Centrum Prewencji Terrorystycznej. Nowa jednostka ABW

23 maja 2018, 13:54
ABW
fot. ABW
  • Powstałe Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW to międzynarodowa struktura analityczno-szkoleniowa i będzie wykonywać zadania związane ze wsparciem pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy organów ścigania Polski oraz państw Inicjatywy Trójmorza;
  • Celem działań CPT ma być kompleksowe zobrazowanie zjawiska terroryzmu i wynikających z niego zagrożeń.

Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT) ma być inicjatywą o charakterze międzynarodowym, realizowaną pod auspicjami Polski, we współpracy ze strategicznymi partnerami z państw Inicjatywy Trójmorza. CPT powstało w ramach działań mających na celu zapewnienie ochrony antyterrorystycznej kraju, jak również wzmocnienie znaczenia Polski w procesie kształtowania systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowowschodniej.

Głównym zadaniem Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW ma być rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami, instytucjami oraz podmiotami zaangażowanymi w profilaktykę terrorystyczną i przeciwdziałanie terroryzmowi. Centrum ma pomagać w wypracowaniu skutecznych instrumentów pozwalających na połączenie dorobku jednostek naukowych z wiedzą i doświadczeniem  służb i organów ochrony prawnej, celem kompleksowego zobrazowania zjawiska terroryzmu i wynikających z niego zagrożeń.

Centrum Prewencji Terrorystycznej jako międzynarodowa struktura analityczno-szkoleniowa będzie wykonywać zadania związane ze wsparciem pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy organów ścigania Polski oraz państw Inicjatywy Trójmorza. 22 maja 2018 roku odbyła się konferencja inaugurująca działalność nowej jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

CPT ABW ma na celu przygotowanie administracji publicznej do bardziej efektywnego rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i asymetrycznym m.in. poprzez podnoszenie świadomości i kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników administracji oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji niezbędnych dla efektywnego monitorowania zjawiska terroryzmu na rzecz ograniczania jego skutków.

Terroryzm pozostaje jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć kraje Europy, w tym Polska. Powołanie do życia CPT jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw zagrożeniom. Mamy świadomość, że wspólne działanie, koordynacja wysiłków oraz wymiana doświadczeń i informacji jest ważnym elementem zwiększania możliwości neutralizacji zagrożenia terroryzmem. Działanie CPT skupiać się będzie na prewencji. Istotą walki z terroryzmem jest zapobieganie zamachom, a nie walka z ich skutkami, kiedy już terroryści wykonają swój plan i ucierpią niewinni ludzie. CPT przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i innych krajów naszego regionu oraz pozwoli na skuteczną walkę z międzynarodowym terroryzmem.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych - Stanisław Żaryn

Szeroko rozumiana profilaktyka terrorystyczna będzie rozwijana przez Centrum w ramach trzech głównych filarów:

  1. współpracy między służbami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiany informacji i doświadczeń;
  2. współdziałania z ośrodkami naukowo-badawczymi umożliwiającego połączenie wiedzy analitycznej i naukowej;
  3. regularnych szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonariuszy służb i pracowników administracji państwowej.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych wynika, że Centrum będzie funkcjonowało jako podmiot stanowiący formę zinstytucjonalizowanej współpracy państw Inicjatywy Trójmorza w obszarze bezpieczeństwa. Powołanie Centrum traktowane jest przez Polskę jako strategiczny cel, z uwagi na związane z tym faktem korzyści o charakterze politycznym oraz wymierny wpływ nowej struktury na bezpieczeństwo wewnętrzne RP.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Ekspert profilaktyki bezpieczeństwa
czwartek, 24 maja 2018, 10:00

Świetna,dawno oczekiwana inicjatywa, mająca realne szanse na zwiększenie wśród społeczeństwa poziomu świadomości zagrożeń nie tylko terrorystycznych ale również tych pokrewnych jak np. umiejętność diagnozowania wczesnych symptomów radykalizacji. Życzę powodzenia tej inicjatywie. essence.of.prophylaxis

Qwe
środa, 23 maja 2018, 19:28

Może najpierw wrócimy do tego co było Urzędu Ochrony Państwa i połączymy w jedną służbę ABW, AW i CBA z delegaturami i wydziałami zamiejscowymi w całym kraju. Bo jesteśmy krajem frontowym, bo mamy potężnego sąsiada, który liczy na to, że Polsce się nie uda i powinniśmy mieć jedną służbę specjalną, i zamiast trzech central mieć jedną centralę i oddziały w terenie, poza tym zagrożenia dla państwa wzajemnie się przenikają, i trudno oddzielić np. branie łapówek od sprzedawania tajemnic państwa albo niedopełniania obowiązku względem państwa. I zamiast szkolących z jakiegoś Centrum, powinni być na miejsce funkcjonariusze mogący udzielić pomocy np. gminie, która nie może obronić się przed zhakowaniem strony internetowej, na której zostanie zamieszczona fałszywa informacja o jakimś incydencie z udziałem żołnierzy amerykańskich. To samo w przypadku prewencji i monitoringu osób mogących stwarzać zagrożenie antyterrorystyczne.

Sucholski.
czwartek, 24 maja 2018, 10:42

Pan nie rozumie. Tylko kolejna instytucja z nowym zakresem kompetencji może skutecznie chronić. Nie ma znaczenia że jest to już 18-22 uzbrojona formacja mundurowa w tym kraju, zaraz obok oddziału specjalnego straży rybackiej, walcząca z terroryzmem. Optymalna ilość takich instytucji to 50-80 służb działających niezależnie od siebie.

Tweets InfoSecurity24