Kto zbuduje statek ratowniczy za 270 mln złotych?

10 lipca 2019, 10:14
kapitan poinc
Morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Kapitan Poinc - flagowa jednostka Służby SAR. Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje podmiotu, który zrealizuje dla jednostki dostawę wielozadaniowego statku ratowniczego. Na jego dostarczenie wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia opublikowanego przez MSPiR jest dostawa statku obejmująca jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie zgodnie z opisem technicznym oraz wzorem umowy. Chodzi również o przeszkolenie personelu w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem. Na realizację zamówienia Służba SAR zamierza przeznaczyć maksymalnie 273,400 mln złotych netto, a część tej sumy pochodzi ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, III Osi Priorytetowej, w ramach Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych dla Projektu „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”).

Statek ma być zaprojektowany na potrzeby żeglugi nieograniczonej oraz posiadać konstrukcję i wyposażenie umożliwiające pełnienie funkcji specjalnych w odniesieniu do:

  1. poszukiwania i ratowanie życia na morzu;
  2. działań interwencyjnych wykonywanych w celu ratowania życia na morzu, ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa morskiego;
  3. zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego;
  4. działań innych, polegających na stworzeniu możliwości wykorzystania statku, jako uniwersalnej platformy dla działań lub wsparcia działań, prowadzonych przez inne podmioty (np. prowadzenie prac podwodnych, wydobycie produktów ropopochodnych z wraków itp.);

Wszystkie oferty oceniane będą pod względem nie tylko ceny, ale również maksymalnej prędkość, autonomiczności, doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, czasu przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi, powierzchni pokładu roboczego oraz parametrów eksploatacyjnych dźwigów, stanowiących wyposażenie statku. Termin składania ofert wyznaczono na 30 września br. Zwycięzca przetargu będzie miał 24 miesiące na realizację zamówienia od momentu podpisania umowy.

Służba SAR zaznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. w ciągu sześciu ostatnich lat (albo w okresie prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy) opracowali projekt techniczny lub roboczy co najmniej dwóch wybudowanych i odebranych następnie statków specjalistycznych o wartości min. 150 mln złotych netto każdy oraz wybudowali dwa statki specjalistyczne o wartości min. 150 mln złotych netto każdy. MSPiR wskazuje również jakimi specjalistami musi dysponować potencjalny wykonawca, który chce zająć się realizacją zamówienia.

Na wyposażeniu Służby SAR znajduje się morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Kapitan Poinc - flagowa jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, poprzednio Polskiego Ratownictwa Okrętowego, zbudowana w 1996 roku, w stoczni Damen Shipyards Gdynia. Ogólnie jednostka dysponuje obecnie 12 statkami ratowniczymi, ośmioma brzegowymi stacjami ratowniczymi oraz dwoma statkami przeznaczonymi do zwalczania zanieczyszczeń. Stacje i stacje ratownicze rozmieszczone są wzdłuż całego polskiego wybrzeża. W akcjach ratowniczych ze Służba SAR współdziałają: Marynarka Wojenna RP, Morski Oddział Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, Policja, WOPR, terenowe organa administracji morskiej, jednostki organizacyjne służby zdrowia, oraz inne, które mogą udzielić pomocy.

KomentarzeLiczba komentarzy: 9
ennter
środa, 17 lipca 2019, 04:19

Takie kontrakty i większe powinny napędzać polski przemysł stoczniowy

O czym tu gadać?
środa, 21 sierpnia 2019, 18:10

Nasz "przemysł stoczniowy" proponuje jednostki w cenach "kosmicznych"!! Za łódkę patrolową dla Straży Granicznej stocznia PGZ zazyczyla sobie DWA RAZY więcej niż polska prywatna stocznia czy stocznia z Estonii.

Nautilus
czwartek, 11 lipca 2019, 13:26

Pierwszym problemem będzie wykonanie projektu. Przyczyną dość prosta : brak odpowiedniego biura konstrukcyjnego. Jeżeli chodzi o wykonawców to też jest klopot praktycznie poza holdingiem gdańskiej remontowe nie ma wykonawców.

Zetror
czwartek, 11 lipca 2019, 08:38

Raczej STATKI I STACJE RATOWNICZE, a nie stacje i stacje ratownicze.

Grredo
środa, 10 lipca 2019, 22:10

Kiedy zostaną zakontraktowane pociski pionowego startu dla Ślązaka?

Taka prawda !
czwartek, 11 lipca 2019, 15:51

A widziałeś pociski poziomego startu ? Zacznijmy od tego, że to rakieta, a nie pocisk startuje i to zawsze w stosunku do swojej wzłużnej osi PIONOWO !

Zawisza_zielony
środa, 10 lipca 2019, 16:44

Na pewno nie bedzie to PGZ ... na szczęście.

GAPS
środa, 10 lipca 2019, 17:50

Czy ta służba właśnie nie powinna posiadać śmigłowców ratowniczych ?

Tweets InfoSecurity24