewidywalny. Posłowie reprezentujący większość parlamentarną, zarówno podczas posiedzenia komisji, jak i głosowania na sali plenarnej, odrzucili wprowadzone przez Senat poprawki dotyczące Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, które dodano do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Sejm na nie 

Mundurowi z Krajowej Administracji Skarbowej o dopisanie do superustawy walczyli od początku pojawienia się projektu. Najpierw – jak się wydawało – napotkali na bierny opór w resorcie finansów, a gdy ten postanowił zareagować okazało się, że jest już za późno. Pismo w sprawie dopisania SCS do ustawy pojawiło się bowiem na ostatnim etapie prac rządowych i jak tłumaczył wiceszef MSWiA, który z ramienia rządu za projekt odpowiadał, na tym etapie rozszerzenie ustawy o funkcjonariuszy KAS było już niemożliwe. Próby włączenia KAS w grono beneficjentów dodatków motywacyjnych przyznawanych dla tych funkcjonariuszy, którzy po 25 i 28,5 latach służby zamiast odejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w formacji, podejmowane były w Sejmie, jednak ostatecznie poprawki w ustawie się nie znalazły. Wydawało się, że Senat nie zdecyduje się na zmiany w tej kwestii, bowiem propozycje zmian w ustawie pojawiły się dopiero tuż przed końcem prac. Podczas posiedzenia plenarnego poprawki dotyczące KAS zgłosiła grupa senatorów, a podczas połączonego posiedzenia dwóch komisji zarekomendowano ich przyjęcie. Senat przyjął ustawę wraz z poprawkami korzystnymi dla KAS i ustawa w takim kształcie trafiła do Sejmu. I choć związkowcy rozpoczęli akcję masowego wysyłania e-maili na skrzynki posłów z prośbą o poparcie poprawki, zarówno Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (głosami posłów koalicji rządzącej) jak i Sejm, z rekomendacji rządu, poprawki odrzucili.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odrzuconych poprawek dotyczących Służby Więziennej. Już wczoraj – kiedy senacka komisja rekomendowała ich przyjęcie – wiadomo było, że rząd jest przeciwny wprowadzeniu zapisów do ustawy. Zostało to potwierdzone dziś podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Więziennym związkowcom chodziło o uwzględnienie w ustawie zmian dotyczących ustawy o Służbie Więziennej w zakresie zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach analogicznych, jak w służbach mundurowych podległych MSWiA. I choć udało im się przekonać do tego pomysłu większość senatorów, nie udało się już tego powtórzyć w Sejmie. Jak tłumaczył podczas posiedzenia komisji Marcin Paczos, przedstawiciel Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, zmiana jest wprawdzie słuszna dla interesów funkcjonariuszy, ale "niesie za sobą ogromne ryzyko związane z budżetem Służby Więziennej" i, jak przekonywał, "na chwilę obecną jest w ogóle nie policzona". Dlatego, jak mówił, Służba Więzienna nie rekomenduje przyjęcia poprawki. 

Rewolucję czas zacząć 

Zmiany jakie MSWiA przewidziało dla służb mundurowych śmiało można nazwać małą rewolucją. Głównie za sprawą przedemerytalnych dodatków motywacyjnych. W myśl nowych regulacji, każdy funkcjonariusz Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej, jeśli po 25 latach służby zdecyduje się pozostać w formacji, co miesiąc otrzyma dodatek w wysokości 1500 złotych brutto. Kwota ta wzrośnie do 2500 złotych brutto, jeśli mundurowy nie zdecyduje się na przejście na emeryturę po odsłużeniu 28,5 roku. Jak podkreślał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, dodatek to rozwiązanie samofinansujące, ale przyznał też, że jest ono pewnym eksperymentem. Jeśli się powiedzie – zgodnie z zapowiedziami – ma on zostać rozszerzony na inne służby mundurowe, specjalne oraz na wojsko. Dodatek  co do zasady  ma zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy i pomóc tym samym w walce z wakatami. 

Ustawa to jednak także inne, dla wielu mundurowych nie mniej istotne zmiany. Nowe przepisy mówią m.in. o tym, że funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Ustawa reguluje też kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy. Wypłaty dokonywane będą zgodnie z przelicznikiem 1/21 a nie 1/30 miesięcznego uposażenia za jeden dzień jak dotychczas. Ta zmiana, to wynik realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ujednolicono też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określono także warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze. Zmian doczekali się też strażacy ochotnicy. Nowe regulacje znacząco obniżają bowiem koszty dopuszczenia do akcji ratowniczych używanych strażackich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy te nie będą poddane już obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochrony przeciwpożarowej. Ustawa wprowadza również nowe zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Znikną także niekorzystne dla byłych policjantów i strażaków przepisy dotyczące zaliczania do okresu zatrudnienia czasu jaki spędzili oni w służbie. Byłym policjantom i strażakom po odejściu ze służby, przy zawieraniu umowy o nową pracę, do okresu zatrudnienia nie był zaliczany okres służby – jeżeli podjęli pracę po upływie roku od zwolnienia z niej. Nowe przepisy eliminują z ustaw kryterium roku, tak więc okres służby liczył się będzie do stażu pracy podjętej po odejściu z formacji, bez względu na moment jej podjęcia.

Przegłosowanie senackich poprawek oznacza, że parlamentarna procedura legislacyjna została zakończona i ustawa trafi teraz na biurko prezydenta, który zapewne "sprawnie" dokumenty podpisze. Zmiany wejdą w życie w październiku i, jak nietrudno sobie wyobrazić, wiele osób bacznie przyglądać się będzie efektywności wprowadzonych rozwiązań. Niewykluczone bowiem, że część z nich niebawem będzie rozszerzana na inne formacje. Rewolucje mają jednak to do siebie, że bardzo trudno przewiedzieć ich skutki, więc z prognozami dotyczącymi tego czy dodatki motywacyjne realnie pomogą służbom mundurowym, warto się chwilę wstrzymać. Szczególnie, że jak informowali niedawno choćby związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w SW dodatek motywacyjny obejmie jedynie 369 funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat, w tym między innymi 98 dyrektorów, 26 dowódców i zastępców dowódców zmian, 52 oddziałowych, 20 funkcjonariuszy działu penitencjarnego, a pozostałych z innych działów służby. 

KomentarzeLiczba komentarzy: 110
Olo
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 19:08

Tymczasem, po cichu, przepychane są przepisy, na podstawie których policjanci wyjeżdżający do służby będą mieć obowiązek poddania się badaniom na obecność narkotyków. Bez podejrzeń, bez przypuszczeń, tak zwyczajnie, bo są policjantami. Już są badani alkomatem. Kiedy takie badania będą przeprowadzane w sejmie? Bo słuchając niektórych posłów można odnieść wrażenie, że podejmują obowiązki pod wpływem jakichś niedozwolonych środków. Tym bardziej, że sejm jest jedynym miejscem pracy w Polsce, gdzie można legalnie kupić alkohol.

20-letni
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 16:47

No i Związki pochwalą się sukcesem... a art.15a umiera śmiercią cichą i oby nikt się o niego nie upomniał. Mam 20 lat służy, z czego 18 w dochodzeniach.... czy jestem doświadczony? Wychodzi na to, że nie... więc czas na emkę. Dlaczego takich ludzi się nie zatrzymuje. W moim Wydziale Naczelnik - 14 lat służy, zastępca - 25lat. Dochodzeniowców ze stażem 15-20 lat jest 6 osób. Wszystkie w przyszłym roku odejdą. Ciekawe kim ich zastąpią, bo młodzi dopiero mają po 2-3 lata w dochodzeniach. O dochodzeniowców ze stażem nikt się nie upomina. Gratuluje!!!!

26 lat
wtorek, 18 sierpnia 2020, 00:27

Gdybyś popracował jeszcze te 5 lat doszedł byś do takiej wiedzy: nie ma ludzi niezastąpionych. Nikt po Tobie jak i po mnie płakałnie będzie. Formacji nie rozwiążą. A dodatku nie masz co zazdrościć - dosłuż i wtedy docenisz tych, którzy te 25 lat przepier....lili.

poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 22:49

No tak , po co zatrzymywać doświadczonych, co samodzielnie myślą. Nikogo nowego nie będzie, ostatni gasi swiatlo

x666
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 20:25

Dzięki tym zmianom, dochodzeniowcy za kilka lat będą zarabiać tyle co naczelnik i żaden z nich nie odejdzie. Bez tego dodatku na pewno by odeszli bo nie mieli szans na awans przy takim młodziaku naczelniku. Ta patologia, że po 14 latach dają naczelnika może się nieco zmniejszyć.

Ann
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 22:06

Ten kto ma zostać Naczelnikiem z 14letnim doświadczeniem nim zostanie a Ci co będą mieli po 15 lat w dochodzeniach na komisariatach, bez możliwosci awansu do kmp czy kwp.

Jaś
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 15:40

A co z odstetkami za niewypłacony równoważnik za niewykorzystany urlop. Znowu trzeba będzie składać pozew do Sądu?

x666
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 00:40

W końcu coś równego wszystkim niezależnie od stanowiska. Koniec szybkich karier i jeszcze szybszych odejść.

Wiem co piszę..
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 11:47

O czym Ty piszesz człowieku... po 15 latach w Policji mnóstwo osób odchodzi.. nikomu nie chce się czekać na 25 lat stażu na ulicy ... zostają tylko plecaki i osoby skazane na sukces... jakim wszystkim...

x666
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 20:21

Dzięki tej ustawie nie będą odchodzić po 15 latach, dopracują do 25 i będą lepiej zarabiać niż ich plecak przełożony z nastoletnim stażem.

Lol
środa, 19 sierpnia 2020, 23:37

To już gaciowy, 6 gr z 30 letnim stażem nigdy nie odejdzie. Jak sądzicie co zrobią Ci z stażem 15- 22 lata?

Lol
środa, 19 sierpnia 2020, 23:25

Ile ty pracujesz? Dodatki funkcyjne podniosą o 100%

123
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:35

chyba jesteś w błędzie

poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 23:31

A jaki Ty masz staż .

poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 22:38

Nie dadzą rady np w dochodzeniach siedzieć 25 lat i więcej... Szybciej padną ze zmęczenia...

x666
wtorek, 18 sierpnia 2020, 00:13

Trzeba lepiej rozkładać czas i dbać o siebie, uprawia sport, a nie tylko walczyć o stołki.

Sea
poniedziałek, 17 sierpnia 2020, 22:12

Taaa na stanowisku roboczym z nockami itp nikt nie dotrzyma do 25 lat służby...

x666
wtorek, 18 sierpnia 2020, 00:16

W fabryce muszą dotrzymać do 65 lat to u nas do 25 lat służby czyli 45-50 lat to pikuś. Trzeba jednak nieco zwolnić w wyścigu szczurów.

Fun
niedziela, 16 sierpnia 2020, 23:47

A co z wypłata należności za policyjne urlopy ?

Tweets InfoSecurity24