Zmiany w rozliczaniu nadgodzin dla "funkcyjnych" nie tylko w Policji

15 lipca 2019, 09:31
Fot. Wielkopolska Policja Facebook 2
Fot. Wielkopolska Policja, Facebook

Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła i uchwaliła dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Zasugerowane podczas posiedzenia i wprowadzone od razu poprawki sprawią, że zmiany dotyczyć będą również funkcjonariuszy Straż Granicznej.

W czasie posiedzenia Komisji do Spraw Petycji w dniu 4 lipca 2019 r. rozpatrzono i uchwalono dezyderat kierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rozliczania czasu służby policjantów ponad normę uprawnionych do dodatku funkcyjnego. Przyjęto go z dwoma zmianami, wniesionymi już w trakcie trwania Komisji. ZG NSZZ Policjantów w petycji postuluje mianowicie o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uchylenie lub zmianę obecnie obowiązujących przepisów, które nie przewidują rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę w przypadku policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

Wprowadzone dwie poprawki powodują, że dezyderat będzie miał zastosowanie nie tylko wobec policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego, lecz również do pozostających w identycznej sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przypomnijmy, że wspomniany dezyderat to wynik propozycji przewodniczącego Komisji, który zaproponował przygotowanie go wobec braku porozumienia stron w sprawie przedstawionej przez związkowców petycji dotyczącej rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uchylenie lub zmianę obecnie obowiązujących przepisów.

Petycja ta została opiniowana negatywnie przez Biuro Analiz Sejmowych. Jeszcze w maju w trakcie posiedzenia komisji Robert Warwas, poseł przedstawiający petycję, opierając się na opinii BAS stwierdził, że wobec faktu, iż w przypadku służb nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, ustawodawca uregulował problem wynagrodzenia za pracę świadczoną w nadgodzinach przez policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowniczych w ramach dodatku funkcyjnego. Zdaniem posła policjanci tacy otrzymują właściwą rekompensatę w postaci dodatku funkcyjnego. Jego zdaniem petycja nie jest uzasadniona.

Uczestniczący wtedy w posiedzeniu przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski odpowiadając na wypowiedź posła podkreślił, że w petycji chodzi o ukazanie problemu - zgodnie z Porozumieniem z 8 listopada 2018 r., w którym wypracowano rozwiązanie dotyczące płatności za nadgodziny, wynagrodzenie będzie przysługiwać jedynie policjantom pobierającym dodatek służbowy. Nie otrzymają go ci, którzy otrzymują dodatek funkcyjny. Może to doprowadzić to do licznych sytuacji, w których podwładni będą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od przełożonych. Jak podkreślił, będzie to miało miejsce zwłaszcza w niewielkich jednostkach, w których specyfika służby i wakaty wymuszają wykonywanie pracy w pierwszej linii przez również tych funkcjonariuszy, którzy otrzymują dodatek funkcyjny.

Przyjęty dezyderat ma rozstrzygnąć wątpliwości związane z ustaleniem czy te dodatkowe godziny są obecnie stałym fragmentem służby, czy też - jak twierdzi MSWiA - są związane wyłącznie z sytuacjami nagłymi.

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 14
Prawda
czwartek, 18 lipca 2019, 12:13

Ja mam na dziś ponad 227 nadgodzin i już nam powiedziano że zobaczymy pieniądze jak świnia niebo za nadgodziny bo te nadgodziny co były wyrobione są nieważne teraz liczą od 1lipca a tamte mamy odebrać. Tylko pytanie jak? JAK na 7 dni w tygodniu jestem 5dni w pracy po 12 godzin? A ludzi coraz mniej. A oni mają z góry zapowiedziane "żeby nie było nadgodzin bo inaczej po kwartalniku" Porażka!

Olo
wtorek, 16 lipca 2019, 16:03

Czyli jak zwykle szeregowi dostaną ochłapy lub obowiązek zejścia z nadgodzin, a funkcyjni kasę. Ciekawi mnie tylko czy będą kontrolować czas służby funkcyjnych, czy tak jak do tej pory: liniowy kontrolowany w 100% przez przełożonego po godzinach. Bo w czasie służby funkcyjny miał inne "ważne" rzeczy do zrobienia. A nie wypada przecież kontrolować co robił w służbie

Tsfg
wtorek, 16 lipca 2019, 11:16

Nie oszukujcie społeczeństwa nikt nadgodzin nie będzie widział, ale plus tego jest taki, że co wypracuje to oddają w wolnym i mi to bardziej pasuje.

Aaa
wtorek, 16 lipca 2019, 11:08

Hmmm jak to działa że szeregowi policjanci muszą iść na masowe l4 aby upomniec się o swoje natomiast przełożeni dostają świetne pakiety że free... Poza tym policjanci szeregowi więcej zarabiali muszą dużo więcej pracować.. logiczne... ale jak wynika z art. przełożeni dostaną kasę aby nie zarabiać tyle samo od podwładnych.... farsa, nonsens

Bizon
wtorek, 16 lipca 2019, 11:06

Pilnujcie swop-u często nadgodziny już tam uciekają

Tweets InfoSecurity24