Uniewinnieni funkcjonariusze wrócą do służby. Sejm jednogłośnie za zmianami w przepisach

12 kwietnia 2019, 15:06
Policja Polska akcja
Fot. Policja.pl
  • Po 1,5 roku prac parlamentarnych przyjęte zostały zmiany w prawie pozwalające uniewinnionym funkcjonariuszom służb mundurowych na powrót do służby;
  • W piątek Sejm przegłosował senacki projekt, który wcześniej uzyskał jednogłośną akceptację w trakcie prac w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Sejm jednogłośnie przegłosował zmianę w prawie umożliwiającą powrót do służby funkcjonariuszy po wyroku uniewinniającym. Wcześniej, pozytywnie za senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw opowiedzieli się posłowie zasiadający w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Sejm jednogłośnie opowiedział się za przyjęciem zmian dot. polskich służb mundurowych. Na mocy uchwalonych przepisów uniewinnieni funkcjonariusze będą mogli wrócić do służby. Nowe zmiany procedowane były od niemal półtora roku, ale ostatecznie uzyskały szerokie poparcie polityczne. Było to można zaobserwować zarówno w trakcie prac w komisjach, jak i ostatecznie w toku decydującego głosowania. Z uchwalonego prawa zadowolone są także związki zawodowe, zrzeszające samych funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że przegłosowany właśnie w Sejmie senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, opracowany został w ramach realizacji postulatów z petycji indywidualnej dotyczącej policji z lutego 2017 roku. Przewiduje on zmiany umożliwiające rehabilitację prawną funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, polegającą na możliwości przywrócenia do służby funkcjonariusza, któremu wymierzona została dyscyplinarnie kara wydalenia ze służby. Prace nad projektem senackim zostały również rozszerzone przez działania ze strony rządu.

Ewentualna rehabilitacja będzie możliwa jeżeli zapadnie prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowione zostanie po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo wykroczenia czy braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Przed uchwaleniem nowych przepisów przez parlament, przepisy uniemożliwiały wznowienie postępowania dyscyplinarnego po upływie pięciu lat, co oczywiście nie odpowiadało realiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przykładowo, w przypadku inicjatora senackiej petycji, wyrok uniewinniający zapadł dopiero po 12 latach. 

Mamy projekt ważny, który przywraca honor policjantów i naprawia zaszłość, jest ważny dla tych którzy nawet bez wyroków czy zarzutów utracili pracę. Rozwiązujemy jeden z najważniejszych problemów, poprawiający sytuację mających poczucie krzywdy policjantów, którzy zostali niesłusznie oskarżeni.

Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Arkadiusz Czartoryski

W przypadku pozostałych znowelizowanych przepisów dotyczących funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej, senacki projekt ustawy zakładał odrębne rozwiązania w zakresie możliwości powrotu do służby uniewinnionego funkcjonariusza, właściwe dla danego rodzaju służby. Zniesiono m.in. termin ograniczający prawo wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy tych służb.

Należy również zauważyć, że w toku prac nad ustawą dołączono do jej zapisów również funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej. 

MR/JR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 5
Sw
niedziela, 16 lutego 2020, 22:27

Witam Zostałem dyscyplinarnie zwolniony ze służby wieziennej, walczę w sądzie o swoją godność bo zdrowia nie odzyskam, ale czy ta podpisana ustawa przez prezydenta pozwoli mi wrócić do służby bez tych wszystkich testów itd?

Stary Grzyb
piątek, 19 kwietnia 2019, 11:19

Stary jestem, ale wciąż potrafi mnie zdziwić, ile potrzeba wysiłku i pracy, żeby w pożal się Panie Boże "prawie" ustalić rzeczy oczywiste. Funkcjonariusz uniewinniony może wrócić do służby. Wprawdzie "może", a nie automatycznie wraca (o ile tylko wyrazi taką wolę), wraz z wypłatą należnego wynagrodzenia za okres pozostawania poza służbą (oczywiście z ustawowymi odsetkami), ale jednak. Z drugiej strony - co z obligatoryjnym wieloletnim, ciężkim więzieniem i konfiskatą mienia w całości (ale w całości, do koszuli włącznie) oraz dożywotnim wilczym biletem w przypadku każdego urzędnika państwowego czy samorządowego (nie tylko funkcjonariusza), któremu prawomocnie udowodniono przejście na ciemną stronę mocy?

Obiektywny
sobota, 13 kwietnia 2019, 18:48

Co z ustawą emerytalną art 15a

nie wrócę nigdy...
sobota, 13 kwietnia 2019, 07:01

Nie wiem czy jakikolwiek uczciwy f-sz podeptany, zniszczony czy sponiewierany będzie chciał wrócić do służby. Tej krzywdy nie da się zwyczajnie naprawić. Maszynę czy urządzenie można naprawić, natomiast psychikę ludzką nie da się zwyczajnie NAPRAWIĆ. Żaden f-sz w tym kraju nie ma ochrony prawnej, gdzie często "bandyta" ze skradzionych środków opłaca drogie kancelarię i śmieje się w żywe oczy. Taki kraj.... niestety

Emeryt
sobota, 13 kwietnia 2019, 00:23

Gdy Policjanci uciekają ze służby na potęgę to uchwalili przepis.Bredziński wstyd!!!!!!

Tweets InfoSecurity24