Zmiany kadrowe w "policji w Policji" i Służbie Ochrony Państwa

8 lutego 2018, 13:29
SOP zastępcy
  • Komendant Służby Ochrony Państwa (SOP) ma już trzech zastępców - płk Paweł Tymiński, płk Robert Nowakowski oraz płk Krzysztof Król, powołania otrzymali od wiceministra Jarosława Zielińskiego; 
  • Wręczono również akty powołania dla zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,  zostali nimi  insp. Marek Ślizak oraz podinsp. Mirosław Pasterny.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wręczył powołania dla zastępców Komendanta Służby Ochrony Państwa oraz zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Jest to kolejny etap budowy obu nowych struktur, podlegających MSWiA.

W zeszły piątek, 2 lutego, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wręczył powołania dla trzech zastępców Komendanta Służby Ochrony Państwa. W obecności gen. bryg. SOP Tomasza Miłkowskiego, Komendanta Służby Ochrony Państwa, powołania na zastępców otrzymali: płk Paweł Tymiński, płk Robert Nowakowski oraz płk Krzysztof Król.

Fot. MSWiA

Służba Ochrony Państwa od 1 lutego br. zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. Powstała formacja wyspecjalizowana w ochronie najważniejszych osób i obiektów w państwie. - SOP będzie służbą liczniejszą, lepiej wyszkoloną i wyposażoną, a tym samym profesjonalnie przygotowaną do wypełniania swoich zadań – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński. Formacja docelowo ma osiągnąć zatrudnienie na poziomie 3 tysięcy funkcjonariuszy. 

Zaś we wtorek 6 lutego wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wręczył akty powołania na zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Markowi Ślizakowi oraz podinsp. Mirosławowi Pasternemu. Nowi wiceszefowie Biura otrzymali podpisane przez ministra Joachima Brudzińskiego akty powołania w obecności mł. insp. Roberta Stachery, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Andrzeja Sprychy, Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Fot. MSWiA

Powołanie zastępców Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji stanowi kolejny etap wdrażania nowych narzędzi nadzoru Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad podległymi służbami. Biura Spraw Wewnętrznych, które działały dotychczas w Komendach Głównych Policji i Straży, Granicznej stały się obecnie samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach tych służb. Obok Biura Nadzoru Wewnętrznego (BNW), będą one stanowiły jeden z komponentów nadzoru sprawowanego przez Ministra. Będą również współpracowały z BNW przy ujawnianiu nieprawidłowości w pracy służb podległych Ministrowi, w tym przypadków łamania prawa, czy naruszania etyki zawodowej.

MSWiA/jr

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.