Mundurowe zapisy emerytalne niekonstytucyjne?

5 sierpnia 2019, 15:57
policja lubuska 4
Fot. Lubuska Policja

Nie można wykluczyć tego, że brak określenia wieku może być uznany za wadę ustawy, a „wiek” jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabycia prawa do emerytury - pisze Biuro Legislacyjne Senatu, opiniując projekt zmian dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, którym w zeszłym tygodniu zajmowała się izba wyższa parlamentu. 

O "konstytucyjnych wątpliwościach" dotyczących ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw informuje GazetaPrawna.pl. Jak podkreśla, głównej legislator Biura Legislacyjnego chodzi o to, czy w świetle art. 67 ust. 1 konstytucji wystarczające jest określenie w ustawie warunku dotyczącego wymaganych lat służby do uzyskania prawa do emerytury mundurowej.

Przypomnijmy, że zmierzająca do ujednolicenia zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych, zarówno w zakresie warunków nabycia praw emerytalnych, jak i w zakresie ustalania podstawy wymiaru emerytury (renty), nowelizacja modyfikuje zasady obowiązujące w systemie zaopatrzeniowym, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 11 maja 2012 r. Nowe zapisy znoszą warunek ukończenia 55 lat (i powiązany z nim przepis, który dawał możliwość uzyskania emerytury bez ukończenia 55 lat życia, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby funkcjonariusz osiągnął 25-letni staż służby, a zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn nieleżących od niego).

Jak czytamy w opinii Biura Legislacyjnego Senatu, "powstaje pytanie, na gruncie argumentów zawartych w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 43/12, czy w świetle art. 67 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji jest wystarczające określenie w ustawie warunku dotyczącego wymaganych lat służby do uzyskania prawa do emerytury mundurowej?". Chodzi mianowicie o zapis mówiący o osiągnięciu "prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego".  

 Tak więc nie można wykluczyć tego, że brak określenia wieku może być uznany za wadę ustawy. Ponadto „wiek”, zgodnie z uzasadnieniem do w/w wyroku „jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabycia prawa do emerytury, inne warunki mogą być określone ustawą, co do wieku emerytalnego ustawodawca jest upoważniony i obowiązany określać jego wysokość, nie może jednak z niego zrezygnować” (...)

fragment opinii do ustawy Biura Legislacyjnego Senatu

Biuro Legislacyjne Senatu przypomina również, że nie istnieje górna granica przyjęcia do służby co oznacza, że jeśli mundur założy ktoś starszy od statystycznego kandydata ale posiadający niezbędne danej formacji kompetencje. "(...) nie mógłby on jednak skorzystać z prawa do emerytury, bo życiową i praktyczną barierą byłaby wymagana liczba 25 lat służby" - podkreśla główny legislator. Osoba taka, jeśli nie "wyrobi się" z wypracowaniem 25 lat przed odejściem na emertyturę, będzie oczywiście otrzymywać świadczenia z FUS. Jak podkreślają eksperci w rozmowie z GazetaPrawna.pl, "na pewno będzie to rozwiązanie mniej korzystne dla osób, które rozpoczęły karierę w służbach późno; nie narusza to jednak ustawy zasadniczej".

Jak czytamy w tym samym artykule, w opinii niektórych ekspertów, "ustawodawca powinien uregulować tę kwestię w taki sposób, aby osoby, które np. z powodu późnego późniejszego przyjścia do służby nie są w stanie przepracować wymaganej liczby lat, nie były poszkodowane".

Już tylko jeden krok

Jak informował InfoSecurity24.pl w zeszłym tygodniu, od wejścia w życie zmian w mundurowym systemie emerytalnym, funkcjonariuszy dzieli już tylko jeden krok. Ustawa przygotowana przez MSWiA i przyjęta niedawno przez Sejm, została przegłosowana bowiem także w Senacie. Teraz, by nowe przepisy weszły w życie, potrzebny jest już tylko podpis prezydenta. Wydaje się jednak, że ta część procesu to jedynie formalność. 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 5 lipca br. i został skierowany do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która nie dokonała większych zmian w tekście. Podczas II czytania, które odbyło się na 84. posiedzeniu Sejmu zgłoszono 20 poprawek, które dotyczyły m.in. świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, długości okresu rozliczeniowego. Komisja rekomendowała Sejmowi ich odrzucenie, a Sejm te poprawki odrzucił i przyjął ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji większością głosów (422). W Senacie finalnie przepisy przegłosowano w kształcie w jakim uchwalił je wcześniej Sejm. 

MR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 16
Xp
poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 21:32

wyjscie jest proste zaliczyć prace w cywilu i procenty jezeli przepracuje 15 lub 25 lat i ma laata z cywila dolicza sie z automatu do 75% i tyle po sprawie jedna emerytura

Janusz
środa, 7 sierpnia 2019, 04:38

A jeszcze prostsze to weź zalicza 25 lat w jednej ze służb

Gf
wtorek, 6 sierpnia 2019, 07:50

Dokładnie,sytuacja w policji na pewno by się poprawiła i przyszliby ludzie z doświadczeniem życiowym a nie dzieciaki nie znające życia.

Rafał
wtorek, 6 sierpnia 2019, 14:57

Jasne...tylko przyszli by tacy którzy są już tylko po to żeby jakoś dorobić do wyższej emki, niekoniecznie wnosząc coś dobrego

piątek, 2 października 2020, 14:03

Ty chyba jesteś policjantem ,bo tak bronisz tych przywilejów. A ja ci powiem ,braki mają ale dostają się ludzie po znajomościach. Żadnych przywilejów nie powinno być ,nie dajesz rady to do innej roboty następny da. A z tym przepracowaniem policjantów to duża przesada stać i wypisywać mandaty, albo czepiać się ludzi że źle zaparkowali przyjechać wypisać i po robocie, albo poznęcać się nad słabszymi, a jak ktoś powie prawdę to obraz do sądu Jaktorów pięknie się nazywa ,,znieważenie funkcjonariusz na służbie, mamusiu ratuj rok dwa takiej roboty i awans itd. a bandziory jak rozrabiali to rozrabiaja

Gosc390
wtorek, 6 sierpnia 2019, 11:43

Jest to godne uwagi, wielu chetnych z doswiadczeniem nie tylko życiowym... . Zaliczyć prace przrd służbą min 15 lat do okredu sluzby +to co dodluzy max do wieku 60 tal/wariant 25 lat/ , bo starszy juz sie nie nadaję na ulice w naszych warunkach(brak odpowiedniej opieki lekarskiej) -/wiem cos o tym ,prawie 30 lat sł./

Szkoda gadać
wtorek, 6 sierpnia 2019, 21:25

To nic nie zmieni . 20 lat w służbie z wynikami ponad przeciętną i co mam kreskę która pomimo zmiany władzy się nie kończy. Kreska jest za jedno jedyne L4 8 m - cy to obraza majestatu kilka komisji lekarskich i zdolny do służby i co kreska dalej jest.

Tweets InfoSecurity24