Doba pracy, doba odpoczynku. Czas służby w ABW do zmiany

24 maja 2019, 10:35
ABW
Fot. ABW

Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego obecny sposób rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy ABW ma wpłynąć, w założeniu, na zwiększenie efektywności realizacji zadań wypełnianych przez funkcjonariuszy, szczególnie w przypadku działań o charakterze antyterrorystycznym. Zmiany są, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, niezbędne wobec konieczności zapewnienia niezakłóconego toku służby pełnionej przez funkcjonariuszy ABW.

Obecnie funkcjonariusze ABW pełnią służbę w systemie zmianowym lub równorzędnym (na stanowiskach służbowych, wymagających pełnienia służby w sposób ciągły lub w systemie zmianowym) i podstawowym - na pozostałych stanowiskach służbowych - przy uwzględnieniu 40-godzinnego tygodnia służby i trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Zmianie ulec ma jeden z przepisów dotychczasowego rozporządzenia. Teraz funkcjonariusz pełniący służbę w 24 godzinnym systemie zmianowym, po 24 godzinach służby miał 72 godziny na wypoczynek. Proponowana zmiana wprowadza możliwość skrócenia funkcjonariuszowi ABW tego 72-godzinnego okresu wypoczynku. Czas na nieprzerwany wypoczynek będzie mógł obejmować mniej niż 72 godziny przez okres nie dłuższy niż miesiąc, jednak nie będzie mógł być krótszy niż 24 godziny.

Skrócenie tego czasu będzie mogło nastąpić w sytuacji wystąpienia "szczególnych potrzeb służby" oraz w przypadku, gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowiskach, na których jest wymagane utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, rozwiązania dotyczące możliwości skrócenia czasu na nieprzerwany odpoczynek funkcjonariuszowi ABW nie są precedensem, gdyż występują w niedawno procedowanych regulacjach dotyczących czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
Ktokolwiek
czwartek, 18 lipca 2019, 00:13

Polskie slużby specjalne i jednostki specjalne to w gruncie rzeczy jedna wielka ściema i nieporozumeinie. Nie jest nam to do niczego potrzbene, a ich poziom i tak jest dramatyczny. Do likwidacji powinno iść w pierwszym rzędzie SOP dawny BOR, potem te wynalazki OS ŻW, caly ten "policyjny AT". w ramach tajnych służb jedna służba "wewnętrzna" jako kontrwywiad, bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona osobistości, jedna "zewnętrzna" jako wywiad, jedna jednostka specjalna wojska do zwalczania fizycznego terroru wszędzie - obojętnie w Polsce czy gdziekolwiek bo i tak to temat czysto teoretyczny w polskich warunkach, jedna służba do zwalczxania zorganizowanej przestępczości i zbrodni tj. zabójstwa skupiająca dzisiejsze cbś, cba, wto, bwiik kgp. Policja do ścigania pospolitych przestępców i ochony granicy państwowej skoro większość granic jest w schengen. Żadnych wcześniejszych emerytur, wyższe zarobki, zero mundurówek. Dziadowski kraj nie powinien udawać rfn usa itd. Tajna służby w Polsce i tak są nic nie warte za zajmują się głównie załatwianiem interesów szemranych biznesmenów i polityków, więc szkoda na nie fatygi i pieniądzy.

Oficer CBŚ
niedziela, 16 lutego 2020, 23:34

Brawo. Sama prawda.

-CB-
sobota, 25 maja 2019, 00:55

Po prostu wszędzie rośnie lawinowo liczba wakatów, bo ludzie uciekają z takiej służby i pod takimi "Panami"...

Adam
sobota, 25 maja 2019, 00:07

Prawda jest taka. Ze służb odchodzą doświadczeni ludzie. Przyjmuje się "pokolenie fejsbuka" odebrane od rzeczywistości, niezaradne i plastyczne dla przełożonych z którymi nikt nie chce pracować . Wakaty trzeba zajmować zagęszczeniem grafiku. To nie może się udać. Nie wiem czy osłabianie służb i obronności jest zjawiskiem wynikającym z totalnej ignorancji lub braku wiedzy...czy celowego działania obcych służb na Polskę...Rosja z każdym rokiem buduje ogromną potęgę wywiadowczą, sabotujaca i prowadzącą jawna dywersje UE....obecnie wystarczy cyberatak, by powalić Polskę bez jednego strzału na kolana....

MrZbig
poniedziałek, 3 czerwca 2019, 14:25

Z małą uwagą, że słaba Polska pozbawiona skutecznie działających służb jest na rękę naszym 'przyjaciółom', a później Rosji. To celowe działanie, tu ma rządzić Mosad a przede wszystkim BND realizująca kolejne projekty skłócające Polaków i Polskę z Rosją. Rosja to odwracanie uwagi.

poniedziałek, 27 maja 2019, 01:57

kompetencji i doświadczenia nie da się ot tak po prostu kupić i wyszkolić,

Tweets InfoSecurity24