Rosjanie chwalą służby specjalne

3 lutego 2018, 11:11
FSB Rosja
Fot. Fot. Andrey Stenin, licencja CC-BY-SA 3.0
  • Coraz więcej Rosjan pozytywnie ocenia aktywność własnych służb specjalnych oraz bezpieczeństwa;
  • Zgodnie z wynikami badań wzrasta również grupa potencjalnie chętnych do zasilenia szeregów SWR, FSB, FSO.

Badania wskazują, że znaczna część populacji Rosji wyraża się bardzo pozytywnie o obecnej aktywności własnych służb bezpieczeństwa. Co więcej, aż 45 procent Rosjan chciałoby, aby ich dzieci pracowały we wspomnianych służbach, w tym w wywiadzie. Tego rodzaju wnioski płyną z sondażu ośrodka FOM (Fundacja Opinii Publicznej). 

W ramach sondażu badano stosunek obywateli Rosji do takich struktur bezpieczeństwa, jak Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) i Federalna Służba Ochrony (FSO, odpowiednik polskiego SOP-u). Sondaż przeprowadzono w dniach 27-28 stycznia w grupie 1500 osób w 53 regionach Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z opublikowanymi wynikami badań, aż  45 proc. badanych chciałoby, aby ich dzieci czy wnuki pracowały w tych służbach. Nie chciałaby tego jedna trzecia - 33 procent.

Zauważalna jest przy tym zmiana proporcji, w porównaniu z 2001 r., kiedy to zaledwie 29 proc. respondentów chętnie widziało takie miejsce pracy swoich dzieci czy też wnuków, a aż 48 proc. było temu przeciwne. W tegorocznym sondażu nie miało zdania w tej sprawie 23 proc. badanych, a w 2001 roku - 22 procent.

Uczestnicy sondażu odpowiadali także na pytanie, czy na ich opinię o jakieś osobie wpływa to, że człowiek ten pracował lub pracuje w służbach bezpieczeństwa państwa. 40 procent zapewniło, że nie ma to wpływu, podczas gdy w 2001 roku odpowiedziała tak połowa badanych. W porównaniu z 2001 rokiem niemal podwoiła się liczba tych, którzy odpowiedzieli, że ma to wpływ pozytywny: z 26 procent do 48 procent.

Jeszcze większe zmiany zachodzą w sferze odbioru działań rosyjskich służb. Podczas gdy w latach 1998-2011 około 35 proc. Rosjan deklarowało życzliwy stosunek do wspomnianych służb zajmujących się bezpieczeństwem państwa, a 34 proc. - negatywny, to obecnie już 66 proc. respondentów mówi o swojej pozytywnej ocenie. Niezadowolonych z pracy służb jest tylko 13 procent, wszystko oczywiście w oparciu o wskazane badanie.

Wśród tych, którzy pracę w służbach specjalnych uznają za atrakcyjną, najwięcej jest ludzi młodych, w wieku 18-30 lat. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 76 proc. respondentów w tej grupie. Pozwala to przypuszczać, że współczesne rosyjskie służby nie narzekają na brak chętnych i mogą sobie pozwolić na spokojną rekrutację, zarówno w sferze pozykiwania nowych funkcjonariuszy, jak i tajnych współpracowników. 

Co więcej, wraz z pojawieniem się ekipy obecnego prezydenta W. Putina do służb kierowane są znaczne środki finansowe oraz odbudowywany jest obraz propagandowy ich działań. Jak widać, wysiłki te są na tyle skuteczne, że przenoszą się na ogólną percepcję społeczną współczesnych Rosjan. 

PAP/jr 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Rafff
wtorek, 9 lipca 2019, 15:47

A to w Rosji jest jakiś inny wybór niż chwalenie Władzy?

dimitris
niedziela, 4 lutego 2018, 07:31

Wystarczy spojrzeć co dzieje się w internecie, w kwestii ochrony pozytywnego obrazu Rosji, przez ludzi wcale nie kryjących swej rosyjskości. I jest to smutny kontrast do całkowitej bierności polskich ambasad. Które prawdopodobnie, w większości krajów, nie mają ani jednej osoby dbającej w mediach przynajmniej głównych tytułach i o demaskowanie najbardziej rażących kłamstw - insynuacji. Ot, choćby w tej chwili, gdy jacyś dziennikarze głównych kolumn i znanych tytułów, za pewnik przyjmują, że Polska współpracowała z hitlerowcami, gnębiąc Żydów, a teraz po prostu usiłuje tę historię zakazać / wybielić. A nikt, nikt, nikt, nikt nie widać, by palcem kiwnął w tej kwestii w ambasadzie polskiej w Atenach, usiadł do klawiatury, zadał pytanie o czym to konkretnie napisano ? itd... - pobieranie pensji personlowi poslkich placówek wystarczy. Poprzednio sygnalizowałem tę kwestię przy abstrakcyjnie kłamliwych planszach o II wojnie światowej, w greckim głównym muzeum wojskowości (a to bardzo blisko od Ambasady RP). Plansze głosiły np. że Polska utraciła, wskutek wojny, tylko 1% obywatel... - Pensje niektórych osób, w placówkach dyplomatycznych winny być chyba w ogóle wstrzymane...

Alibaba
piątek, 9 lutego 2018, 02:20

Święte słowa dimitris. Obciąć pensje darmozjadom

Tweets InfoSecurity24