Policyjne ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim

10 lipca 2018, 12:01
ćwiczenia garda 2018
Fot. Paweł Ostaszewski Policja 997, policja.pl 
  • Ponad 1 tys. Policjantów z oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji uczestniczyło w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych o kryptonimie „GARDA”;
  • Szkolenie zrealizowano na terenie wojskowego poligonu w Drawsku Pomorskim i było ono możliwe dzięki dobrej współpracy Policji z wojskiem.

Na początku lipca w Drawsku Pomorskim Policja sprawdzała możliwości oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji ze wszystkich garnizonów. W ćwiczeniach dowódczo-sztabowych „GARDA” wzięło udział ponad 1 tys. funkcjonariuszy.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji, w dniach 2-6 lipca, zorganizował dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ćwiczenie dowódczo-sztabowe o kryptonimie „GARDA”. W jego trakcie ponad 1000 policjantów prewencji ze wszystkich garnizonów realizowało m.in. działania poszukiwawcze i pościgowe, przywracało zbiorowo zakłócony porządek publiczny oraz przeprowadzało segregację medyczną dużej grupy osób. Na różnych etapach szkolenie wspierali policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz wszystkich szkół Policji.

Jak informuje Policja, celem ćwiczeń było sprawdzenie czy posiadany potencjał gwarantuje sprostanie wyzwaniom i skuteczne przeciwstawienie się kryzysowym zagrożeniom w sytuacji stosowania przez zorganizowane grupy destrukcyjnych środków i niekonwencjonalnych metod działania. Zadania do realizacji przez oddziały w trakcie ćwiczeń były tak skonstruowane, aby sprawdzały w praktyce skuteczność nowoprzyjętych rozwiązań taktycznych oraz pozwoliły zebrać materiał do wypracowania wstępnych założeń do aktu prawnego regulującego kwestię działania dużych związków taktycznych Policji, skoszarowania oraz rozliczania czasu służby policjantów w trakcie tego typu działań.

Bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciem sprawował Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Jan Lach. Należy zwrócić uwagę, że jak poinformowała Policja, z uwagi na fakt, że szkolenie zrealizowano na terenie wojskowego poligonu w Drawsku Pomorskim przedsięwzięcie możliwe było dzięki dobrej współpracy Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z wojskiem.

Policja/jr

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Policjant
piątek, 13 lipca 2018, 20:07

Wszyscy policjanci biorący udział w ćwiczeniach Garda zostali na czas ćwiczeń skoszarowani i oszukani przez swoich przełożonych na godzinach pracy! Zgodnie z prawdą przez cały czas ćwiczeń byli oni w dyspozycji pracodawcy 24h na dobę a policzono im po około 10-11 h dziennie! Jak to jest w Państwie prawa że Policja która ma chronić obywateli , jako instytucja oszukuje i łamie prawa pracownicze swoich policjantów!

Tweets InfoSecurity24