Przymiarka do wielkiej modernizacji centralnej bazy Lotnictwa Policji

28 sierpnia 2019, 21:24
bell i black hawk policja
Fot. Lubuska Policja

Komenda Główna Policji opublikowała zapytanie ofertowe dotyczące realizacji programu inwestycji obejmującego opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla części obszaru Lotniska Warszawa-Babice. Formacja przymierza się więc do modernizacji obiektów przy ulicy Radiowej w Warszawie, gdzie znajduje się centralna baza Lotnictwa Policji, a także budowy dwóch nowych obiektów do obsługi policyjnej floty. 

Na razie firma, która otrzyma zlecenie od formacji zajmie się wyłącznie oszacowaniem wstępnych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, na podstawie których zostanie oszacowany koszt opracowania dokumentacji technicznej. Jak podkreśla KGP, program inwestycji z oszacowanymi kosztami związanymi z wykonaniem dokumentacji pozwoli na wykonanie niezależnego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację tej wstępnej części wykonawca będzie miał do 7 tygodni. Komenda przewiduje oczywiście, że po wcześniejszym ustaleniu terminu zorganizowana zostanie wizja lokalna.

Nadzór nad zamówieniem sprawuje Wydział Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji KGP. Jak podkreśla w dokumentach policja, wykonawca wybrany zostanie na podstawie jednego kryterium, czyli najniższej ceny. Na propozycje KGP czeka do 30 sierpnia. 

Jak czytamy w dołączonej do ogłoszenia dokumentacji, powierzchnia terenu który objęty jest opracowaniem wynosi 9,52 ha. Znajdują się na nim trzy budynki, ale w planach jest budowa dwóch nowych obiektów. Dlatego też w programie inwestycji należy uwzględnić wszystkich pięć obiektów.

KGP podkreśla, że głównym celem jest na razie oszacowanie kosztów związanych z powstaniem nowej dokumentacji projektowej, która pozwoli formacji wykonać prace doprowadzenia nowych sieci do wszystkich pięciu budynków niezbędnych do ich poprawnego funkcjonowania oraz wykonać prace związane z zagospodarowaniem całego terenu objętego powyższym opracowaniem (drogi, place, ekrany dźwiękochłonne, itp.). 

Zamawiający zakłada wykonanie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami do istniejących i projektowanych budynków: - sieci kanalizacyjnych, - wodociągowych w oparciu o technologie z żeliwa sferoidalnego, - sieci centralnego ogrzewania w oparciu o technologie z rur preizolowanych, - zasilenie w energię elektryczną SN-15 kV oraz niskiego napięcia wraz z usytuowaniem na terenie kontenerowej stacji transformatorowej z dwoma transformatorami o mocy 400 kVA, układem automatyki SZR oraz pracującym w jej układzie agregatem prądotwórczym o założonej mocy 630 kVA.

fragment opisu przedmiotu zamówienia opublikowanego przez Komendę Główną Policji

Lotnictwo Policji operuje z sześciu baz, tj.: z bazy centralnej znajdującej się na lotnisku Warszawa-Babice oraz pięciu baz terenowych zlokalizowanych przy Komendach Wojewódzkich Policji w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Jak wynika z danych uzyskanych przez InfoSecurity24.pl, policja dysponuje obecnie 12 sprawnymi śmigłowcami, z których najstarszy liczy sobie 44 lata, a najmłodszy wyprodukowano i dostarczono w 2019 roku.

image
Śmigłowce S-70i Black Hawk na Lotnisku Warszawa-Babice. Fot. InfoSecurity24.pl

Większość, bo dziewięć z dwunastu będących do dyspozycji policji maszyn, jako miejsce bazowania (zgodnie ze stanem na 4 lipca 2019 roku) wskazaną ma właśnie Warszawę. Na liście znajdziemy obecnie dwa śmigłowce Mi-8T, W-3, W-3A, Bell-412HP, Bell-206 B3 oraz trzy wiropłaty S-70i Black Hawk. Wiadomo jednak, że docelowo mieleckie śmigłowce mają zostać "rozrzucone" po bazach w Polsce. 

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
trolik
czwartek, 29 sierpnia 2019, 16:01

W końcu , tam się czas zatrzymał . Jest szaro , staro , można się wstydzić takiej bazy.

Tweets InfoSecurity24