Terytorialsi z Mazowsza będą działać razem z nadwiślańskimi pogranicznikami

4 lipca 2019, 11:48
terytorialsi, WOT, OT, fot. WOT
Fot. WOT

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej 3 lipca podpisały porozumienie. Dokument określa szczegółowo zakres i formy współpracy obu formacji. Obejmuje ona, m.in. przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzy i pracowników Mazowieckiej Brygady OT do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa. 

Jak zaznaczył dowódca Mazowieckiej Brygady OT pułkownik Grzegorz Kaliciak WOT wyciągają na bieżąco wnioski z budowy i kształtowania formacji. Na chwile obecną dysponujemy czterema batalionami na terenie południowego Mazowsza. Chętnie działamy i wspieramy inne jednostki, stąd też dzisiejsze porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem SG. Podpisujemy je, aby wymienić się doświadczeniem oraz wspierać w zakresie sprzętu i obiektów. Będziemy myśleli jak wspólnie się szkolić, małymi etapami będziemy zacieśniać współpracę”. 

image
Fot. 6MBOT

Współpraca formacji będzie również dotyczyć wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu oraz prowadzenia szkoleń przygotowujących obie formacje do współdziałania. Porozumienie obejmuje także współpracę w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie logistyczne, techniczne i osobowe, w tym udostępnianie bazy szkoleniowej i obiektów specjalistycznych (w szczególności strzelnic).

Podpisane 3 lipca porozumienie jest szóstym tego typu dokumentem łączącym oddział Straży Granicznej i brygadę OT.

NwOSG ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Jednostka ta na co dzień, zapewnia obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu.

image
Fot. 6MBOT

Zacieśnienie współpracy Terytorialsów i funkcjonariuszy Straży Granicznej możliwe jest dzięki podpisanemu 27 września 2018 r. w Warszawie porozumieniu Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. Przypomnijmy, sygnatariuszami tego porozumienia byli Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga. Dokument zakłada współdziałanie obu formacji w formie wymiany informacji, udzielania specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemnego świadczenia usług logistycznych oraz wymiany doświadczeń.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiegoherbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu,  62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i 65 blp w Pomiechówku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak, oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

6MBOT/DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Bon ton
czwartek, 4 lipca 2019, 14:05

Straż Graniczna to część administracji niezespolonej, zadania podczas kryzysu znikome. Brak regulacji ustawowych do realnej wspwspółpracy, rozbieżne zadania obu formacji. Odnoszę wrażenie że to kolejna próba zaistnienia medialnego. Bez jednoznacznych zadań dla całego systemu bezpieczeństwa to tylko okazja do spotkania bez realnych, wymiernych efektów.

Tweets InfoSecurity24