Zmiany w obrocie bronią i amunicją. Senat przyjął nowe przepisy

May 29, 2019, 09:29
handgun-231699_1280
Fot. Pixabay

Senat przyjął we wtorek poprawki, po czym poparł projekt ustawy, która ma m.in. umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją. Regulacja pozwala również wprowadzić przepisy tworzące System Rejestracji Broni (SRB).

Za wnioskiem o poparcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym głosowało 85 senatorów, a jeden był przeciw. Wcześniej senatorowie przyjęli 29 poprawek, głównie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Niektóre dotyczyły uporządkowania spraw związanych z odrębnym wejściem w życie przepisów SRB.

Rządowy projekt ustawy został przedłożony przez MSWiA, a jego celem było m.in. dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.

Według projektodawców zaproponowane rozwiązania umożliwią pełną realizację obowiązków państwa związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny przez wdrożenie przepisów umożliwiających wydawanie zezwoleń na wywóz broni i amunicji do krajów trzecich, poza Unię Europejską. Nowe przepisy nie przewidują wymiany dotychczas udzielonych koncesji. Stara ustawa wprowadzała bowiem obowiązek posiadania takiego zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowa ustawa zachowuje zasadnicze rozwiązania z obecnie obowiązujących przepisów. W nowych przepisach na nowo zdefiniowano obowiązki koncesjonowanego przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe definicje podstawowych pojęć. Zdaniem MSWiA nowa ustawa jest dzięki temu bardziej precyzyjna i zostawia mniejsze pole na uznaniowe działania administracji.

Nowa ustawa ma umożliwić przewóz amunicji na podstawie jednego dokumentu, którym będzie zgoda przewozowa poświadczona przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Nie będzie konieczne - jak obecnie - uzyskanie zgody ministra gospodarki. Ponadto nowe rozwiązanie ma umożliwić pełną kontrolę każdego transferu amunicji dokonywanego przez przedsiębiorcę na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z wymaganiami prawa unijnego obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym broń będzie powierzana do naprawy lub remontu. Dotychczas - jeśli ich działania nie dotyczyły istotnych części broni - byli z obowiązku posiadania koncesji zwolnieni.

W regulacji zawarto również przepisy zapewniające wdrożenie dyrektywy Rady UE, która wprowadza obowiązek prowadzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej objętej tą dyrektywą oraz umożliwia wprowadzenie Systemu Rejestracji Broni. System ten będzie zawierał zbiór danych o legalnie posiadanej broni palnej. W SRB będzie rejestrowana broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń oraz wyprodukowana i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców. SRB ujednolici też zasady prowadzenia ewidencji posiadanej i przeznaczonej do sprzedaży strzeleckiej broni palnej oraz umożliwi prowadzenie tej ewidencji na platformie tego systemu, łącznie z automatycznym generowaniem informacji o transakcjach związanych z tą bronią.

Nowe przepisy nie przewidują - jak jest obecnie - konieczności odstrzeliwania trzech nabojów z broni przeznaczonej do obrotu. Takiego obowiązku praktycznie nie ma w innych krajach UE, przepis ten wygenerował milionowe straty dla przedsiębiorców.

Ustawa zmienia także minimalny wymagany wiek pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem bronią palną. Obniżono go z 21 do 18 lat. Ustawa obniża również minimalny wymagany wiek przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji - z dotychczasowych 25 do 21 lat.

Nowe przepisy umożliwiają również użyczanie klientom broni przed zakupem w celu jej wypróbowania.

Z obowiązku uzyskania koncesji zwolniony został obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego, wytworzoną przed 1900 r. Regulacją nie objęto także broni wpisanej na listę skarbów dziedzictwa narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzealiów.

W noweli uwzględniono zalecenia zawarte w informacji z 22 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli NIK "Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego".

Ustawa czeka teraz już tylko na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które mają zacząć obowiązywać od 14 grudnia 2019 r.

RAL/DM/PAP

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 23
Piotrzagi
Monday, June 3, 2019, 10:26

Tak dla dostępu do broni

stary
Friday, May 31, 2019, 10:53

Patrząc co się dzieje w świecie Jako pierwszy powiem nie dla dostępu do broni palnej.

Jakob
Friday, May 31, 2019, 09:06

Ciekawych danych z USA dostarcza statystyka dot. broni. W tzw. "strzelaninach" rocznie ginie w USA coś kilkadziesiąt osób , pomijamy gangsterów posiadających broń nielegalnie. Ale jest ogromne parcie lewackich sił na utrudnienie dostępu do prywatnie posiadanej broni. Tymczasem na drogach w USA ginie corocznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi!! Czy to nie ciekawe , że lewactwo tak dbające o życie zuoeknue nie próbuje ograniczyć dostępu do samochodów ani ciężarówek?? Tylko upatrzyli sobie broń w rękach prywatnych!! Na marginesie dodam, że w zarówno w Finlandii jak i Szwajcarii statystycznie jest wielokrotnie więcej broni w rękach obywateli niż w USA a mimo to nikt tam nie planuje ograniczać tam prawa, przy niezwykle nikłym procencie przestępstw z użyciem broni!! Zatem ograniczanie prawa do powszechnego posiadania broni przez obywateli jest absolutnie nielogiczne, restrykcyjne, nie ogranicza w żaden sposób statystyki przestępstw z użyciem broni i jest wyłącznie działaniem politycznym. I na koniec - wszystkie najbardziej krwawe reżimy ostatnich 100 lat zaczynały od całkowitego rozbrojenia swych obywateli !!

Charlie
Friday, May 31, 2019, 01:51

tak się zastanawiam czy Polska ma tyle broni, mundurów, hełmów aby udała się mobilizacja 800 tysiecy rezerwistów ?

Marek
Friday, May 31, 2019, 01:27

Lepiej by było, gdyby zamiast kolejnej iluzorycznej próby kontroli nad bronią, z której wychodzą genialne pomysły, że z bębenek od rewolweru jest istotną częścią broni, ponieważ da się z niego strzelać przy pomocy młotka i gwoździa, zadbano o to, żeby każdy zainteresowany posiadaniem broni wiedział jak i kiedy należy się nią posługiwać, a także miał stosowne praktyczne umiejętności. Nawiasem mówiąc zachodzę się ze śmiechu czytając jak za handel wunderwaffe w postaci pseudo rewolweru strzelającego gumowymi kulkami, które nie mają szansy skrzywdzić kogoś bardziej od limitowanej siedemnastoma dżulami wiatrówki można trafić do pierdla. Dlatego też dawno już przestałem przejmować się tym tematem, ponieważ doszedłem do wniosku, że ktoś niezależnie od kolejnych zmieniających się rządów bardzo nudzi się w MSWiA i dlatego podczas posiedzenia w wychodku bzdury tworzy. Nie dziwię się zresztą temu specjalnie, ponieważ ten resort obciążony jest bagażem doświadczeń, który powinien nosić miano milicyjno-towarzyskie.

Friday, June 14, 2019, 22:39

Kolejny problem to ograniczenie wolnosci slowa na tym forum, poniewaz ww. komentarz nie trafil od razu do na strone, tylko wyswietlil mi sie komunikat: "Twój komentarz został przekazany do moderacji" a nie słyszałem zeby Polska wyraziła zgodę na zapisy Acta2, wiec albo nie jestem na czasie albo na tym forum dochodzi do poważnego naruszenia wolnosci wypowiedzi a więc obowiązującego w naszym kraju Prawa!

Friday, June 14, 2019, 22:39