Nowe kamery nasobne dla policji dostarczy Enigma?

25 marca 2020, 10:36
lubuska policja facebook
Fot. Lubuska Policja

Warszawska spółka okazała się zwycięzcą policyjnego przetargu na dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji. Zgodnie z oryginalnymi wymaganiami formacji, zamówienie zrealizowane miało zostać jeszcze w kwietniu br. 

Enigma Systemy Ochrony Informacji, gdyż o tej warszawskiej spółce mowa, to jeden z trzech podmiotów, które zainteresowane były realizacją dostaw dla policji. Przypomnijmy, że przetarg zakłada zakup przynajmniej 1305 sztuk kamer, ale istnieje możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 181 kamery w przypadku skorzystania z prawa opcji. W obu przypadkach mowa jest o kamerach, które nie mają wbudowanego wyświetlacza. Zwycięzca cenę brutto zamówienia podstawowego wskazał na trochę ponad 8 mln złotych, natomiast razem z realizacją opcji - na ponad 9,2 mln złotych. Kluczowym kryterium oceny ofert była cena (50 proc.), ale również zastosowane w systemie usprawnienia techniczne (40 proc.) i okres gwarancji (10 proc.). 

Przypomnijmy, że mowa o zakupie zarówno kamer, jak i systemu do ich obsługi pozwalającego na użytkowanie od 1 do 250 kamer w danej lokalizacji. Dzięki tego rodzaju wyposażeniu możliwe jest rejestrowanie oraz gromadzenie danych audio oraz wideo z toku pracy policjantów. Nowe technologie pozwalają przy tym, na gromadzenie uzyskanego materiału przez okres minimum 60 dni.

O realizację dostaw, jak wspomniano, walczyły jeszcze dwa podmioty, ale oferta jednego z nich została przez Komendę Główną Policji odrzucona. Była to propozycja konsorcjum składającego się ze spółek INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY oraz ITS Solutions. Ostatnią ofertę złożyła spółka UMO z Zielonki, proponując znacznie wyższą - w stosunku do zwycięskiej oferty - cenę ponad 13,7 mln złotych brutto za zamówienie podstawowe oraz ponad 16,1 mln złotych brutto za dostawy razem z opcją. Znacząco przekroczyła więc budżet policji, która wskazała go po otwarciu ofert na 9,4 mln złotych brutto. Różnica punktowa między ofertami, firmy Enigma a UMO, okazała się jednak niewielka. Wyniosła bowiem zaledwie 0,55 pkt.

Czekamy zatem teraz albo na podpisanie umowy, albo na złożenie odwołania przez warszawską spółkę - jeśli ta znajdzie podstawy do złożenia takiego dokumentu. Warto zaznaczyć, że spółka UMO złożyła już odwołanie w trakcie trwania postępowania, w którym powoływała się m.in. na to, że formacja w wielu miejscach umieściła zapisy, które wskazywać miały na możliwość złożenia najkorzystniejszej oferty jedynie przez firmę ENIGMA oferującą rozwiązania GETAC oparte na kamerach BC-02. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Obserwator
poniedziałek, 30 marca 2020, 10:13

Czy ja dobrze liczę - ponad 6 tyś za zestaw!! Rozumiem, że jeszcze system do zgrywania i przechowywania - ale 6.000 !!!!! Może dobrze, że maseczek tak nie kupują bo by było po całej kasie.

Fan
czwartek, 26 marca 2020, 14:03

Nie macie maseczek dla policji a kamery są nam teraz akurat potrzebne najbardziej??? Gdzie sens i logika

Tweets InfoSecurity24