Reklama

SW przygotowuje się do obrony konwoju

6 lipca 2019, 07:22
Zrzut ekranu 2019-07-4 o 15.41.08
Fot. kpt. Szymon Kalisz

Podczas konwoju osadzonego poza terenem jednostki, funkcjonariusze Służby Więziennej wyposażeni są w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. I chociaż próby ucieczki czy odbicia skazanego z konwoju to na szczęście rzadkość każdy funkcjonariusz musi wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak skutecznie posługiwać się bronią - podkreśla kpt. Anna Czajczyk.

"Służba Więzienna to formacja uzbrojona. Wprawdzie ze względów bezpieczeństwa na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych funkcjonariusze nie mogą poruszać się z bronią ale podczas konwoju na zewnątrz, zawsze są w pełni uzbrojeni" - przypomina kpt. Anna Czajczyk, która informuje o zrealizowanym przez formację szkoleniu grup konwojowych. 

Broń palną używa się lub wykorzystuje jedynie jako ostateczność, w sytuacji gdy użycie innych środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające. Może to być w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie i zdrowie innej osoby, udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności czy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa konwoju.

kpt. Anna Czajczyk

Ponad 70 funkcjonariuszy okręgu krakowskiego uczestniczyło niedawno w szkoleniu grup konwojowych organizowanym przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej w Krakowie.

Jak podkreśla kapitan, celem szkolenia było opanowanie i doskonalenie przez funkcjonariuszy metod bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach. Konwojenci przeszli trening strzelecki doskonalący technikę posługiwania się bronią, ćwiczyli elementy taktyki konwojowania oraz techniki obezwładniania. Ważną częścią szkolenia były także elementy ratownictwa taktycznego. Ratownicy medyczni z krakowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej demonstrowali zastosowanie opaski uciskowej oraz mówili o działaniach z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

"Umiejętność właściwej oceny sytuacji, rozpoznania, podjęcia decyzji w warunkach realizacji zadań konwojowych poza terenem jednostki to podstawowe umiejętności gwarantujące bezpieczeństwo nie tylko funkcjonariuszom Służby Więziennej ale także osadzonym czy osobom postronnym" - podkreśla funkcjonariuszka. Tylko w zeszłym roku w okręgu krakowskim zrealizowano ponad 840 konwoje osadzonych do zakładów karnych i aresztów śledczych. Dodatkowo co tydzień realizuje się kilkadziesiąt wyjazdów osadzonych na badania, konsultacje medyczne i do szpitala. "Każdy konwój to potencjalne zagrożenie, dlatego w jednostkach szkolenia i treningi dla funkcjonariuszy organizowane są regularnie" - pisze kapitan Czajczyk. Najczęściej szkolenia te prowadzą funkcjonariusze GISW, zdarzają się także wspólne ćwiczenia z innymi formacjami.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 7
9 mm
sobota, 6 lipca 2019, 09:54

Stanowczo za mało takich szkoleń.

Reklama
Tweets InfoSecurity24