Zmiany w policyjnych egzaminach oficerskich. Zniknie "test umiejętności"

14 stycznia 2021, 10:47
policja, egzamin, fot. śląska policja
Fot. Śląska Policja

O tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w policyjnych egzaminach oficerskich InfoSecurity24.pl informował już połowie listopada ubiegłego roku. Jak się jednak okazuje, nowe zasady nie będą dotyczyły wyłącznie "czasu pandemii" i zostaną z policjantami na dłużej, a przynajmniej do kolejnej ich modyfikacji. Z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia MSWiA wynika bowiem, że resort chce by egzamin oficerski składał się wyłącznie z testu wiedzy. Aktualnie obejmuje on dwa odrębnie oceniane etapy, tj. test wiedzy i test umiejętności.

O zmianach w egzaminach oficerskich w policyjnym środowisku mówiło się już od jakiegoś czasu. Dopiero teraz jednak przybrały one formalny kształt projektu rozporządzenia, zgodnie z którym w policyjnym kształceniu szykuje się mała rewolucja. Jak tłumaczą autorzy dokumentu, zmiany są "podyktowane potrzebą wprowadzenia modyfikacji, które korzystnie wpłyną na przebieg i dynamikę przeprowadzania egzaminu oficerskiego, będącego następstwem ukończenia przez policjanta szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie". O co dokładnie chodzi? MSWiA zamierza zmienić formę przeprowadzania egzaminu oficerskiego. Dziś składa się on z dwóch etapów – testu wiedzy i testu umiejętności. "W konsekwencji egzamin oficerski składał się będzie wyłącznie z testu wiedzy" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W latach 2018-2020 do egzaminu oficerskiego przystąpiło ogółem 2815 funkcjonariuszy Policji. Pozytywny wynik z testu wiedzy uzyskało 2558 policjantów, co stanowiło 90,87 proc. z ogółu przystępujących do tego egzaminu. Do pierwszego zadania praktycznego, w ramach testu umiejętności, przystąpiło 2558 funkcjonariuszy, w tym 2546 uzyskało pozytywny wynik, co stanowiło 99,53 proc. z ogółu przystępujących do tego testu umiejętności. Natomiast do zadania praktycznego przystąpiło 2546 funkcjonariuszy, w tym 97,76 proc. uzyskało pozytywny wynik z tego testu umiejętności.

fragment uzasadnienia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Zdaniem MSWiA, dane dotyczące zdawalności prowadzą do wniosku, że "zmiana formuły tego egzaminu nie będzie miała negatywnego wpływu na poziom weryfikacji wiedzy policjantów pretendujących o mianowanie na pierwszy stopień oficerski, w następstwie modyfikowanego egzaminu".

To jednak nie jedyna zmiana jaka czego policyjne szkolenie oficerskie. W następstwie zmian w samym egzaminie, resort zamierza dokonać modyfikacji programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Chodzi o wprowadzenie egzaminów z wybranych bloków tematycznych "z wykorzystaniem zadań praktycznych", czyli – jak tłumaczą pomysłodawcy – "w formule, która obowiązuje podczas egzaminu oficerskiego, co zastąpi dotychczasowe zaliczenia z oceną na podstawie średniej ocen z poszczególnych bloków tematycznych". Dziś program szkolenia składa się z dwudziestu pięciu bloków tematycznych, w których – jak przekonuje MSWiA – "znajduje się szereg zajęć praktycznych tożsamych ze sprawdzeniem umiejętności na egzaminie oficerskim".

Obecnie zaliczenie umiejętności praktycznych odbywa się podczas trwania zajęć oraz na zakończenie bloku tematycznego, jednakże nie odbywa się to w formie egzaminu. Pomimo, że egzamin oficerski nie będzie obejmował testów umiejętności, to zakłada się, że wiedza i umiejętności nabyte przez policjantów w trakcie trwania szkolenia będą na wysokim poziomie pozwalającym na wykonywanie obowiązków na stanowisku przewidywanym dla oficera Policji.

fragment uzasadnienia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Projekt zakłada też, że w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń Komendant Rektor WSPol będzie mógł wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzania egzaminu. Co stanie się z policjantem, który "z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn, niezależnych od niego," nie mógł kontynuować rozpoczętego egzaminu? Projekt przewiduje, że będzie on miał możliwość przystąpienia do egzaminu w kolejnym terminie. Jak czytamy w uzasadnieniu, konieczność pozostawienia tej regulacji podyktowana jest między innymi tym, iż na przeprowadzenie egzaminu, poza czasem jego trwania wynoszącym 70 minut składają się również inne czynności związane z weryfikacją funkcjonariuszy, poinstruowaniem o zasadach obowiązujących podczas przebiegu egzaminu oraz czasu trwania egzaminu. Praktyce czas egzaminy przekracza więc 120 minut. MSWiA biorąc to pod uwagę, oraz "uwzględniając obecną sytuację związaną z COVID-19" doszło do wniosku, że "istnieje ryzyko, iż w trakcie wskazanych wyżej czynności składających się na egzamin oficerski, może wystąpić konieczność wyłączenia policjanta z udziału w egzaminie, z powodu wystąpienia objawów choroby, czy też świadczących o ewentualnym zakażeniu się np. wirusem SARS-Co-V2, w celu udzielenia mu niezbędnej pomocy medycznej".

Ponadto, w celu skrócenia procesu rozstrzygania decyzji o skierowaniu na egzamin oficerski policjanta przystępującego do egzaminu na podstawie § 4, 12 i 12a, zmieniono termin składania przełożonemu raportu o skierowanie na egzamin z 30 na 21 dni (§ 4 ust. 2).

fragment uzasadnienia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Kogo dotyczyć będą zmiany? MSWiA proponuje, by do "egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosować przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym projektowanym rozporządzeniem". Nowe przepisy, które obecnie są przedmiotem konsultacji, mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak twierdzi resort spraw wewnętrznych i administracji, jest to związane z "potrzebą zastosowania projektowanych zmian w zakresie jednoetapowego egzaminu oficerskiego do rozpoczętych i niezakończonych egzaminów oficerskich, w związku z obecną sytuacją epidemiczną".

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 17
Olo
piątek, 15 stycznia 2021, 09:10

Studia dla przyszłych oficerów w Szczytnie to już nie jest pasmo sukcesów. W trakcie 3 letnich studiów zalicza się (w różnej formie) blisko 100 przedmiotów z różnych kategorii. Większość z nich składa się z praktycznych ćwiczeń zakończonych obszernym egzaminem. Jeżeli ktoś mi powie, że test umiejętności (tzw. scenki) powinny pozostać, to albo jest złośliwy, albo o Szczytnie słyszał z opowieści. Nie jest to żaden wyznacznik posiadanej wiedzy. Zaliczane przez 3 lata studiów kolejne egzaminy, to jest sprawdzenie umiejętności. Niejednemu z przyszłych oficerów sen z powiek spędzały egzaminy, któregych wykładowcy podchodzi bardzo rygorystycznie. To już nie jest fabryka oficerów jak głoszą zazdrośni. Po drugie, wiem że zdarzają się osoby niegodne oficera, ale taka sytuacja ma miejsce w każdym zawodzie. Do wszystkich hejterów Szczytna, pamiętajcie, że zmiana pokoleniowa kadry oficerskiej jest szansą na wejście Policji w przyszłość. Będzie to miało przełożenie na komfort pracy Waszej i Waszych kolegów. Pomyślcie o tym gdy napiszecie kolejny niepochlebny komentarz o Waszych kolegach i koleżankach, którzy kończą Szczytno lub niedawno je skończyli. To nie tzw scenki (które MSWiA chce znieść) jest wyznacznikiem umiejętności. My takich egzaminów przez 3 lata mieliśmy blisko 100. Studia w Szczytnie to nie była sielanka. Obecnie (poza czasem pandemii) studia to zjazdy 2 razy w miesiącu po 5 dni i tak przez 3 lata. Przez ten czas nie ma nas praktycznie nigdzie. Ani w pracy, ani w domu. Oprócz tego pozostaje robota, której nikt za nas w jednostce nie zrobi. Nie każdemu się chce godzić na takie wyrzeczenia. Decyzja o zniesieniu tzw scenek jest bardzo dobra, bo umiejętności praktyczne były na studiach wielokrotnie egzaminowane, a prawdziwym egzaminem umiejętności jest ulica. Ona nie wybacza.

Ja
sobota, 16 stycznia 2021, 11:11

Zgadzam się z Tobą, zdawanie scenek jest absurdalne

Olo
piątek, 15 stycznia 2021, 07:51

Kolejny raz napiszę do tych, którzy studia w Szczytnie znają tylko z opowieści. W trakcie 3 lat studiów zdaje się tam blisko 100 egzaminów z różnych przedmiotów. Bloki tematyczne i przedmioty nie zaliczają się same. Żaden z wykładowców nie wpisuje ocen na tzw piękne oczy. Nie te czasy. Po drugie, Studia tam to obecnie (poza okresem pandemii) 2 zjazdy po 5 dni w miesiącu. Oprócz tego swoja robota do zrobienia w jednostce. Jeżeli ktoś twierdzi, że tzw. Scenki są kluczowym elementem wiedzy to niech popuka się w głowę. Wcześniej zalicza się 100 innych egzaminów. Zarówno praktycznych i teoretycznych.

emeryt
czwartek, 14 stycznia 2021, 19:20

A może powinien być test HONORU, bo jak na dziś to mocno zapomniane dla zdecydowanej części wspomnianego korpusu.

XXX
czwartek, 14 stycznia 2021, 19:05

Jakie testy taki oficer. Co roku są takie same, dokładają tylko po kilka nowych pytań. Nie słyszałem, żeby ktoś testu nie zaliczył. W podstawówce było ciężej. No cóż jaka firma tacy pracownicy. I gdzie się podział szacunek do policjanta jako oficera, chyba tylko na filmach? Od dawna poziom wyszkolenia pilnuję w dół.

Kandydat
piątek, 15 stycznia 2021, 08:32

Wypowiedział się specjalista, zdawałeś egzaminy w WSPol czy na podstawówce skończyłeś edukację?

Olo
piątek, 15 stycznia 2021, 07:42

A ty rozumiem wiesz, bo pisałeś te egzaminy? Czy słyszałeś od kogoś kto słyszał i teraz żal ci, bo przecież tobie też się należy... Śmieszny jesteś

Olo
czwartek, 14 stycznia 2021, 18:32

Trzeba jak najszybciej naprodukowac swoich!!!

Tweets InfoSecurity24