System Rejestracji Broni coraz bliżej. Sejm zajął się projektem

11 kwietnia 2019, 14:40
Broń, pistolet, fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wiele wskazuje, że jeszcze w tym roku wejdą w życie przepisy, które powołają System Rejestracji Broni (SRB) palnej w rękach cywilnych. Sejm właśnie rozpoczął prace nad projektem stosownej ustawy.

W czwartek w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ustawa o takim samym tytule obowiązuje od 2001 r. MSWiA chce jednak wprowadzić nową regulację. Uzasadnia to koniecznością wdrożenia aktów prawa Unii Europejskiej oraz doświadczeniami z 18 lat stosowania starej ustawy. Resort deklaruje także, że uwzględnił zalecenia po kontroli NIK z 2015 r. w sprawie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać jeszcze w tym roku – większość z nich ma wejść w życie po 30 dniach od opublikowania, a pozostałe – 14 grudnia 2019 r. Wiceszef MSWiA Paweł Majewski powiedział jednak w Sejmie, że nie będzie konieczności wymiany dotychczas udzielonych koncesji. Stara ustawa wprowadzała bowiem obowiązek posiadania takiego zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowa ustawa ma zachować zasadnicze rozwiązania z obecnie obowiązujących przepisów.

W projektowanych przepisach na nowo zdefiniowano obowiązki koncesjonowanego przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe definicje podstawowych pojęć. Zdaniem MSWiA dzięki temu nowa ustawa będzie precyzyjniejsza i zostawi mniejsze pole na uznaniowe działania administracji.

Najważniejszym rozwiązaniem projektowanej ustawy wydaje się być utworzenie Systemu Rejestracji Broni (SRB).

Nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów będzie powstanie Systemu Rejestracji Broni (SRB), który docelowo będzie zawierał zbiór danych o każdej legalnie posiadanej na terytorium RP jednostce strzeleckiej broni palnej. W SRB rejestrowana będzie broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń na broń, jak również broń wyprodukowana, nabyta i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców. SRB pozwoli przedsiębiorcom na prowadzenie ewidencji wytworzonej i sprzedanej strzeleckiej broni palnej i automatyczne generowanie zawiadomień o dokonanej sprzedaży takiej broni. SRB ujednolici też zasady prowadzenia ewidencji posiadanej i przeznaczonej do sprzedaży strzeleckiej broni palnej oraz umożliwi prowadzenie tej ewidencji na platformie tego systemu, łącznie z automatycznym generowaniem informacji o transakcjach związanych z tą bronią.

wiceszef MSWiA Paweł Majewski

Projekt przewiduje też ujednolicenie przepisów dotyczących przemieszczania amunicji do użytku cywilnego na obszarze UE – Nowelizacja umożliwi przemieszczanie amunicji na podstawie jednego dokumentu – zgody lub uprzedniej zgody przewozowej poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji – bez konieczności uzyskania dodatkowo jak obecnie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki. Nowe rozwiązanie umożliwi pełną kontrolę każdego transferu amunicji dokonywanego przez przedsiębiorcę na obszarze UE – powiedział Majewski.

Wejście ustawy w życie – według MSWiA – pozwoli na wznowienie działalności polegającej na pozbawianiu strzeleckiej broni palnej cech użytkowych. Jak mówił Majewski, działania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale do kwietnia 2016 r. nie były podejmowane, bo przepisy unijne nie zostały zaimplementowane do prawa polskiego.

Zgodnie wymogami prawa UE obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze. Do tej pory, jeśli ich działania nie dotyczyły istotnych części broni, koncesji posiadać nie musieli.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy nie będą już mieli obowiązku odstrzeliwania trzech nabojów z broni przeznaczonej do obrotu.

W projekcie znalazły się też obniżone wymagania dla przedsiębiorców wytwarzających i obracających reprodukcjami broni czarnoprochowej oraz dla rusznikarzy. Wynika to z faktu, że taką produkcją zajmują się rzemieślnicy, a więc drobni przedsiębiorcy. MSWiA wychodzi więc z założenia, że produkcja nie będzie się odbywała na masową skalę, więc niektóre rygory, np. sanitarne, można znieść.

Nowe przepisy przewidują, że z obowiązku uzyskania koncesji zostanie uwolniony obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego wytworzoną przed rokiem 1900.

Projekt uwzględnia także możliwość użyczania broni klientom przed zakupem w celu wypróbowania.

Przygotowany przez MSWiA projekt jest dość obszerny i liczy ponad 100 stron samego tekstu ustawy, nie licząc uzasadnienia i projektów aktów wykonawczych. W czwartek posłowie powołali podkomisję, która szczegółowo rozpatrzy przepisy. Jej pierwsze posiedzenie wyznaczono na przyszły tydzień.

KomentarzeLiczba komentarzy: 21
Asdd
piątek, 12 kwietnia 2019, 01:24

Obudzili się przed wyborami.

Tomek
czwartek, 11 kwietnia 2019, 20:51

Po wprowadzeniu SRB powinien zostać zlikwidowany obowiązek rejestracji broni w WPA, oczywiście po nabyciu broni u koncesjonowanego sprzedawcy. Inna sprawa, to sprzedaż prywatna.

wegasegi
czwartek, 11 kwietnia 2019, 19:40

W tym projekcie dla mnie chore jest to, że obowiązkiem rejestracji objęte są nawet wiatrówki o Ek < 17J. Przez tyle lat nie było żadnych problemów ze strzelectwem pneumatycznym a teraz chcą to mocno ograniczyć - "w imię bezpieczeństwa".

Strzelec wiatrowy
piątek, 12 kwietnia 2019, 22:09

Skąd ta informacja? Nigdzie nie widzę takiej informacji. Można prosić o źródło?

i chwacit
czwartek, 11 kwietnia 2019, 19:33

30 lat wolności...

rozczochrany
czwartek, 11 kwietnia 2019, 17:48

To pokazuje jak bardzo władza boi się Polaków i buntu. Boja się nas, bo tak naprawdę są okupantami. Nie reprezentują naszych interesów tylko obce. Każdy z nas idąc do urzędu, sądu, mając kontakt z aparatem administracji tego państwa, widzi jak jest ono nam wrogie. Gdyby to była nasza, polska władza to zainteresowana by była w tym by Polacy posiadali broń i realne prawo do obrony. Państwo ma być sposobem organizacji obywateli takim które im służy, a nie wyłącznie aparatem ucisku.

Boczek
piątek, 12 kwietnia 2019, 20:01

Nie, boi się głupoty Polaków. Wystrzelamy się sami. Niedawno zdenerwowany kierowca oddał 7 strzałów w twarz do innego kierowcy. Zostańmy lepiej z tym, z czym nam bardziej do twarzy - noże i siekiery...

Ciemniak
piątek, 12 kwietnia 2019, 21:30

Bzdura... To władza chce żebyś tak myslał... Masz jakieś kompleksy, uważasz że jesteśmy gorsi od np Czechów ? Pewnie że lepiej straszyć jakimiś idiotami, których znajdziesz w każdym społeczeństwie, niż dać zdrowym psychicznie obywatelom dostęp do broni. Takie społeczeństwo może postawić się "złej władzy"

xyz
piątek, 12 kwietnia 2019, 14:08

Prawda, pytanie jak to zmienić?

Marcus
piątek, 12 kwietnia 2019, 13:32

Uważam, że masz rację. Podobnie myśli spora część Polaków

piątek, 12 kwietnia 2019, 12:18

dokładnie tak jest najgorsze jest to że te chore ustawy przepisy wykonują ludzie bez kręgosłupa moralnego jak ci z SS jest rozkaz to trzeba go wykonać.

Tweets InfoSecurity24