AW zmieni zasady szkolenia szpiegów

1 lipca 2019, 15:44
Zrzut ekranu 2019-07-1 o 15.13.05
Fot. Agencja Wywiadu/Facebook

Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy Agencji Wywiadu przejdzie małą aktualizację. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, za który odpowiedzialny jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Wąsik, zmiany związane są z potrzebą stworzenia nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego funkcjonariuszy AW, "dostosowanego do wymagań jakie kreują realia współczesnego świata". Zgodnie z nowymi zapisami, wprowadzone będą m.in. nowe typy szkoleń oraz utworzone zostanie Centrum Doskonalenia Zawodowego Agencji Wywiadu.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, które zastąpić ma zapisy z 2003 roku. Jak podkreślają autorzy dokumentu, konieczność opracowania nowego rozporządzenia związana jest z potrzebą stworzenia nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego funkcjonariuszy AW, „dostosowanego do wymagań, jakie kreują realia współczesnego świata, w tym do aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa”. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, niezbędne jest wprowadzenie istotnych zmian w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy AW, przede wszystkim w obszarze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie oficerów. Celem zmian ma być umożliwienie wypracowania indywidualnej, dopasowanej do potrzeb Agencji Wywiadu ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza formacji. Ścieżka ta ma pozwolić na profesjonalny „rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz kształtowanie cech osobowościowych i możliwości intelektualnych”. Funkcjonariusz, który zakończy to szkolenie, ma posiadać wykształcenie w pełni przygotowujące go do realizacji czynności służbowych, przede wszystkim poza granicami kraju. „Przepisy projektowanego rozporządzenia umożliwiają tym samym zapewnienie systemu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uwzględniającego wyzwania i zagrożenie współczesnego świata” – podkreślają autorzy.

Wprowadzane projektem zmiany zakładają przede wszystkim realizację etapowego systemu szkolenia zawodowego, który będzie wypełniać cały okres służby przygotowawczej funkcjonariusza Agencji Wywiadu. „Jego istotnym elementem będzie wprowadzenie komponentu doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy tej Agencji, którzy zostali mianowani na pierwszy stopień oficerski, realizowanego w nowo utworzonym Centrum Doskonalenia Zawodowego Agencji Wywiadu” – czytamy w dokumencie. Doskonalenie zawodowe będzie miało na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych podczas szkolenia na pierwszy stopień w korpusie oficerów, a w jego toku szczególny nacisk ma być kładziony na ćwiczenia praktyczne, umożliwiające zastosowanie w sytuacjach symulowanych wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia na pierwszy stopień w korpusie oficerów.

Kolejny etap stanowić będą szkolenia profilowane, „umożliwiające zdobycie przede ww. funkcjonariuszy szerokiego spektrum wiedzy i szczególnych umiejętności, dostosowanych do rodzaju czynności służbowych wykonywanych przez tych funkcjonariuszy, mające na celu maksymalizację efektywności służby pełnionej przez poszczególnych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu”. Celem szkoleń profilowanych będzie doskonalenie wiedzy i uzyskanie szczególnych umiejętności zawodowych przydatnych na zajmowanych stanowiskach służbowych. „Szkolenia te będą organizowane i prowadzone dla funkcjonariuszy Agencji wywiadu w okresie służby przygotowawczej” – czytamy, a w ich ramach będą oni mogli być kierowani na kursy lub praktyki specjalistyczne oraz studia podyplomowe. 

(…) do katalogu podmiotów prowadzących szkolenia w Agencji Wywiadu, poza Ośrodkiem Szkolenia Agencji Wywiadu, dodano wskazane wyżej Centrum Doskonalenia Zawodowego Agencji Wywiadu. Szkolenia profilowane, specjalistyczne i językowe będą mogły być również organizowane i prowadzone poza Agencją Wywiadu, co niewątpliwie będzie rozwiązaniem często wykorzystywanym w odniesieniu do szkoleń profilowanych.

fragment projektu rozporządzenia

Natomiast dla oficerów AW w służbie stałej przewidziane są szkolenia specjalistyczne, po których mają posiadać umiejętności zawodowe dostosowane do potrzeb poszczególnych jednostek administracyjnych Agencji. Autorzy projektu podjęli również decyzję o rezygnacji z organizacji kursów administracyjnych, które – jak wskazuje się w projekcie – nie miały uzasadnienia. 

Zgodnie z projektowanymi przepisami po ukończeniu przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu szkolenia na pierwszy stopień w korpusie oficerów funkcjonariusze przewidziani do odbycia dalszego szkolenia będą kierowani na szkolenia doskonalenia zawodowego a następnie na szkolenia profilowane. Poza ww. szkoleniami projekt rozporządzenia przewiduje również możliwość organizowania i prowadzenia, także poza Agencją Wywiadu, szkoleń specjalistycznych i językowych.

fragment projektu rozporządzenia

Władze chcą „podwyższyć” również wymagania dotyczące wykształcenia funkcjonariusza Agencji Wywiadu, który kierowany będzie na szkolenie na pierwszy stopień w korpusie oficerów poprzez określenie wymogu posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego (wcześniej było jedynie magisterskie) oraz zaznaczenie, że musi on znać język obcy na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się lub gwarantujących zdanie przez funkcjonariusza egzaminu resortowego do czasu zakończenia służby przygotowawczej (wcześniej termin ten określony został na „w krótkim czasie”). Rozszerzono również skalę ocen postępów w nauce z czterech do dziewięciu.

Projekt zmienia również tematykę szkolenia na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Dodane zostały m.in. takie punkty, jak „kontrwywiadowcze zabezpieczenie obszarów i obiektów AW, a także przebywających w nich osób” czy „zagrożenie dla funkcjonariuszy”. Zmianom podlegać będzie również tematyka szkolenia na pierwszy stopień oficerski. W tym samym rozdziale rozporządzenia pojawiła się również tematyka doskonalenia zawodowego, realizowanego przez nowo utworzone centrum (teoria i praktyka operacyjna wywiadu; podstawy pracy informacyjnej wywiadu; wywiadowcza technika operacyjna; zastosowanie informatyki w wywiadzie; języki obce).

Przygotowany pod "opieką" Macieja Wąsika projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych. Na zgłoszenie ewentualnych uwag adresaci mają 14 dni od otrzymania pisma.

KomentarzeLiczba komentarzy: 17
Ela
wtorek, 2 lipca 2019, 20:54

Cały artykuł to masło maślane.

DZIKA GĘŚ
wtorek, 2 lipca 2019, 17:53

wywiad polski ....nie ma takiego czegoś na dzień dzisiejszy to konglomerat bez siły sprawczej i sukcesów ich jestestwem jest mniemanologia stosowana ubrana w tajemnice

JanKowalski
wtorek, 2 lipca 2019, 15:08

Nie ma kogo i po co szkolić, pan Antoni skutecznie zaorał polski wywiad i kontrwywiad a ujawnienie siatki agenturalnej skreśliło nas w rankingu poważnych instytucji......

sża
wtorek, 2 lipca 2019, 00:11

A kto zechce z nimi współpracować, skoro Polska jako JEDYNY kraj na świecie, ujawnia nazwiska pozyskanych, zagranicznych agentów naszego wywiadu.

autor komentarza
wtorek, 2 lipca 2019, 11:04

PRL był sowiecką kolonią, zatem nie polskiego wywiadu, a sowieckiego. Sowieccy agenci działali na szkodę Polski. Po drugie, w czasach rządów PO znaczna część tzw. Zbioru Zastrzeżonego została odtajniona, i wówczas jakoś nikt nie rwał włosów z głowy. Taka to logika GW, i jak ktoś uważa ją za wiarygodną, to współczuję.

Dudal
wtorek, 2 lipca 2019, 11:15

Naprawdę uważasz, że takie myślenie ma sens? Naprawdę sądzisz, że człowiek zwerbowany za granicą tak dokładnie i precyzyjnie sobie rozgranicza PRL od RP? Nie, nie rozgranicza. Bo nikomu do głowy nie przychodzi, że nie ma ciągłości służb i tajemnicy państwowej w zakresie wywiadu. I jak ktoś patrzy na coś takiego jak ujawnianie współpracowników /agentów /funkcjonariuszy z poprzedniego systemu to zada sobie pytanie czy jego też nie ujawnią za parę lat. W ramach kolejnej politycznej czystki pseudomoralnej. PS To, że Polska nie była w czasach PRL suwerenna nie znaczy, że nie była Polską.

wtorek, 2 lipca 2019, 13:50

Prepraszam, czy Dudal to nazwisko Pana czy pseudo na potrzebę tego wpisu. Skąd u Pana taka logika oceny realiów, strasznych, które spowodowały zszarganie opinii O POLSKIM WYWIADZIE, jako instytucji, która nigdy nie narazi swoich współpracowników (agentów, kontaktów informacyjnych) na niebezpieczeństwo dekonspiracji, poprzez tworzenie bezpiecznych systemów łączności. A odtajnienie przez IPN, na zlecenie polityków, Zbioru Zastrzeżonego, to poprostu karygodne działanie na szkodę polskiej racji stanu, jeżeli nasze elity polityczne w ogóle wiedzą o czym mówię, i niema tu znaczenia czy odtajnianianie rozpoczął rząd PO, czy dopiero PiS. Za AMOK ODTAJNIANIA winne, ponieść konsekwencje oba rządy. Teraz AW może zajmować się tylko ZMIENIANIEM ZASAD SZKOLENIA SZPIEGÓW, bo o pozyskiwaniu wartościowych żródeł może tylko pomarzyć. A tak dla porządku należy opinię publiczną poinformować, że nowe, odkrywcze, metody szkolenia oficerów

autor komentarza
wtorek, 2 lipca 2019, 12:16

Czy XIX wieczna Brytyjska Afryka Wschodnia to była Kenia, czy nie bardzo? PRL realizował cele sprzeczne z polskimi interesami, a zgodne z interesami obcego państwa, i na szkodę Polaków. PRL bardzo aktywnie zwalczał Państwo Polskie i Wojsko Polskie, nie da się więc go określić jako Polski. Pomijając szantaż czy finanse, potencjalny współpracownik idzie na współpracę z tymi, którzy wesprą jego "sprawę", dlatego Carlos współpracował z rosyjskimi i prl-owskimi służbami, a nie francuskimi czy z USA. Na koniec powtórzę, bo przeszło niezauważone: tzw. Zetka była ujawniana partiami od dziesięciu lat, i nikogo to nie obchodziło, aż tu nagle moralne wzmożenie. Dziwne? Nie, to tylko walka polityczna.

Adam
poniedziałek, 1 lipca 2019, 19:26

Nie agentow tylko funkcjonariuszy

Zwykły Ziutek
środa, 3 lipca 2019, 21:09

Pomijam fakt że ujawnienie danych - prawdziwych i legalizacyjnych - oficerów wywiadu nie jest codzienną praktyką (tego chyba też nikt nie praktykowal), ale doszło do ujawnienia danych personalnych agentów, czyli obcokrajowców zwerbowanych przez polski wywiad. A to już jest zdrada stanu.

Tweets InfoSecurity24