Reklama

Związkowcy: kryteria przedemerytalnej nagrody motywacyjnej mogą spełnić jedynie przełożeni i osoby beatyfikowane

30 maja 2019, 14:25
37769195_2037562429651441_5925783167318360064_o
Fot. MSWiA

Związek zawodowy NSZZ Policjantów otrzymał do konsultacji projekt zmiany ustawy o Policji, mający być realizacją jednego z paragrafów porozumienia z listopada 2018 r. - chodzi o świadczenie przedemerytalne dla funkcjonariuszy, którzy, posiadając już prawo do emerytury, pozostaną w służbie po odsłużeniu ponad 25 lat. Intencją wysunięcia tego postulatu była chęć zahamowania odchodzenia z Policji doświadczonych funkcjonariuszy. Jak się jednak okazuje, zmiany jakie zaproponowała Komenda Główna Policji, nie do końca odpowiadają oczekiwaniom przedstawicieli mundurowego środowiska.

W listopadowym porozumieniu strona społeczna i minister MSWiA nie zawarli szczegółowych rozwiązań dotyczących tego, jak powinny wyglądać nowe przepisy. Ustalono jedynie, że świadczenia tego rodzaju powinny być dostępne wyłącznie dla funkcjonariuszy posiadających pozytywną opinię służbową.

Projekt przedstawiony do konsultacji ma regulować wspomniany postulat. Przyznanie przedemerytalnej nagrody motywacyjnej uzależniono w nim jednak od spełnienia pięciu warunków. Są to:

  • osiągnięcie 25-letniego stażu służby;
  • pełnienie służby w szczególnie trudnych warunkach (stanowiska wykonawcze) lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności (stanowiska kierownicze);
  • wzorowe wykonywanie obowiązków;
  • przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie;
  • uzyskiwanie znaczących wyników w służbie.

Przedemerytalną nagrodę motywacyjną przyznawać miałby przełożony z własnej inicjatywy lub na wniosek innego przełożonego policjanta, a spełnienie wymienionych wyżej warunków wymagałoby udokumentowania w formie pisemnej. Nagrody tej nie przyznawałoby się policjantowi, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Nagroda nie byłaby też wliczana do podstawy przyszłej emerytury.

Jak wynika z opinii przygotowanej na zlecenie NSZZ Policjantów, proponowane rozwiązanie jest dalekie od doskonałości. Autor zwraca uwagę na nadmierną abstrakcyjność warunków przyznania nagrody motywacyjnej, a także na fakt, że użyte sformułowania pozwalają przypuszczać, że znacznie łatwiej będzie udokumentować "znaczny nakład pracy, zaangażowanie i odpowiedzialność" w przypadku stanowisk kierowniczych, niż "szczególnie trudne warunki" dla funkcjonariuszy na stanowiskach wykonawczych.

Co więcej, wszystkie warunki niezbędne do uzyskania nagrody motywacyjnej sformułowane są, w sposób pozostawiający bardzo szerokie pole do interpretacji. Związkowcy oceniają proponowane zapisy jednoznacznie - według nich mechanizm stworzony na bazie proponowanych przepisów doprowadzi jedynie do faworyzowania części funkcjonariuszy, w dodatku na podstawie rozmytych kryteriów. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Wielkopolskiego zarządu NSZZ Policjantów "przyjęte kryteria mogą spełnić jedynie przełożeni i osoby beatyfikowane".

Zdaniem twórców opinii, świadczenie w proponowanej postaci będzie miało, w istocie, postać nagrody uznaniowej, a nie dodatku motywacyjnego.

Strona społeczna oczekuje, że dodatek o którym mowa, będzie miał charakter motywacyjny i stały, i że będzie dostępny dla każdego funkcjonariusza spełniającego kryteria ustawowe. Dlatego projekt przedstawiony do konsultacji nie spełnia jej oczekiwań. Zdaniem związkowców rozwiązaniem właściwym byłoby wprowadzenie przepisów kształtujących świadczenie jako dodatek stały, wliczany do podstawy przyszłej emerytury.

źródło: Wielkopolski NSZZ Policjantów 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 12
Luki
czwartek, 30 maja 2019, 23:08

Kiedyś mówili o premii za brak L4. Jak nie chorujesz to coś zawsze dostaniesz. 5 lat nie miałem L4 i nigdy nic nie dostałem. Jedynym środkiem zatrzymania fuszy w resorcie to siatka płac związana z wydziałem, komendą i wysługa. Dodatek wliczony zgodnie z przepracowanych wiekiem. Premie dla tych co się im należą. Tak to widzę a nie kolejne pieniądze dla swoich.

2 do 15
czwartek, 30 maja 2019, 22:41

Dla Policji przełomowy to będzie 2019-2020 po tej dacie zostaną tylko ,, zasłużeni przełożeni ,, i wówczas zobaczycie ile wolnych wakatów może być w polskiej Policji.

Owerek
piątek, 31 maja 2019, 23:06

A są nie wolne wakaty? Nie ma czegoś takiego.

szczęśliwy bo emeryt
czwartek, 30 maja 2019, 22:31

Lepiej nie można było by tego ująć. 20 lat to aż nadto aby zdążyć zorientować się co w tej firmie jest nie tak, ale chciałem doczekać okrągłej liczby. Dopóki będzie rządzić statystyka, kolesiostwo i mobbing to nie będzie rąk do pracy. Oczywiście nie wszędzie tak jest, ale takich jednostek, gdzie jest w miarę normalnie można policzyć na palcach. Ludzie widzą co się dzieje i nawet nie kończą kursu podstawowego tylko odchodzą aby nie zmarnować sobie życia. Zobaczycie wszyscy, że jeszcze będzie rząd zmieniał ustawę o policji skracając służbę do 20 lat. Jeśli tego nie zrobią to obudzą się z ręką w nocniku bo nie będzie miał kto pilnować ulic. Wytrzymać w tej firmie 25 lat to można było kiedyś przyjmując się do służby w latach 80 i 90, a obecnie trzeba być naprawdę twardzielem lub mieć dobre stanowisko. Warunki jakie mają zostać spełnione przy przyznawaniu wymienionej nagrody przedemerytalnej graniczą z cudem i nie są realne dla funkcjonariuszy pracujących na ulicy. Taka motywacja powinna zaczynać się dla policjantów od 20 roku służby bo później u większości następuje wypalenie i chęć zaczęcia nowego życia na upragnionej emeryturze. Jeszcze nie spotkałem się z emerytem, który by żałował swojej decyzji. Ja też nie żałuję, a reszcie życzę wytrwałości

Mcmc
piątek, 31 maja 2019, 01:28

Niestety ja spotkałem wielu emerytów, którzy żałują swej decyzji. Ale są to policjanci, którzy obecnie są w moim wieku , czyli około 50 lat. Jeśli młodsi nie żałują, to i lepiej dla nich.

Grom
piątek, 31 maja 2019, 18:37

Odszedłem dokładnie w wieku 50 lat br. od dnia 04 lutego i wcale tego nie żałuję wręcz za długo służyłem bo ogólnie moja wysługa wynosi 35,5 roku z tego 31,5 w mundurze. Ale coś za coś teraz nie mogę narzekać na pieniądze emerytalne. Przez okres całej służby inwestowałem w siebie i na koniec się opłaciło odchodziłem w stopniu podinspektora. Tym co zaraz zaczną krytykę że byłem pociotkiem pociotka i plecakiem mówię że nie byłem. taki jestem co jakiś czas stawiam sobie cel i do niego dążę jak go osiągnę stawiam następny. A teraz uznałem że w tej firmie osiągnąłem wszystko i postanowiłem odejść.

Reklama
Tweets InfoSecurity24