Idąc do WOT nie przeniesiesz stopnia oficerskiego z innych służb. W sprawie interweniuje RPO

18 maja 2021, 12:20
WOT, wojska obrony terytorialnej, fot. DWOT
Fot. DWOT

Żołnierze, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową, skarżą się, że nie mogą zachować stopni oficerskich, które otrzymali w innych służbach mundurowych – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, nie ma do tego podstawy prawnej. W związku z tym RPO zwrócił się z prośba do szefa MON o rozważenie zmiany obowiązujących przepisów. Czy resort obrony narodowej zdecyduje się na taki krok?

Jak tłumaczy RPO, problem polega na tym, że ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 76a ust. 1 Dz. U. z 2021 r. poz. 372) pozwala oficerom Policji, ABW, AW, SKW, SWW, BOR, SOP służyć w wojsku ze stopniem, jaki uzyskali w swojej formacji. Ta jednak ostatni raz zmieniana była w 2010 roku, a więc na 7 lat przed powstaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. "Dlatego też, oficer służby mundurowej przeniesiony do wojska w ramach ćwiczeń, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej a także w czasie mobilizacji i wojny – może, jeśli taka jest potrzeba Sił Zbrojnych - zachować swój stopień. A w WOT – nie jest to możliwe" – tłumaczy RPO.

Rzecznik zauważa też, że zadania WOT częściowo pokrywają się z zadaniami służb cywilnych, "więc doświadczenie funkcjonariusza (np. z zakresu zarządzania kryzysowego) może okazać się kluczowe". Zdaniem RPO, możliwość uwzględnienia stopnia byłego funkcjonariusza (być może na  określonym etapie kariery w WOT) "stanowiłoby także wyraz docenienia jego roli w trakcie terytorialnej służby wojskowej".

Zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 dalej: ustawa), osoby posiadające stopień policyjny, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej, powołane na jej wniosek lub za jej zgodą do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, można mianować na stopień wojskowy określony dla stanowiska służbowego, na które została wyznaczona, równorzędny z posiadanym stopniem w odpowiedniej służbie, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Fragment pisma zastępcy RPO do Ministra Obrony Narodowej

W wysłanym do szefa MON piśmie, zastępca RPO Stanisław Trociuk podkreśla, że "podziela argumentację Szefa Zarządu P1 wskazującą, że funkcjonariusze służb określonych w art. 76a ustawy nie mają roszczenia o zachowanie tożsamości posiadanego stopnia ze stopniem wojskowym." Jak dodaje, "wynika to bezpośrednio z treści art. 76a ust. 1 ustawy". Trociuk tłumaczy, że ustawodawca użył zwrotu "można mianować" co oznacza, że jest ono fakultatywne, a okolicznościami przemawiającymi za mianowaniem na stopień równorzędny, w tym trybie, są określone "potrzeby Sił Zbrojnych".

Czy MON zdecyduje się na zmianę przepisów o którą wnioskuje RPO? Zdaniem zastępcy Rzecznika takie działanie, "pozwoliłoby to wyrównać dostępność do procedury weryfikacji stopnia oficerskiego byłym funkcjonariuszom służb mundurowych – pełniących terytorialną służbę wojskową".

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 34
Żołnierz
wtorek, 18 maja 2021, 23:55

A jak żołnierz chciałby się przenieść do policji nawet w stopniu podoficera to j tak musi zaczynać od początku bo w policji nie uważają stopni wojskowych, dlatego uważam że chociaż WOTY są świeżo powstałą formacja to mają rację, trzymać tak dalej.

Mroku
piątek, 21 maja 2021, 03:06

Niestety dla policji uznają po kursie podstawowym

Pol
środa, 19 maja 2021, 20:03

Żołnierz musisz doczytać albo dowiedzieć się od rzetelnego źródła jak jest bo coś piszesz, a nijak ma się to do prawdy i siejszesz ferment... z wojska jak ktoś przeszedl ze stopniem kaprala to w policji dostawał awans na sierżanta... tyle bylo w temacie.

środa, 19 maja 2021, 18:36

Nie masz racji... Żołnierz po wcieleniu do policji zachowuje stopień... Od pierwszego dnia. Jedynie musi przejść kurs podstawowy jak każdy policjant.

Miszcz
wtorek, 18 maja 2021, 23:22

To by bylo dobre. Mam zamiar rzucic sluzbe w policji i na emce w wotowcem zostac

KPS
środa, 26 maja 2021, 12:58

@Miszcz... możesz zostać i zaczynać jak inni od szeregowego o ile nie ma stopnia z MONu.

Augan
wtorek, 18 maja 2021, 22:31

To dotyczy wszystkich stopni, począwszy od odpowiednika starszego szeregowego, a nie tylko oficerów.

Piotr
wtorek, 18 maja 2021, 21:58

Uważam, że każda służba ma swoją specyfikę a nawet tempo awansu . W wojsku na stopień sierżanta czeka się 10-15 lat od stopnia szeregowy. W policji sierżantem zostaje się po dwóch latach. Trudniej w wojsku jest zostać kapralem niż w policji starszym sierżantem . Zatem dlaczego miałoby się zachowywać stopnie. W wojsku i w policji stopnie o podobnych nazwach mają całkiem inną wagę.

Jacek
środa, 19 maja 2021, 22:52

Drogi Piotrze, w policji stopnie de facto nie istnieją, liczą się stanowiska, sytuacja gdzie podkomisarz dowodzi mł. inspektorem, czy aspirant komisarzem są na porządku dziennym.

As303
wtorek, 18 maja 2021, 21:33

Głódź się do WOT nie wybiera ?

Tweets InfoSecurity24