Niższe wymagania sprawnościowe dla kandydatów do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej?

17 czerwca 2021, 10:40
promocja oficerska, SGSP, fot. KG PSP
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. KG PSP

Już niebawem proces przyjęcia strażaka do służby kandydackiej może odbywać się na nowych, zmienionych zasadach. Tak wynika przynajmniej z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany dotyczyć mają m.in. testów sprawności fizycznej. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do noweli rozporządzenia, której projekt opublikował resort spraw wewnętrznych i administracji, "zmiana (…) dotyczy zainteresowanych wstąpieniem do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, którzy podlegają testom sprawności fizycznej". Dziś – jak zaznaczono - zakres testów sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół PSP realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, a więc na analogicznych zasadach na jakich przyjmowany jest strażak do służby przygotowawczej. Zmiana polegać ma na tym, że MSWiA zamierza wprowadzić możliwość przygotowania innego zakresu testu sprawności fizycznej dla zainteresowanych wstąpieniem do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Wnioskowana zmiana ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia przygotowania przyszłej kadry zarządczej, która powinna cechować się bardzo dobrym, podstawowym wykształceniem w zakresie nauk ścisłych, a dopiero w następnej kolejności sprawnością fizyczną.

Fragment uzasadanienia projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w  sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

Jak podkreśla resort sprawę wewnętrznych i administracji, "badania i analizy potwierdzają bardzo niekorzystne zjawisko, a mianowicie niespełnianie rygorystycznych, sztywnych granic wydolnościowo-sportowych, które na tym etapie przygotowania nie powinny ograniczać otwartego naboru dla osób, które de facto za kilka lat zdobędą wymagane kwalifikacje zawodowe". Dodano też, że "eliminowanie osób z niewielką różnicą sprawnościową jest źle odbierane przez środowisko".

Z informacji jakie podano w projekcie wynika, że spośród wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie do SGSP, 75 proc. nie spełnia wymagań jakie stawiane są podczas testów sprawności fizycznej, pomimo - jak to ujęto "bardzo dobrych wyników z nauk ścisłych niezbędnych do kształcenia w Szkole." Resort w uzasadnieniu podkreśla też, że tak naprawdę, to przedmioty ścisłe są "podstawą programową związaną z charakterem formacji, w której osoby ubiegające się o przyjęcie będą zarządzać bezpieczeństwem".  Jak czytamy istniejące wymóg spełnienia wymagań stawianych podczas testów  sprawności fizycznej jest "bardzo niekorzystny i nieuzasadniony" oraz "szkodzący formacji".

Analizy potwierdzają również, że kwestie sprawności fizycznej, mocno rozbudowane w tej uczelni, gwarantują w pewien sposób nabranie odpowiednich cech fizycznych tej kadry w samym już procesie kształcenia. Dlatego, biorąc pod uwagę zwiększenie atrakcyjności Szkoły, a także możliwości szerszego ubiegania się o przyjęcie do służby kandydackiej, zasadnym jest w tym konkretnym przypadku wprowadzić proponowane zmiany.

Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w  sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

To jednak nie jedyna zmiana jaka czeka na kandydatów do SGSP. MSWiA chce też, określić górny limitu wieku dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej. "Wydłużenie tej granicy do 26 lat (w danym roku kalendarzowym) sprawi, że większa liczba osób będzie spełniała wymagania stawiane przy rekrutacji" – czytamy w uzasadnieniu. Twórcy projektu tłumaczą, że "dotychczas stosowano różne rozwiązania w tym zakresie, łącznie z takimi, że określano służbowymi dokumentami wewnętrznymi warunek dopuszczający osoby, które ukończyły w danym roku kalendarzowym 25 rok życia, a więc de facto rozpoczęły 26 rok życia". Wyjaśniono też, że  taka zmiana będzie wspógrać z innymi przepisami, "choćby tymi dotyczącymi świadczeń pieniężnych, które ustalają granicę wieku dla pobierania nauki na 26 rok życia".

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, zmiany będą mieć zastosowanie do przyjęć na studia dla strażaków w służbie kandydackiej od kolejnego roku akademickim, tj. 2022/2023. 

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
Licek
czwartek, 17 czerwca 2021, 13:24

To na szeregowca do służby przygotowawczej będą cięższe testy sprawnościowe niż na Oficera do SGSP ? To chyba jakiś kiepski żart jest. Jak już w służbie będą tacy oficerowie to też inne limity im ustawodawca ustali na okresowe sprawnościówki ? To może wszystkie dodatki też niższe dostaną ?

Tweets InfoSecurity24