Idąc do WOT nie przeniesiesz stopnia oficerskiego z innych służb. W sprawie interweniuje RPO

18 maja 2021, 12:20
WOT, wojska obrony terytorialnej, fot. DWOT
Fot. DWOT

Żołnierze, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową, skarżą się, że nie mogą zachować stopni oficerskich, które otrzymali w innych służbach mundurowych – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, nie ma do tego podstawy prawnej. W związku z tym RPO zwrócił się z prośba do szefa MON o rozważenie zmiany obowiązujących przepisów. Czy resort obrony narodowej zdecyduje się na taki krok?

Jak tłumaczy RPO, problem polega na tym, że ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 76a ust. 1 Dz. U. z 2021 r. poz. 372) pozwala oficerom Policji, ABW, AW, SKW, SWW, BOR, SOP służyć w wojsku ze stopniem, jaki uzyskali w swojej formacji. Ta jednak ostatni raz zmieniana była w 2010 roku, a więc na 7 lat przed powstaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. "Dlatego też, oficer służby mundurowej przeniesiony do wojska w ramach ćwiczeń, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej a także w czasie mobilizacji i wojny – może, jeśli taka jest potrzeba Sił Zbrojnych - zachować swój stopień. A w WOT – nie jest to możliwe" – tłumaczy RPO.

Rzecznik zauważa też, że zadania WOT częściowo pokrywają się z zadaniami służb cywilnych, "więc doświadczenie funkcjonariusza (np. z zakresu zarządzania kryzysowego) może okazać się kluczowe". Zdaniem RPO, możliwość uwzględnienia stopnia byłego funkcjonariusza (być może na  określonym etapie kariery w WOT) "stanowiłoby także wyraz docenienia jego roli w trakcie terytorialnej służby wojskowej".

Zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 dalej: ustawa), osoby posiadające stopień policyjny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej, powołane na jej wniosek lub za jej zgodą do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, można mianować na stopień wojskowy określony dla stanowiska służbowego, na które została wyznaczona, równorzędny z posiadanym stopniem w odpowiedniej służbie, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Fragment pisma zastępcy RPO do Ministra Obrony Narodowej

W wysłanym do szefa MON piśmie, zastępca RPO Stanisław Trociuk podkreśla, że "podziela argumentację Szefa Zarządu P1 wskazującą, że funkcjonariusze służb określonych w art. 76a ustawy nie mają roszczenia o zachowanie tożsamości posiadanego stopnia ze stopniem wojskowym." Jak dodaje, "wynika to bezpośrednio z treści art. 76a ust. 1 ustawy". Trociuk tłumaczy, że ustawodawca użył zwrotu "można mianować" co oznacza, że jest ono fakultatywne, a okolicznościami przemawiającymi za mianowaniem na stopień równorzędny, w tym trybie, są określone "potrzeby Sił Zbrojnych".

Czy MON zdecyduje się na zmianę przepisów o którą wnioskuje RPO? Zdaniem zastępcy Rzecznika takie działanie, "pozwoliłoby to wyrównać dostępność do procedury weryfikacji stopnia oficerskiego byłym funkcjonariuszom służb mundurowych – pełniących terytorialną służbę wojskową".

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 39
KOREK
środa, 29 września 2021, 13:07

Jako były pchor. WSOWZ a później policjant z 25 letnim stażem obecnie emeryt, postanowiłem również zabrać głos w tej palącej kwestii. Uważam iż każdy ma prawo do swojego zdania więc poglądy na pewne kwestie mogą być różne. Zgadzam się z tymi wszystkimi którzy uważają że nie może być mowy o przywracaniu stopnia wszystkim bo ustawa tak stanowi. Jeśli przemawia za tym potrzeba służby a delikwent posiada doświadczenie i unikalne umiejętności i uprawnienia przydatne w WOT to jak najbardziej tak. Bonusem powinno być również wcześniejsze odbycie służby wojskowej bądź to zasadniczej lub szkole podoficerskiej,chorążych ,oficerskiej. Wojsku nie potrzebni są kolejni komisarze,nadkomisarze itd. którzy tylko przesłuchiwać potrafią i parzyć kawę o poranku nie mówiąc o dowodzeniu w polu drużyną czy plutonem. Dla nich musztra pojedynczego żołnierza to problem .

Matkaboga
środa, 24 listopada 2021, 10:54

Skoro twierdzisz, ze w Policji nic sie nie robi tylko parzy kawe to widac nie pracowałeś tutaj i kłamiesz. Ja pracowałem w policji,a obecnie jestem w wojsku. I wierzcie mi jest dokładnie na odwrót. Wojsko to ściema i nuda, w poruwnaniu do policji.

Dobra robota
niedziela, 13 czerwca 2021, 12:06

Z MSW do wojska powinno się tracić stopień. Niestety w skw i sww są cywile po policji i ABW i nie są to prawdziwe stopnie wojskowe...

emerytowany Żołnierz Wojsk Granicznych/Straż Granicznej
piątek, 21 maja 2021, 10:26

a w Straży Granicznej większość stanowisk dowódczych zajmują Moniuchy po WSO, WAT i co w tą stronę to można, ale jak pogranicznik się przeniesie do WOT to już nie można uznać stopnia oficera? p.s przypominam że WOT miał składać się z byłych funkcjonariuszy wszystkich służb i byłych żołnierzy jako kadra, a teraz zaczynają wymyślać. Dojdzie PO do władzy to bedzie po WOT

KPS
poniedziałek, 24 maja 2021, 16:45

@emerytowany Żołnierz Wojsk Granicznych/Straży Granicznej... zajmują a raczej zajmowali bo WOP a później SG kształcił swoje kadry na WSOWZ czy na WAT a później "doszkalał" w Kętrzynie oraz WOP był formacją wojskową a teraz SG jest formacją policyjną. PS. wychowałem się na Niepodległości 100 :-)

T-1973
czwartek, 20 maja 2021, 11:22

Witam brać mundurową ! Nie ujmując innym stopniom (podoficerskim, chorążych itp) konieczne jest uwzględnienie tego, że stopień oficerski nadawany jest przez Prezydenta RP. Jest to szczególna forma mianowania stosowana tylko przy pierwszym stopniu oficerskim i stopniach generalskich. Procedura ta pokazuje wagę tego wydarzenia jest również opatrzona specjalnym ceremoniałem (promocja). Tym samym akt mianowania (nadawania) jest szczególnie istotny dla budowania hierarchii w służbach mundurowych, pokazuje również wagę stopnia oficerskiego. Tyle tytułem wstępu. Po 20 latach służby w Policji (przechodząc wszystkie korpusy Policyjne od posterunkowego wzwyż i kończąc wszystkie szkoły podoficerskie, aspiranckie i oficerskie) posiadając stopień nadkomisarza (odpowiednik kapitana WP) już na emeryturze (bo inaczej nie można) wstąpiłem do WOT. Przez prawie 2 lata służby miałem stopień szeregowego. Czy tak powinno być ? Oceńcie sami. Warto dodać, że żołnierz zawodowy przenosząc się do Policji może uzyskać swój wojskowy stopień, emerytowany Policjant służący w WOT, nie odzyska swojego stopnia Policyjnego. Czy w ten sposób chcemy budować obraz oficera ? ... Nie ujmuję nic innym stopniom (które sam również wcześniej uzyskałem po odbyciu szeregu szkoleń) moja opinia dotyczy tylko tego czy powinna być możliwość przywracania stopni w WOT. Samo przywrócenie stopnia oficerskiego nie jest przecież równoznaczne z objęciem jakiegoś wysokiego stanowiska (stopień to nie stanowisko), chodzi tu bardziej o sprawę honorową, ponieważ można się poczuć jakby stopień oficerski został nam odebrany :(

Koni
wtorek, 9 listopada 2021, 16:01

Wojsko to wojsko a nie cywilne służby. Zobacz patologie ktoś przenosi się z cywilnej agencji abw do prawdziwej służby jak SWW i dostaje ten stopień jaki nabył. To są jaja i patologia wojsko to rzecz niemal święta i wymagająca najwięcej więc znasz odpowiedź.

Maciej
wtorek, 22 czerwca 2021, 16:40

Bardzo rozsądnie napisane! Jestem w zbliżonej sytuacji. Po 18 latach, w roku 2020 odszedłem z służby w policji, w stopniu aspiranta sztabowego. Na początku 21 złożyłem Przysięgę Wojskową w 9ŁBOT. Oczywiście obecnie jestem w stopniu szeregowego OT. Nie mam z tym problemu i także uważam, że jest to bardziej sprawa honorową. W podobnej sytuacji jest wielu byłych f-cjuszy służb. Także pełnią służbę w korpusie szeregowych, a nawet awansują na wyższe stopnie wojskowe. Problem widzę jednak w utracie potencjału jaki tkwi w ludziach, którzy w czasie swojej wieloletniej służby odbywali specjalistyczne kursy i szkolenia. Jak bardzo można to wykorzystać w codziennej służbie TSW! W czasie poligonu przyjechał z wizytą Pan gen. Kukuła. Miałem okazję zapytać go o powyższą sprawę. Stwierdziła, że błąd legislacyjny jest trudny do naprawienia, ale są pewne ruchy aby to zmienić. Czekamy!!!

KPS
środa, 26 maja 2021, 14:56

@T-1973... a masz wiedzę/doświadczenie aby dowodzić np. kompanią albo być zastępcą dowódcy batalionu? Bo jako komisarz to raczej nie zdobyłeś jej.

PPP
poniedziałek, 13 września 2021, 14:33

Wiedzę/doświadczenie ma analogiczne do tego, jakie ma oficer WP, któremu przepisują stopień po wstąpieniu do jakichkolwiek cywilnych służb mundurowych

Porucznik
piątek, 3 grudnia 2021, 12:18

W obecnych czasas słowo oficer budzi bardziej śmiech i złe skojarzenia :)

Wopek
środa, 19 maja 2021, 20:25

Wot miał być formacja paramilitarną głownie złożonych z byłych funkcjonariuszy/żołnierzy MSW i MONu miała wspierać MON i OC

KPS
poniedziałek, 24 maja 2021, 16:35

@Wopek... a gdzie jest tak napisane?

Tweets InfoSecurity24